2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 | Al ra AlCl3 | HCl ra H2 | HCl ra AlCl3

Phản ứng Al + HCl hay Al ra AlCl3 hoặc HCl ra H2 hoặc HCl ra AlCl3 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, phản ứng thế đã được thăng bằng chuẩn xác và chi tiết nhất. Tuy nhiên là một số bài tập sở hữu liên quan về Al sở hữu lời giải, mời những bạn đón xem:

Phản ứng hóa học:

    2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Điều kiện phản ứng

   - Điều kiện thường nhật.

   - Tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn ở nhiệt độ cao.

Cách thực hiện phản ứng

   - Cho Al phản ứng với dung dịch axit HCl tạo muối nhôm clorua và sở hữu khí H2 bay ra.

Hiện tượng nhận diện phản ứng

   - Phản ứng hoà tan chất rắn nhôm Al và sủi bọt khí ko màu.

Bạn sở hữu biết

   Tương tự Al, những kim loại khác đứng trước Hiđro trong dãy điện hoá sở hữu phản ứng với dung dịch axit HCl tạo muối clorua và sở hữu khí H2 bay ra.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Phát biểu nào sau đây là đúng?

   A. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ số mol.

   B. Hỗn hợp gồm Ba(NO3)2 và NaHCO3 sở hữu thể tan hoàn toàn trong nước dư.

   C. Chỉ sử dụng dung dịch NaOH để phân biệt được hỗn hợp gồm Mg, Al2O3 và MgO.

   D. Cr(III) oxit tan được trong dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường.

   Hướng dẫn giải

   Chọn B.

   A sai, 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2; 2Cr + 2HCl → CrCl2 + H2.

   C sai, Al2O3 tan trong NaOH còn Mg, MgO thì ko tan trong NaOH → Ko phân biệt được.

   D sai, Cr(III) oxit tan được trong dung dịch NaOH đặc, nóng.

Ví dụ 2:Cho những phản ứng sau:

   (1). 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

   (2). HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

   (3). 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

   (4). 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

   (5). 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

   (6). 2HCl + Fe → FeCl2 + H2.

   (7). 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.

   (8). 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2.

   (9). 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

   Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa, và số phản ứng HCl thể hiện tính khử là bao nhiêu?

   Hướng dẫn giải

   5 phản ứng HCl thể hiện tính khử, 3 phản ứng HCl thể hiện tính oxi hóa.

   HCl thể hiện tính khử lúc sở hữu khí Cl2 bay ra bao gồm những phản ứng:

   (3). 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

   (9). 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

   (5). 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

   (7). 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.

   (1). 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

   HCl thể hiện tính oxi hóa lúc sở hữu khí H2 bay ra bao gồm:

   (4). 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

   (8). 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2.

   (6). 2HCl + Fe → FeCl2 + H2.

Ví dụ 3:Cho 5,4 gam Al hòa tan trong dung dịch axit HCl dư thu được V lít khí H2. Hỏi trị giá V bằng bao nhiêu?

   A. 1,12 lit.

   B. 2,24 lit.

   C. 3,36 lit.

   D. 6,72 lit.

   Hướng dẫn giải

   Chọn D.

   nAl ==0,Hai mol

    6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2

   0,2 ---------------→ 0,3

    ⇒ VH2=0,3.22,4=6,72 lit.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *