Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O

Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O được THPT Sóc Trăng soạn hướng dẫn những bạn học trò viết và thăng bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử. Kỳ vọng những bạn học trò nắm chắc những bước cũng như vận dụng tốt vào giải những dạng bài tập.

1. Phương trình phản ứng Ag tác dụng H2SO4 đặc 

2. Điểu kiện phản ứng xảy ra Ag tác dụng H2SO4 đặc 

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng sau phản ứng 

Bạc tan dần, xuất hiện khí ko màu, sở hữu mùi hắc chính là lưu huỳnh đioxit (SO2)

4. Tính chất hóa học của H2SO4 đặc

Trong H2SO4 thì S sở hữu mức oxi hóa +6 cao nhất nên H2SO4 đặc sở hữu tính axit mạnh, oxi hóa mạnh và sở hữu tính háo nước.

Sở hữu những tính chất hóa học riêng

Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại trừ (Au, Pt)

Axit sunfuric tác dụng với kim loại tạo muối và nhiều sản phẩm oxi hóa khác nhau như SO2, H2S, S.

Ví dụ:

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe, Al, Cr bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 đặc, nguội

Tính háo nước của axit sunfuric đặc

C12H22O11 11H2O + 12C

Axit sunfuric đặc tác dụng với phi kim

C + 2H2SO4 đặc nóng → CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 đặc nóng → 3SO2 + 2H2O

Axit sunfuric đặc tác dụng với những chất khử khác

H2SO4 đặc nóng + 8HI → H2S + 4I2 + 4H2O

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong những trường hợp sau, trường hợp nào sở hữu thể hoà tan hoàn toàn chất rắn?

A. Cho hỗn hợp Ag, Ag2O vào dung dịch H2SO4 loãng.

B. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch FeCl3.

C. Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

D. Cho hỗn hợp Na, Mg vào H2O.

Câu 2. Cho hỗn hợp bột Hai kim loại Fe và Cu vào dung dịch AgNO3 sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn gồm Hai kim loại. Dung dịch sau phản ứng gồm những chất

A. Fe(NO3)3 và AgNO3

B. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

C. AgNO3 và Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

Câu 3. Những dung dịch nào sau đây ko hoà tan được Cu?

A. Dung dịch muối Fe3+

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Dung dịch muối Fe2+

D. Dung dịch hỗn hợp HCl và NaNO3

Câu 4. Cho a gam Ag tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc dư thu được 4,48 lit khí SO2 (đktc). Trị giá a là

A. 47,Hai gam

B. 43,Hai gam

C. 46,8 gam

D. 46,6 gam

Câu 6. Một thanh kim loại M hóa trị Hai được nhúng vào trong Một lít dung dịch CuSO4 0,5M. Sau lúc lấy thanh M ra và cân lại ,thấy khối lượng thanh tăng 8 gam, nồng độ CuSO4 còn 0,3M. Hãy xác định kim loại M?

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Pb

………………………..

Mời những bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan 

    Trên đây THPT Sóc Trăng đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất hữu ích Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O. Để sở hữu kết quả cao hơn trong học tập, THPT Sóc Trăng xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh vật học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.

    Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

    Chuyên mục: Giáo dục

    Leave a Comment

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *