Anilin Có Làm Đổi Màu Quỳ Tím Không

Trắc nghiệm hóa học 12

Dãy gồm những chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là được trainghiemnote8.com soạn hướng dẫn những bạn trả lời những thắc mắc thắc mắc, cũng như hướng dẫn chi tiết giúp những bạn học trò dễ hiểu vận dụng làm những dạng bài tập tương tự.

Dãy gồm những chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. Metylamin, amoniac, natri axetat

B. Anilin, metylamin, amoniac

C. Amoni clorua, metylamin, natri hiđroxit

D. Anilin, amoniac, natri hiđroxit

Đáp án hướng dẫn giải

Chọn đáp án A.

• Anilin: C6H5NH2 ko làm quỳ tím đổi màu.

• Amoni clorua: NH4Cl mang tính axit, pH 3NH2); amoniac (NH3) và natri axetat (CH3COONa).

Sự đổi màu của quỳ tím 

Amin: 

Amin mang nguyên tử N gắn trực tiếp với vòng benzen mang tính bazo rất yếu, ko làm đổi màu quỳ tím 

Những amin khác làm quỳ tím chuyển xanh

Amino axit: 

Số nhóm NH2 = số nhóm COOH → Ko làm đổi màu quỳ tím

Ví dụ: Lysin 

Số nhóm NH2

Ví dụ: Axit glutamic

Axit vô sinh và hữu cơ đều làm quỳ tím hóa đỏBazơ làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Muối của kim loại mạnh và gốc axit mạnh ko làm đổi màu quỳ tím

Ví dụ: Na2SO4

Muối của kim loại mạnh và gốc axit yếu làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Ví dụ: Na2CO3

Muối của kim loại yếu và gốc axit mạnh làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

Ví dụ: CuSO4

Muối của kim loại yếu và axit yếu tùy thuộc vào mức độ mạnh yếu mang thể làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, màu xanh hoặc ko đổi màu

Thắc mắc bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. Alanin

B. Anilin

C. Glyxin

D. Lysin

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. HCl

B. Na2SO4

C. NaOH

D. KCl

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Chất làm quỳ tím hóa đỏ là:

A. CaO

B. Na2O

C. NaOH

D. HCl

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Những amino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường

B. Dung dịch của những amino axit đều ko làm đổi màu quỳ tím

C. Dung dịch những amino axit đều làm đổi màu quỳ tím

D. Phân tử những amimo axit chỉ mang Một nhóm NH2 và Một nhóm COOH

Xem đáp án
Đáp án A

A. Dung dịch Br2

B. Dung dịch HNO3

C. Dung dịch KOH

D. Dung dịch AgNO3

Xem đáp án
Đáp án A

Anilin phản ứng với nước Br2, tạo kết tủa trắng H2NC6H2Br3

C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

Câu 6. Lúc cho etylamin vào dung dịch FeCl3 mang hiện tượng gì xảy ra:

A. mang khí ko màu thoát ra

B. xuất hiện kết tủa màu đỏ nâu

C. mang khí mùi khai bay ra

D. Ko xuất hiện tượng gì.

Xem đáp án
Đáp án B

3C2H5NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3C2H5NH3Cl

Câu 7. Trong những câu dưới đây, điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Những amin đều mang tính bazơ vì thế dung dịch của chúng đều làm quì tím hóa xanh.

B. Những amino axit đều mang tính lưỡng tính nên dung dịch của chúng ko làm đổi màu quì tím.

C. Những peptit đều cho được phản ứng màu biure.

D. CH3-CH(NH2)COOH mang tên thay thế là α-aminopropanoic.

Xem đáp án
Đáp án D

A sai ví dụ anilin ko làm đổi màu quỳ tím

B sai vì những aminoaxit mang số nhóm -NH2 bằng số nhóm -COOH thì mới ko làm đổi màu quỳ tím

C sai vì đipeptit ko tham gia phản ứng màu biure

......................

Mời những bạn tham khảo tài liệu liên quan 

Trên đây trainghiemnote8.com đã gửi tới độc giả Dãy gồm những chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là. Nội dung tài liệu dễ hiểu giúp những bạn học trò thuận tiện nắm bắt. Những bạn mang thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....

Nhận định bài viết
3 34.953
San sớt bài viết
Tham khảo thêm
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
Hóa 12 - Giải Hoá 12
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *