Ag có tác dụng với hno3 đặc nguội không

Chọn kim loại ko tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội

 • Chọn kim loại ko tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội
 • Thông tin chi tiết phương trình phản ứng Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2
 • Điều kiện phản ứng phương trình Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2
 • Hiện tượng nhận diện nếu phản ứng xảy ra Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2 là gì ?
 • Phương Trình Điều Chế Từ Ag Ra AgNO3
 • Phương Trình Điều Chế Từ Ag Ra H2O
 • Phương Trình Điều Chế Từ Ag Ra NO2
 • Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra AgNO3
 • Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O
 • Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO2
 • HNO3 (axit nitric)
 • 1. Ứng dụng
 • H2O (nước )
 • NO2 (nitơ dioxit )
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan
 • Phân Loại Liên Quan
 • Video liên quan

A. Cu, Ag, Mg

B. Fe, Al

Đáp án xác thực

C. Fe, Cu

D. Al, Pb

Xem lời giải

Xin hãy kéo xuống cuối trang để xem và thực hiện những nghi vấn trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết phương trình phản ứng Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, Ag (bạc) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra AgNO3 (bạc nitrat), H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit) dười điều kiện phản ứng là ko mang

Điều kiện phản ứng phương trình Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2

ko mang

Phương Trình Hoá Học Lớp 11 Phản ứng oxi-hoá khử

cho bạc tác dụng với dung dịch axit HNO3.

Những bạn mang thể mô tả thuần tuý là Ag (bạc) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất AgNO3 (bạc nitrat), H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit) dưới điều kiện nhiệt độ thường nhật

Hiện tượng nhận diện nếu phản ứng xảy ra Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2 là gì ?

Bạc tan trong dung dịch và xuất hiện khí Nitơ đioxit (NO2) màu nâu đỏ.

Phương Trình Điều Chế Từ Ag Ra AgNO3

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ Ag (bạc) ra AgNO3 (bạc nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag Ra H2O

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ Ag (bạc) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag Ra NO2

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ Ag (bạc) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra AgNO3

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra AgNO3 (bạc nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO2

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO2 (nitơ dioxit)

Bạc, kim loại trắng, nổi tiếng với việc sử dụng nó trong đồ trang sức và tiền xu, nhưng ngày nay, m� ...

HNO3 (axit nitric)

1. Ứng dụng

Axit nitric là một chất lỏng mang màu vàng nhạt tới nâu đỏ, n&oacut ...

Bạc nitrat là một muối vô sinh mang hoạt tính khử trùng và mang công thức là AgNO3, nó từng ...

H2O (nước )

Nước là một hợp chất liên quan trực tiếp và rộng rãi tới sự sống trên Trái Đất, là cơ sở vật chất củ ...

NO2 (nitơ dioxit )

NO2 được sử dụng làm chất trung gian trong sản xuất axit nitric, làm chất nitrat hóa trong sản xuất thuốc nổ hóa học

NO2 cũng được ...

Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan

Thực hiện những thí nghiệm sau: (1) Nung hỗn hợp gồm Fe và NaNO3 trong khí trơ. (2) Cho luồng khí H2 đi qua bột CuO nung nóng. (3) Đốt dây Al trong bình kín chứa đầy khí CO2. (4) Nhúng dây Ag vào dung dịch HNO3 loãng. (5) Nung hỗn hợp bột gồm CuO và Al trong khí trơ. Số thí nghiệm mang thể xảy ra phản ứng oxi hóa kim loại là

A. 3 B. 4 C. 2

D. 5

Phi kim X tác dụng với kim loại M thu được chất rắn Y. Hòa tan Y vào nước được dung dịch Z. Thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z được chất rắn G. Cho G vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được khí màu nâu đỏ và chất rắn F. Kim loại M và chất rắn F tuần tự là:

A. Al và AgCl B. Fe và AgCl C. Cu và AgBr

D. Fe và AgF

Thí nghiệm hóa học ko sinh ra chất khí là:

A. Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4. B. Nhiệt phân hoàn toàn KMnO4 C. Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.

D. Cho Na2CO3 vào lượng dư dung dịch H2SO4

Phi kim X tác dụng với kim loại M thu được chất rắn Y. Hòa tan Y vào nước được dung dịch Z. Thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z được chất rắn G. Cho G vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được khí màu nâu đỏ và chất rắn F. Kim loại M và chất rắn F tuần tự là:

A. Al và AgCl B. Fe và AgCl C. Cu và AgBr

D. Fe và AgF

Dãy gồm những kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng ko tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

A. Cu, Pb, Ag. B. Cu, Fe, Al. C. Fe, Al, Cr.

D. Fe, Mg, Al.

Phi kim X tác dụng với kim loại M thu được chất rắn Y. Hòa tan Y vào nước được dung dịch Z. Thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z được chất rắn G. Cho G vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được khí màu nâu đỏ và chất rắn F. Kim loại M và chất rắn F tuần tự là:

A. Al và AgCl B. Fe và AgCl C. Cu và AgBr

D. Fe và AgF

Phân Loại Liên Quan

Cập Nhật 2022-08-08 04:10:51am

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *