Cách giải bài tập Amin tác dụng với dung dịch axit, dung dịch Brom hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập tổng hợp amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Thầy giáo VietJack)

* Lý thuyết

*PP: 1) Ứng dụng định luật bảo toàn khối lượng: mamin + maxit = mmuối

2) Tính mol của chất đề bài cho rồi đặt vào phương trình để suy ra số mol của chất đề bài hỏi ⇒ tính m

3) Ứng dụng định luật tăng giảm khối lượng

⇒ mMuối = A + B

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho 35 gam hỗn hợp những amin gồm anilin; metylamin; đimetylamin; đimetylmetylamin tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M. Tính khối lượng muối khan thu được sau phản ứng?

Giải

Tổng quát : RN + HCl → RNHCl

nHCl = 0,3 mol

Bảo toàn khối lượng ta với :

mmuối khan = mAmin + 36,5nHCl = 35+ 36,5. 0,3 = 45,95 gam

Ví dụ 2:Cho 12,Một gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin (tỉ lệ mol 1 : 2) phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M, thu được m gam muối. Trị giá của m là:

Giải

Sở hữu : nCH3NH2 = 0,1 ; n(CH3)2NH = 0,Hai mol

nHCl = 0,3 mol

Tổng quát : RN + HCl → RNHCl

⇒ mmuối = mamin + mHCl = 0,1. 31+0,2. 45+ 0,3. 36,5=23,05g

Ví dụ 3:Cho 0,Một mol anilin (C6H5-NH2) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Khối lượng muối phenylamoni clorua thu được là:

Giải

⇒ nmuối = 0,Một mol ⇒ mmuối = 0,1 .129,5 = 12,95g

Bài tập vận dụng

Câu 1:Cho 4,5 gam etylamin tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là:

A. 7,65 gam.

B. 8,10 gam.

C. 8,55 gam.

D. 8,15 gam.

Câu 2:Cho 5,9 gam propylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là:

A. 9,65 gam.

B. 8,15 gam.

C. 9,55 gam.

D. 8,10 gam.

Câu 3:Cho 11,8 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay tương đối dung dịch Y được 19,Một gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là

A.2

B. 3

C. 4

D.5

Câu 4:Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 9,9 gam kết tủa. Trị giá m đã sử dụng là

A. 0,93 gam

B. 2,79 gam

C. 1,86 gam

D. 3,72 gam

Câu 5: Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần sử dụng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

A. 164,1ml.

B. 49,23ml.

C 88,61 ml.

D. số khác .

Câu 6: Tính khối lượng anilin với trong dung dịch A. Biết lúc cho A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng.

A. 2,79 gam

B. 1,86 gam

C. 3,72 gam

D. 0,93 gam

Câu 7:Cho m gam etylamin tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch chứa Hai muối với cùng nồng độ mol. Trị giá của m là

A. 9,0.

B. 18,0.

C. 4,5.

D. 13,5.

Câu 8: Cho 13,95 gam anilin tác dụng với nước brom thu được m gam kết tủa trắng. Trị giá của m là:

A. 74,25 gam.

B. 49,5 gam.

C. 45,9 gam.

D. 24,75 gam.

Bài giảng: Bài toán về tính bazơ của amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Thầy giáo VietJack)

  • Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng cháy
  • Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit
  • So sánh tính bazo của những Amin, Amino Axit
  • Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch muối
  • Dạng bài tập phản ứng cháy của Amin, Amino Axit

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán với đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa với đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý với đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh với đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *