Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe

Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe được THPT Sóc Trăng soạn gửi tới độc giả là phản ứng nhiệt nhôm, Al khử được nhiều ion kim loại trong oxit, để tạo ra kim loại và oxit nhôm. Tài liệu dưới đây sẽ đưa ra nội dung chi tiết phản ứng. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Al ra Al2O3

2. Điều kiện phương trình phản ứng Al và Fe2O3 xảy ra 

Nhiệt độ: 2000oC, mang Mg làm mồi

3. Phản ứng nhiệt nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm được định tức là phản ứng hóa học tỏa nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở trong nhiệt độ cao.

Phương trình tổng quát:

Al + oxit kim loại oxit nhôm + kim loại

(Hỗn hợp X)          (Hỗn hợp Y)

4. Phản ứng nhiệt nhôm thường gặp

Ví dụ vượt trội nhất là phản ứng giữa oxit sắt III (Fe2O3) và nhôm (Al):

2Al + Fe2O3   2Fe + Al2O3

Một số phản ứng khác như:

8Al + 3Mn3O4 4Al2O3 + 9Mn

Cr2O3 + 2Al Al2O3 + 2Cr

5. Bài tập phản ứng nhiệt nhôm

Câu 1. Hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al mang tỉ lệ mol tương ứng là 1:3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (ko mang ko khí) tới lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm

A. Al2O3 và Fe

B. Al, Fe và Al2O3

C. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3

D. Al2O3, Fe và Fe3O4

Câu 2. Trộn 8,1 (g) bột Al với 48g bột Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện ko mang ko khí, kết thúc thí nghiệm lượng chất rắn thu được là:

A. 61,5 g

B. 56,Một g

C. 65,1g

D. 51,6 g

Câu 3. Phương trình nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

A. H2 + CuO Cu + H2O.

B. 3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2.

C. 2Al + Cr2O3 Al2O3 + 2Cr.

D. Al2O3 + 2KOH → 2KAlO2 + H2O.

Câu 4. Cho sơ đồ phản ứng : Al → X → Al2O3 → Al

X mang thể là

A. AlCl3.

B. NaAlO2.

C. Al(NO3)3.

D. Al2(SO4)3.

Câu 5. Trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào mang thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaNO3 và KOH

D. NaCl và AgNO3

Câu 6. Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 8 gam Fe2O3 (trong điều kiện ko mang ko khí) tới lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn R. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 1,68 lít H2 (ở đktc). Trị giá của V là

A. 150.

B. 100.

C. 200.

D. 300.

……………………………….

    Trên đây THPT Sóc Trăng đã gửi tới độc giả Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe. Những bạn mang thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

    Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

    Chuyên mục: Giáo dục

    Leave a Comment

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *