Các kim loại không phản ứng được với H2SO4 loãng

Trong bài viết này, Mindovermetal sẽ kể tới những kim loại ko phản ứng được với H2SO4 loãng. Cũng như kể tới tính chất hóa học của mình loại. Những người nào đang học môn Hóa thì ko nên bỏ lỡ bài viết này nhé!

H2SO4 là chất gì?

H2SO4 với tên gọi là Axit sulfuric. Là hóa chất được sử dụng phổ biến hiện nay với những đặc điểm, tính chất hóa học và ứng dụng đặc trưng. Là một hóa chất công nghiệp quan yếu, axit sunfuric được ứng dụng rộng rãi trong để trung hòa pH trong xử lý nước thải. Đồng thời được sử dụng trong sản xuất phân bón, chế biến quặng, tổng hợp hóa học, tinh luyện dầu mỏ…

H2SO4 ko phản ứng được với kim loại nào?

Ví dụ bài tập đề thi trắc nghiệm minh họa trong sách giáo khoa:

Kim loại nào sau đây ko tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng

A. Cu.
B. Al.
C. Mg .D. Fe .

Đáp án lời giải, hướng dẫn giải chi tiết:

Đáp án A.

Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với những kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa .Vậy kim loại Cu ko phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng.

Tính chất hóa học của kim loại

1. Tác dụng với phi kim

a. Với oxi

Nhiều kim loại phản ứng được với oxi tạo thành oxit.

3Fe + 2O2 Fe3O4

Trừ Ag, Au, Pt ko phản ứng được với oxi

b. Với lưu huỳnh

Nhiều kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo thành muối sunfua ( = S )

2Al + 2S Al2S3

c. Phản ứng với clo

Nhiều kim loại phản ứng được với clo tạo thành muối clorua ( – Cl )2F e + 3C l2 2F eCl3

2. Tác dụng với axit

Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng ( chỉ với kim loại đứng trước H mới phản ứng)

2A l + 6HC l 2A lCl3 + 3H2

Tác dụng với HNO3, H2SO4 trong điều kiện kèm theo đặc, nóng.

Tác dụng với HNO3: tác dụng tạo thành muối nitrat và nhiều khí khác nhau.

M + HNO3 M ( NO3 ) n + { NO, NO2, N2, NH4NO3, N2O ) + H2O

Tác dụng với H2SO4: tác dụng tạo thành muối sunfat và nhiều loại khí.

M + H2SO4 M2 ( SO4 ) n + { S, SO2, H2S } + H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối

Trừ K, Na, Ca, Ba ko đẩy được kim loại vì công dụng ngay với nước. Kim loại đứng trước đẩy được kim loại xếp sau ra khỏi dung dịch muối của chúng.

2A l + 3F eSO4 Al2 ( SO4 ) 3 + 3F e

4. Tác dụng với nước

Những kim loại mạnh gồm: R = { K, Na, Ca, Li, Ba, Sr, } trong điều kiện kèm theo thường thuận tiện tính năng với nước tạo ra dung dịch bazơ .R + nH2O H2 + R ( OH ) n

Nghi vấn chuyên đề vận dụng liên quan H2SO4

Câu 1. Dãy gồm những kim loại nào tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Fe, Cu, Mg
B. Zn, Fe, Cu
C. Zn, Fe, Al.
D. Fe, Zn, Ag

Đáp án C (Cu, Ag ko công dụng với axit loãng).

Câu 2. Dãy những chất ko tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Zn, Fe2O3, Ba ( OH ) 2 .B. Ag, CuO, Cu ( OH ) 2 .C. K2O, Fe ( OH ) 2, K2CO3 .D. MgO, MgCO3, Mg ( OH ) 2Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3. Axit H2SO4 loãng ko tác dụng với kim loại nào sau đây?

A. Al
B. Fe.
C. Mg.
D. Ag

Đáp án D (Ag là kim loại xếp sau H trong dãy điện hóa nên ko phản ứng được với dd H2SO4 loãng)

Câu 4. Trong những trường hợp sau, trường hợp nào với thể hoà tan hoàn toàn chất rắn?

A. Cho hỗn hợp Cu, CuO vào dung dịch H2SO4 loãng.
B. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch FeCl3.
C. Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.
D. Cho hỗn hợp Na, Mg vào H2O.

Đáp án B

Tương tự Mindovermetal vừa san sẻ cho bạn những kim loại ko phản ứng được với H2SO4 loãng. Kỳ vọng qua bài viết và những tài liệu này sẽ phân phối những tri thức hữu ích cho bạn để góp phần chinh phục môn hóa khó nhằn này nhé!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *