Nhúng thanh al vào dung dịch hno3 loãng không thấy có khí thoát ra. kết luận nào sao đây là đúng

Skip to content

 • Bài tập trắc nghiệm Kim loại tác dụng với HNO3
 • Al+ HNO3: Al tác dụng với HNO3 loãng
 • 1. Phương trình phản ứng Al tác dụng HNO3 loãng
 • 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • 2. Chi tiết quá trình thăng bằng Al tác dụng với HNO3 loãng
 • 3. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa Al và HNO3 loãng
 • 4. Tính chất hóa học của nhôm
 • 4.1. Tác dụng với oxi và một số phi kim.
 • 4.2. Nhôm tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)
 • 4.3. Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn.
 • 4.4. Tính chất hóa học riêng của nhôm.
 • 4.5. Phản ứng nhiệt nhôm
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Chuyên đề: Nitơ – Photpho

Bài tập trắc nghiệm Kim loại tác dụng với HNO3

Câu 1: Lúc cho kim loại tác dụng với HNO3, thu được sản phẩm khử X. X ko thể là chất nào sau đây:

A. NO B. N2 C. NH4NO3 D. N2O5

Quảng cáo

Câu 2: Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dd HNO3 đặc, nguội

A. Fe, Al, Cr B. Cu, Ag, Cr C. Al, Fe, Cu D. Mn, Ni, Al

Câu 3: Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3 loãng, ko thấy sở hữu khí thoát ra. Kết luận nào sao đây là đúng:

A. Al ko phản ứng với dd HNO3 loãng B. Al bị thụ động hóa trong dd HNO3 loãng C. Al phản ứng với HNO3 tạo ra muối amoni

D. Cả A và B đều đúng

Câu 4: Hiện tượng nào xảy ra lúc cho mảnh đồng kim loại vào dd HNO3 loãng

A. ko sở hữu hiện tượng kỳ lạ gì
B. dd sở hữu màu xanh, H2 bay ra

Quảng cáo

C. dd sở hữu màu xanh, sở hữu khí màu nâu bay ra
D. dd sở hữu màu xanh, sở hữu khí ko màu bay ra, bị hoá nâu trong ko khí .

Câu 5: Cho Mg tác dụng với dd HNO3 loãng tạo khí N2O (là sản phẩm khử duy nhất). Tổng những hệ số trong phương trình hoá học là:

A. 18 B. 13 C. 24 D. 10

Câu 6: Hòa tan 38,4 gam Cu vào dd HNO3 loãng dư, thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Trị giá của V:

A. 13,44 B. 8,96 C. 4,48 D. 17,92

Câu 7: Hòa tan hỗn hợp gồm 0,Một mol Al và 0,Hai mol Zn bằng 500 ml dd HNO3 vừa đủ, thu được dd A và ko thấy khí thoát ra. Cô cạn dd A thu m gam muối.Trị giá của m:

A. 51,9 g B. 66,Một g C. 59,Một g D. 61,6 g

Câu 8: Hòa tan m gam Al vào dd HNO3 loãng vừa đủ, thu được 17,92 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2O và N2 biết tỉ khối tương đối của X so với H2 là 18 (ko còn sản phẩm khử nào khác) và dd Y chứa a gam muối nitrat. Trị giá của m là.

A. 21,6 B. 97,Hai C. 64,8 D. 194,4

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn hh X gồm 8,Một gam Al và 29,25 gam Zn bằng dd HNO3 12,6% (vừa đủ) thu được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) và dd Y chứa 154,95 gam muối tan. Trị giá của V là:

A. 3,36    B. 5,04    C. 4,48    D. 6,72

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm (21,6 gam Ag và 32 gam Cu) trong HNO3 loãng dư thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm (NO2 và NO), biết tỉ khối tương đối của Z so với H2 là 21(ko còn sản phẩm khử nào khác) và dd Y. Trị giá của V là.

A. 17,92 B. 13,44 C. 20,16 D. 15,68

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo

1. D2. A3. C4. D5. D
6. B7. B8. C9. A10. A

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

Tham khảo những bài Chuyên đề Hai Hóa 11 khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã sở hữu app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. ko lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi ko tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sớt nhé! Những bình luận ko thích hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chuyen-de-nito-photpho.jsp

Source: https://sangtaotrongtamtay.vn
Category: Giáo dục

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461

Al+ HNO3: Al tác dụng với HNO3 loãng

 • 1. Phương trình phản ứng Al tác dụng HNO3 loãng
  • 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • 2. Chi tiết quá trình thăng bằng Al tác dụng với HNO3 loãng
 • 3. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa Al và HNO3 loãng
 • 4. Tính chất hóa học của nhôm
  • 4.1. Tác dụng với oxi và một số phi kim.
  • 4.2. Nhôm tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)
  • 4.3. Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn.
  • 4.4. Tính chất hóa học riêng của nhôm.
  • 4.5. Phản ứng nhiệt nhôm
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O được VnDoc soạn hướng dẫn những bạn học trò viết và thăng bằng phản ứng oxi hoá khử. Kỳ vọng với hướng dẫn chi tiết những bước thăng bằng những bạn học trò sẽ biết cách vận dụng làm những dạng bài tập tương tự. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Al tác dụng HNO3 loãng

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

2. Chi tiết quá trình thăng bằng Al tác dụng với HNO3 loãng

Xác định sự thay đổi số oxi hóa

Ta sở hữu quá trình cho - nhận e:

8 × || Al → Al3+ + 3e

3 × || 2N+5 + 8e → 2N+4 (N2O)

⇒ Điền hệ số vào phương trình, chú ý ko điền vào HNO3

(vì N+5 ngoài vai trò oxi hóa còn giữ lại làm môi trường NO3):

Bảo toàn yếu tố Nitơ ⇒ hệ số của HNO3 là 30.

Bảo toàn yếu tố Hidro ⇒ hệ số của H2O là 15.

⇒ 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

3. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa Al và HNO3 loãng

Cho Al tác dụng với HNO3 loãng ở Nhiệt độ thường

4. Tính chất hóa học của nhôm

4.1. Tác dụng với oxi và một số phi kim.

4Al + 3O2 → 2Al2O3

ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al2O3 mỏng vững bền, lớp oxit này bảo vệ trang bị bằng nhôm, ko cho nhôm tác dụng oxi trong ko khí, nước.

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

4.2. Nhôm tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

 • Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Chú ý: Nhôm ko tác dụng với H2SO4, HNO3 đặc, nguội

 • Tác dụng với axit sở hữu tính oxi hóa mạnh như HNO3 hoặc H2SO4 đậm đặc

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

4.3. Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn.

AI + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

4.4. Tính chất hóa học riêng của nhôm.

Do lớp oxit nhôm bị hòa tan trong kiềm nên nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2↑

4.5. Phản ứng nhiệt nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng hóa học toả nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở nhiệt độ cao.

Ví dụ vượt bậc nhất là phản ứng nhiệt nhôm giữa oxit sắt III và nhôm:

Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Trong phương trình phản ứng trên, lúc hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là

A. 24

B. 30

C. 26

D. 15

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản ứng: 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

Trong phương trình phản ứng trên, lúc hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là 30

Câu 2. Khí ko màu hóa nâu trong ko khí là

A. N2O

B. NO

C. NH3

D. NO2

Xem đáp án

Đáp án B

Khí ko màu hóa nâu trong ko khí là NO

Câu 3. Kim loại ko tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội là

A. Mg

B. Fe

C. Ag

D. Cu

Xem đáp án

Đáp án B

Kim loại ko tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội là Fe, Al, Cr

Câu 4. Trong phản ứng: Al + HNO3 (loãng) → Al(NO3)3 + N2O + H2O, tỉ lệ giữa số nguyên tử Al bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử (những số nguyên, tối giản) là:

A. 8 và 6.

B. 4 và 15.

C. 4 và 3.

D. 8 và 30.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản ứng: 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

Tỉ lệ giữa số nguyên tử Al bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử (những số nguyên, tối giản) là 8 và 30

Câu 5. Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3 loãng, ko thấy sở hữu khí thoát ra. Kết luận nào sao đây là đúng:

A. Al ko phản ứng với dd HNO3 loãng

B. Al bị thụ động hóa trong dd HNO3 loãng

C. Al phản ứng với HNO3 tạo ra muối amoni

D. Cả A và B đều đúng

Xem đáp án

Đáp án C

Al tan hết trong HNO3 loãng nhưng ko sở hữu khí sinh ra cho nên sản phần khử mà muối NH4NO3

Phương trình hóa học:

8Al + 30HNO3→ 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

Câu 6.Hòa tan hoàn toàn hh X gồm 8,Một gam Al và 29,25 gam Zn bằng dung dịch HNO3 12,6% (vừa đủ) thu được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) và dd Y chứa 154,95 gam muối tan. Trị giá của V là:

A. 3,36

B. 5,04

C. 4,48

D. 6,72

Xem đáp án

Đáp án A

mAl(NO3)3 = 8,1.213/27 = 63,9 gam

mZn(NO3)3 = 29,25.189/65 = 85,05 gam

mY = mAl(NO3)3 + mZn(NO3)3 + mNH4NO3

nN2O = (0,3.3 + 0,45.2 - 0,075.8)/8 = 0,15 mol

Câu 7. Criolit (còn gọi là băng thạch) sở hữu công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm. Criolit ko sở hữu tác dụng nào sau đây?

A. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy

B. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3

C.Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy

D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn

Xem đáp án

Đáp án D

Criolit (còn gọi là băng thạch) sở hữu công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm vai trò của Criolit là làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy, giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, tạo bởi lớp ngăn để bảo vệ Al nóng chảy

Câu 8. Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiên phản ứng nhiệt nhôm sử dụng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là:

A. Ag

B. Fe

C. Al

D. Cu

Xem đáp án

Đáp án C

Sử dụng bột nhôm với bột oxit sắt phản ứng nhiệt nhôm sinh ra lượng nhiệt to để hàn đường ra

Câu 9.Cho a gam Al vào 200 ml dung dịch gồm Cu(NO3)Hai 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được b gam chất rắn R. Nếu cho b gam R tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,672 lít khí ở (đktc). Trị giá của a và b tuần tự là:

A. 2,16 và 10,86

B. 1,08 và 5,43

C. 8,10 và 5,43

D. 1,08 và 5,16

Xem đáp án

Đáp án A

Vì R tác dụng với HCl sở hữu khí thoát ra nên Al còn dư.

Gọi x là số mol Al tác dụng với Hai muối

Al → Al3+ + 3e

x → 3x

Ag+ + 1e → Ag

0,06 → 0,06 → 0,06

Cu2+ + 2e → Cu

0,06→ 0,12→ 0,06

Al + 3H+→ Al3+ + 3/2H2

0,02 → 0,03

Câu 10.M là hỗn hợp kim loại Ca và Al. Hòa tan a gam M vào lượng dư nước thu được 8,96 lít H2 (đktc). Cũng hòa tan m gam X vào dung dịch KOH dư thì thu được 12,32 lít khí H2 (đktc). Trị giá của m là:

A. 12,1

B. 21,8

C. 13,7

D. 24,2

Xem đáp án

Đáp án A

M hỗn hợp gồm Hai kim loại Ba, Al

Thí nghiệm 1 : M + H2O →

Thí nghiệm 2 :M + KOH

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 (1)

Al + OH- + H2O → AlO2- + 3/Hai H2 (2)

Gọi x = nBa

Thí nghiệm 1:

(1) nH2 = nCa(OH)2 = nCa = x mol

(2) nH2 = 3/2 . nOH- = 3/2. 2x = 3x mol

Thí nghiệm 2:

(1) nH2 = nCa = x mol

Tổng nH2 TN2 = 12,32 /22,4 = 0,55 mol

(2) nAl = 2/3 . nH2 = 0,3 mol

Câu 11.Hoà tan hoàn toàn 6,21 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 0,672 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Trị giá của m là

A. 38,34 gam

B. 34,08 gam

C. 106,38 gam

D. 53,19 gam

Xem đáp án

Đáp án D

nAl = 0,23 mol, nY = 0,03 mol

Gọi x, y tuần tự là số mol của N2, N2O

Theo đề bài ta sở hữu hệ phương trình sau

x + y = 0,03

28x + 44y = 0,03.18.2

Giải hệ phương trình (1), (2) ta sở hữu

x = 0,015, y = 0,015

Quá trình cho nhận electron

Al → Al+3 + 3e

0,23 → 0,69

2N+5 + 10e → N2+2

0,15 ← 0,015

2N+5 + 8e → N+12O

0,12 ← 0,015

Vận dụng định luật bảo toàn e ta sở hữu:

3nAl = 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4+

Câu 12. Cho 1,62 gam Al tác dụng với 1000 ml dung dịch X chứa Fe(NO3)Hai 0,1M và Cu(NO3)Hai 0,09M. Sau lúc phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Trị giá của m là:

A. 2,88.

B. 2,68.

C. 5,76.

D. 5,68.

Xem đáp án

Đáp án C

nAl = 0,06 mol;

nFe(NO3)2 = 0,Một mol;

nCu(NO3)2 = 0,09 mol

Nhận thấy: ne Al cho tối đa = 0,06.3 = 0,18 mol = nCu2+ nhận e

---------------------------

Mời những bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

 • Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Al + HNO3 → H2O + NO2 + Al(NO3)3
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O

VnDoc đã gửi tới bạn Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O được VnDoc soạn. Nội dung tài liệu giúp những bạn biết cách viết và thăng bằng phương trình phản ứng lúc cho Al tác dụng với HNO3 loãng, từ đó sở hữu thể nhận mặt hiện tượng sau phản ứng.

Những bạn sở hữu thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sớt tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để sở hữu thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *