Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Al ( OH ) 3 + NaOH → NaAlO2 + H2O là phản ứng hóa học chứng tỏ năng vạm vỡ tính của nhôm hidroxit, được THPT Sóc Trăng soạn, phương trình này sẽ Open trong nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa 12 Bài 27 : Nhôm và hợp chất của nhôm, …. cũng như những dạng bài tập tương quan .
Kỳ vọng tài liệu này hoàn toàn sở hữu thể giúp những bạn viết và cân đối phương trình một cách nhanh và đúng chuẩn hơn.

1. Phương trình phản ứng Al ( OH ) 3 tính năng với NaOH

Al ( OH ) 3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2 O

2. Điều kiện phản ứng Al ( OH ) 3 ra NaAlO2

3. Cách triển khai phản ứng Al ( OH ) 3 công dụng với NaOH

Cho dung dịch Al ( OH ) 3 từ từ và ống thử chứa sẵn dung dịch NaOH .

4. Hiện tượng phản ứng Al ( OH ) 3 công dụng với NaOH

Sản phẩm thu được chất rắn màu trắng .

5. Tính chất hóa học của Al(OH)3 

Kém bền với nhiệt : Lúc đun nóng Al ( OH ) 3 phân hủy thành Al2O3 .

2Al(OH)3

Al2O3 + 3H2O

 • Là hiđroxit lưỡng tính

Al + 3HTác dụng với axit mạnh :
Al ( OH ) 3 + 3HC l → AlCl3 + 3H2 O
Tác dụng với dung dịch kiềm mạnh :
Al ( OH ) 3 + KOH → KAlO3 + 2H3 O
Al ( OH ) 3 + KOH → K [ Al ( OH ) 4 ]

Điều chế

Kết tủa ion Al3 + :
Al3 + + 3OH – ( vừa đủ ) → Al ( OH ) 3
Al3 + + 3NH3 + 3H2 O → Al ( OH ) 3 + 3NH4 +
Ví dụ : 3N aOH + AlCl3 → 3N aCl + Al ( OH ) 3
Kết tủa AlO2 – :
AlO2 – + CO2 + 2H2 O → Al ( OH ) 3 + HCO3 –
AlO2 – + H + ( vừa đủ ) + H2O → Al ( OH ) 3
Ví dụ :
NaAlO2 + CO2 + 2H2 O → Al ( OH ) 3 + NaHCO3

6. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào dưới đây sở hữu thể tác dụng được với HCl và dung dịch NaOH

A. CuO
B. Fe ( OH ) 3
C. Al ( OH ) 3
D. Al ( NO3 ) 3

Đáp án C

Al ( OH ) 3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2 O
Al ( OH ) 3 + 3HC l → AlCl3 + 3H2 O

Câu 2. Trong những kim loại dưới đây, kim loại nào dẫn điện mạnh nhất.

A. Al .
B. Zn .
C. Ag .
D. Cu

Đáp án C

Câu 3. Dãy chất nào dưới đây phản ứng được NaOH?

A. Al2O3 ; Al ( OH ) 3 ; NaNO3
B. Al2O3 ; Fe, Al ( OH ) 3
C. Al ( NO3 ) 3, HCl, CO2
D. FeCl3, Ag, CO2

Đáp án C

Al ( NO3 ) 3 + 3N aOH → Al ( OH ) 3 + 3N aNO3
NaOH + HCl → NaCl + H2O
CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Câu 4. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)Hai 1M thu được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy sở hữu kết tủa nữa. Tìm V?

A. 1,08 lít
B. 3,136 lít
C. 2,24 lít
D. 3,36 lít

Đáp án B

nkết tủa = 6/100 = 0,06 mol
Vì đun nóng lại thu được kết tủa nên dd thu được Hai muối : CaCO3 ; Ca ( HCO3 ) 2 .
Phương trình hóa học
CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + H2O
0,06
2CO2 + Ca ( OH ) 2 → Ca ( HCO3 ) 2 .
0,08 0,04
→ n ( CO2 ) = 0,06 + 0,08 = 0,14. → V = 3,136 lít .

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây là sai ?

A. Dung dịch Al ( OH ) 3 và Al2 ( SO3 ) 3 làm quỳ tím hóa hồng

B. Al(OH)3, Al2O3, Al đều là những chất lưỡng, tính

C. Nhôm là kim loai nhẹ và sở hữu năng lực dẫn điện Iot
D. Từ Al2O3 sở hữu thế điều chế được Al .

Đáp án B

Câu 6. Cho sơ đồ phản ứng sau: Al → X → Y → Al(OH)3. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, những chất X, Y tuần tự là

A. NaAlO2 và Al ( OH ) 3
B. Al2O3 và Al ( NO3 ) 3
C. Al ( OH ) 3 và Al2O3
D. Al ( OH ) 3 và Al ( NO3 ) 3

Đáp án B

4A l + 3O2 → 2A l2O3
Al2O3 + 6HNO3 → 2A l ( NO3 ) 3 + 3H2 O
Al ( NO3 ) 3 + 3NH3 + 3H2 O → Al ( OH ) 3 + 3NH4 NO3

Câu 7.  Phát biểu nào dưới đây đúng trong những câu sau:

A. Nhôm là sắt kẽm kim loại lưỡng tính .
B. Al ( OH ) 3 là một bazo lưỡng tính hoàn toàn sở hữu thể tính năng HCl và NaOH
C. Al ( OH ) 3 là một hidroxit lưỡng tính hoàn toàn sở hữu thể công dụng HCl và NaOH
D. Al2O3 là oxit trung tính .

Đáp án C

Câu 8. Nhôm bị thụ động trong dung dịch nào sau đây

A. H2SO4 đặc nóng
B. HNO3 đặc nguội
C. H2SO4 loãng
D. HNO3 đặc nóng

Đáp án B

Câu 9. Criolit (còn gọi là băng thạch) sở hữu công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm. Cho những tác dụng sau:

( 1 ) Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn .
( 2 ) Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy
( 3 ) Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3
( 4 ) Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy
Tác dụng của Criolit là đúng
A. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )
B. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 )
C. ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )
D. ( 1 ), ( 2 ), ( 4 )

Đáp án C

( 2 ) Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy
( 3 ) Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3
( 4 ) Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy

Câu 10. Ở nhiệt độ thường, kim loại X tác dụng trong nước nhưng tác dụng trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

A. Na
B. Mg
C. Ca
D. Al

Đáp án A:

  2Al + 2NaOH+ 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Câu 10. Kim loại vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng với dung dịch KOH là:

A. Fe
B. Mg
C. Na
D. Al

Đáp án D

Al vừa tính năng với dd HCl vừa tính năng với dung dịch NaOH
Phương trình hóa học
2A l + 6HC l → 2A lCl3 + 3H2 ↑
Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/Hai H2 ↑
— — — — — — — — — — —
trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới bạn phương trình hóa học Al ( OH ) 3 + NaOH → NaAlO2 + H2O. Với phương trình hóa học để chứng tỏ Al ( OH ) 3 sở hữu tính lưỡng tính hoàn toàn sở hữu thể phản ứng được vơi axit cũng như với cả bazo. Nên những em học viên chú ý quan tâm. Kỳ vọng với tài liệu này sẽ phân phối những thông tin thiết yếu cho những bạn .
Mời những bạn tìm hiểu thêm Một số ít tài liệu tương quan :

  Trên đây THPT Sóc Trăng vừa ra mắt tới những bạn phương trình hóa học Al ( OH ) 3 + NaOH → NaAlO2 + H2O, mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn sở hữu thể học tập tốt hơn cũng như giải tốt những dạng bài tập môn Hóa lớp 12. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm những môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, … .
  Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập trung học phổ thông ko tính tiền trên Facebook : Tài Liệu Học Tập trung học phổ thông Sóc Trăng. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn sở hữu thể nhận được những tài liệu mới nhất .

  Chúc những bạn học tập tốt.

  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
  Chuyên mục : Giáo dục huấn luyện

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *