Nhúng thành Al vào dung dịch HNO3 loãng

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

 • 1. Phương trình phản ứng Al tác dụng HNO3 loãng 
 • 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • 3. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa Al và HNO3 loãng 
 • 4. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan
 • Điều kiện phản ứng: Ko với
 • Cách tiến hành: Nhỏ từ từ dung dịch axit HNO3 vào ông nghiệm đã để sẵn lá nhôm
 • Hiện tượng phản ứng giữa Al và HNO3: Chất rắn màu trắng của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch, xuất hiện khí làm sủi bọt khí trong dung dịch và hóa nâu ngoài ko khí là nitơ oxit (NO)

Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2↑ + 3H2O

 • Điều kiện phản ứng: Ko với
 • Cách tiến hành: Cho Al (nhôm) tác dụng với axit HNO3
 • Hiện tượng phản ứng: Chất rắn màu trắng của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch axit HNO3, xuất hiện khí nitơ đioxit (NO2) với màu nâu đỏ.

8Al + 30HNO3 → 15H2O + 3N2O↑ + 8Al(NO3)3

 • Điều kiện phản ứng: Ko với
 • Hiện tượng phản ứng: Al tan dần trong dung dịch axit và tạo ra khí ko màu (N2O)

8Al + 30HNO3 → 9H2O + 3NH4NO3 + 8Al(NO3)3

 • Điều kiện phản ứng: Ko với
 • Hiện tượng phản ứng: Màu trắng của nhôm tan dần trong dung dịch axit nitric.

Al, Fe, Cr là những kim loại bị thụ động với HNO3 đặc, nguội. Vì tạo lớp màng oxit vững bền bao bọc xung quanh bề mặt kim loại ngăn ko cho phản ứng xảy ra

Chính vì vậyAl ko tác dụng với HNO3 đặc, nguội.

- Nhôm là tên một nhân tố hóa học trong bảng tuần hoàn nhân tố với ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.- Tính chất vật lý: Nhôm là một kim loại mềm, nhẹ với màu trắng bạc ánh kim mờ, dễ bị oxi hóa lúc để trần ngoài ko khí.

- Tính chất hóa học: Nhôm là một trong những kim loại với tính khử mạnh, chỉ sau những kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ. Nhôm dễ nhường đi 3 electron để trở thành ion dương (cation):

Al → Al3+ + 3e

- Acid nitric là một hợp chất vô sinh với công thức hóa học HNO3. Acid nitric tinh khiết là chất lỏng ko màu nếu để lâu sẽ với màu khá vàng do sự tích tụ của những nitơ oxide, bốc khói mạnh trong ko khí ẩm. Trong tự nhiên, acid nitric hình thành trong những cơn mưa giông kèm sấm chớp và hiện nay chúng là một trong những tác nhân gây ra mưa acid.- Tính chất vật lý: là một chất acid độc và ăn mòn và dễ gây cháy. Acid nitric khan tinh khiết (100%) đông đặc ở nhiệt độ -42 ℃ tạo thành những tinh thể trắng, sôi ở nhiệt độ 83 ℃.

- Tính chất hóa học của axit nitric: Là một monoacid mạnh, một chất oxy hóa mạnh với thể nitrat hóa nhiều hợp chất vô sinh và là một acid một nấc vì chỉ với một sự phân ly.

Câu 6. Cho 12,6 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp hai axit HNO3 4M và H2SO4 7M (đậm đặc) thu được 0,Hai mol mỗi khí SO2, NO, NO¬2 (ko tạo sản phẩm khử khác của N+5).Số mol của Al và Mg tuần tự là

A. 0,15 và 0,35625

B. 0,Hai và 0,3

C. 0,Một và 0,2

D. 0,Một và 0,3

Câu 12. Hòa tan hoàn toàn 20,5 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3 thu được 4,48 lít hỗn hợp khí X gồm NO2, NO, N2O, N2 ở đktc, ko với sản phẩm khử nào khác, trong đó NO2 và N2 với cùng số mol. Tỷ khối khá của X so với H2 là 18,5. Khối lượng muối thu được lúc cô cạn dung dịch sau phản ứng là

A. 88,7 gam

B. 119,7 gam

C. 144,5 gam

D. 55,7 gam

Câu 13. Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe và những oxit của sắt trong đó O chiếm 18,49% về khối lượng. Hòa tan hoàn toàn 12,98 gam X trong 627,5 ml dung dịch HNO3 1M (vừa đủ), thu được dung dịch Y và 0,448 lít hỗm hợp Z (đktc) gồm NO và N2 với tỉ lệ mol tương ứng là 1:1. Làm bay khá dung dịch Y thu được m gam muối khan. Trị giá của m là

A. 60,272

B. 51,242

C. 46,888

D. 62,124

Câu 17. Cho 1,15 gam X gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3, thu được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2(ko với sản phẩm khử nào khác). Khối lượng muối thu được là

A. 5,69 gam

B. 4,45 gam

C. 4,25 gam

D. 5,49 gam

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 12A
Câu 2ACâu 13C
Câu 3DCâu 14C
Câu 4BCâu 15A
Câu 5ACâu 16C
Câu 6BCâu 17D
Câu 7DCâu 18A
Câu 8DCâu 19D
Câu 9CCâu 20A
Câu 10BCâu 21A
Câu 11ACâu 22A

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

cho Al vào dung dịch HNO3 loãng, Al tan hết nhưng ko với khí sinh ra, tỉ lệ mol của Al và HNO3 là

cho Al vào dung dịch HNO3 loãng, Al tan hết nhưng ko với khí sinh ra, tỉ lệ mol của Al và HNO3 là

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O được THPT Sóc Trăng soạn hướng dẫn những bạn học trò viết và thăng bằng phản ứng oxi hoá khử. Kỳ vọng với hướng dẫn chi tiết những bước thăng bằng những bạn học trò sẽ biết cách vận dụng làm những dạng bài tập tương tự. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Al tác dụng HNO3 loãng 

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

Xác định sự thay đổi số oxi hóa

Ta với quá trình cho – nhận e:

8 × || Al → Al3+ + 3e

3 × || 2N+5 + 8e → 2N+4 (N2O)

⇒ Điền hệ số vào phương trình, chú ý ko điền vào HNO3

(vì N+5 ngoài vai trò oxi hóa còn giữ lại làm môi trường NO3):

Bảo toàn nhân tố Nitơ ⇒ hệ số của HNO3 là 30.

Bảo toàn nhân tố Hidro ⇒ hệ số của H2O là 15.

⇒ 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

3. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa Al và HNO3 loãng 

Cho  Al tác dụng với HNO3 loãng ở Nhiệt độ thường

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Trong phương trình phản ứng trên, lúc hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là

A. 24

B. 30

C. 26

D. 15

Đáp án B

Phương trình phản ứng: 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

Trong phương trình phản ứng trên, lúc hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là 30

Câu 2. Khí ko màu hóa nâu trong ko khí là

A. N2O

B. NO

C. NH3

D. NO2

Đáp án B

Khí ko màu hóa nâu trong ko khí là NO

Câu 3. Kim loại ko tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội là

A. Mg

B. Fe

C. Ag

D. Cu

Đáp án B

Kim loại ko tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội là Fe, Al, Cr

Câu 4. Trong phản ứng: Al + HNO3 (loãng) → Al(NO3)3 + N2O + H2O, tỉ lệ giữa số nguyên tử Al bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử (những số nguyên, tối giản) là:

A. 8 và 6.

B. 4 và 15.

C. 4 và 3.

D. 8 và 30.

Đáp án D

Phương trình phản ứng: 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

Tỉ lệ giữa số nguyên tử Al bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử (những số nguyên, tối giản) là 8 và 30

Câu 5. Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3 loãng, ko thấy với khí thoát ra. Kết luận nào sao đây là đúng:

A. Al ko phản ứng với dd HNO3 loãng

B. Al bị thụ động hóa trong dd HNO3 loãng

C. Al phản ứng với HNO3 tạo ra muối amoni

D. Cả A và B đều đúng

Đáp án C

Al tan hết trong HNO3 loãng nhưng ko với khí sinh ra cho nên sản phần khử mà muối NH4NO3

Phương trình hóa học:

8Al + 30HNO3→  8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn hh X gồm 8,Một gam Al và 29,25 gam Zn bằng dung dịch HNO3 12,6% (vừa đủ) thu được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) và dd Y chứa 154,95 gam muối tan. Trị giá của V là:

A. 3,36

B. 5,04

C. 4,48

D. 6,72

Đáp án A

mAl(NO3)3 = 8,1.213/27 = 63,9 gam

mZn(NO3)3 = 29,25.189/65 = 85,05 gam

mY = mAl(NO3)3 + mZn(NO3)3 + mNH4NO3

nN2O = (0,3.3 + 0,45.2 – 0,075.8)/8 = 0,15 mol

Câu 7. Criolit (còn gọi là băng thạch) với công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm. Criolit ko với tác dụng nào sau đây?

A. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy

B. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3

C.Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy

D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn

Đáp án D

Criolit (còn gọi là băng thạch) với công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm vai trò của Criolit là làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy, giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, tạo bởi lớp ngăn để bảo vệ Al nóng chảy

Câu 8. Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiên phản ứng nhiệt nhôm tiêu dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là:

A. Ag

B. Fe

C. Al

D. Cu

Đáp án C

Tiêu dùng bột nhôm với bột oxit sắt phản ứng nhiệt nhôm sinh ra lượng nhiệt to để hàn đường ra

Câu 9. Cho a gam Al vào 200 ml dung dịch gồm Cu(NO3)Hai 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được b gam chất rắn R. Nếu cho b gam R tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,672 lít khí ở (đktc). Trị giá của a và b tuần tự là:

A. 2,16  và 10,86

B. 1,08 và 5,43

C. 8,10 và 5,43

D. 1,08 và 5,16

Đáp án A

Vì R tác dụng với HCl với khí thoát ra nên Al còn dư.

Gọi x là số mol Al tác dụng với Hai muối

Al →  Al3+ + 3e

x → 3x

Ag+ + 1e → Ag

0,06  → 0,06 → 0,06

Cu2+ + 2e → Cu

0,06→  0,12→ 0,06

Al + 3H+→  Al3+ + 3/2H2

0,02 → 0,03

Câu 10. M là hỗn hợp kim loại Ca và Al. Hòa tan a gam M vào lượng dư nước thu được 8,96 lít H2 (đktc). Cũng hòa tan m gam X vào dung dịch KOH dư thì thu được 12,32 lít khí H2 (đktc). Trị giá của m là:

A. 12,1

B. 21,8

C. 13,7

D. 24,2

Đáp án A

M hỗn hợp gồm Hai kim loại Ba, Al

Thí nghiệm 1 : M + H2O →

Thí nghiệm 2 :M + KOH

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 (1)

Al + OH– + H2O → AlO2– + 3/Hai H2 (2)

Gọi x = nBa

Thí nghiệm 1:

(1) nH2 = nCa(OH)2 = nCa = x mol

(2) nH2 = 3/2 . nOH– = 3/2. 2x = 3x mol

Thí nghiệm 2:

(1) nH2 = nCa = x mol

Tổng nH2 TN2 = 12,32 /22,4 = 0,55 mol

(2) nAl = 2/3 . nH2 = 0,3 mol

Câu 11. Hoà tan hoàn toàn 6,21 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 0,672 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Trị giá của m là

A. 38,34 gam

B. 34,08 gam

C. 106,38 gam

D. 53,19 gam

Đáp án D

nAl = 0,23 mol, nY = 0,03 mol

Gọi x, y tuần tự là số mol của N2, N2O

Theo đề bài ta với hệ phương trình sau

x + y = 0,03

28x + 44y = 0,03.18.2

Giải hệ phương trình (1), (2) ta với

x = 0,015, y = 0,015

Quá trình cho nhận electron

Al → Al+3 + 3e

0,23 → 0,69

2N+5 + 10e → N2+2

0,15  ← 0,015

2N+5 + 8e → N+12O

0,12 ← 0,015

Vận dụng định luật bảo toàn e ta với:

3nAl = 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4+

Câu 12. Cho 1,62 gam Al tác dụng với 1000 ml dung dịch X chứa Fe(NO3)Hai 0,1M và Cu(NO3)Hai 0,09M. Sau lúc phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Trị giá của m là:

A. 2,88.

B. 2,68.

C. 5,76.

D. 5,68.

Đáp án C

nAl = 0,06 mol;

nFe(NO3)2 = 0,Một mol;

nCu(NO3)2 = 0,09 mol

Nhận thấy: ne Al cho tối đa = 0,06.3 = 0,18 mol = nCu2+ nhận e

—————————

Mời những bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan 

THPT Sóc Trăng đã gửi tới bạn Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O được THPT Sóc Trăng soạn. Nội dung tài liệu giúp những bạn biết cách viết và thăng bằng phương trình phản ứng lúc cho Al tác dụng với HNO3 loãng, từ đó với thể nhận diện hiện tượng sau phản ứng.

Những bạn với thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group san sớt tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để với thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *