Anilin có làm mất màu nước brom không

Duới đây là những thông tin và tri thức về chủ đề anilin mang làm mất màu dung dịch brom ko hay nhất do chính tay nhóm chúng tôi soạn và tổng hợp:

 • 1. (1) Anilin mang thể làm mất màu dung dịch nước brom. (2) Metyl ... ( https://moon.vn › hoi-dap › cho-cac-... )
 • 2. Benzen ko làm mất thuốc nước brom, trong lúc ... - Khóa học ( https://khoahoc.vietjack.com › benze... )
 • 3. (1) Anilin mang thể làm mất màu dung dịch nước brom - Khóa học ( https://khoahoc.vietjack.com › cho-c... )
 • 4. Benzen ko làm mất thuốc nước brom, nhưng ... - HOC247 ( https://hoc247.net › cau-hoi-benzen-... )
 • 5. Ở nhiệt độ thường, anilin làm mất thuốc nước brom, tạo kết tủa ... ( http://hoctap.dvtienich.com › question )
 • 6. (1) Anilin mang thể làm mất màu dung dịch nước brom. (2) Metyl ... ( https://hoc24.vn › cau-hoi › cho-cac-... )
 • 7. [2022] Benzen ko làm mất thuốc nước brom, trong lúc anilin ... ( https://vietjack.online › cau-hoi › be... )
 • 8. Benzen ko làm mất thuốc nước brom ... - hoctapsgk.com ( https://hoctapsgk.com › cau-hoi › 19... )
 • 9. C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr - Trường THPT ... ( https://thptsoctrang.edu.vn › ... )
 • 10. Hỏi đáp 24/7 – Giải bài tập cùng Thủ Khoa | Zuni.vn ( http://zuni.vn › hoi-dap-chi-tiet )
 • 11. C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr - Anilin + Br2 - VnDoc ... ( https://vndoc.com › ... )
 • 12. [LỜI GIẢI] Cho những phát biểu sau: - Tự Học 365 ( https://tuhoc365.vn › cho-cac-phat-b... )
 • 13. Những chất làm mất màu dung dịch brom là - Loga.vn ( https://loga.vn › hoi-dap › cho-day-c... )
 • 14. Benzen Với Làm Mất Màu Nước Brom Ko - bigbiglands.com ( https://bigbiglands.com › benzen-co-... )
 • 15. Br2 + C6H5NH2 = C6H2Br3NH2 + HBr - Từ Điển Phương ... ( https://phuongtrinhhoahoc.com › ph... )
 • 16. Benzen ko làm mất thuốc nước brom ... - Học trắc nghiệm ( https://hoctracnghiem.com › benzen-... )
 • Video liên quan

1. (1) Anilin mang thể làm mất màu dung dịch nước brom. (2) Metyl ... ( https://moon.vn › hoi-dap › cho-cac-... )

 • Tác giả: moon.vn

 • Ngày đăng: 25/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 83392 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Cho những phát biểu sau: (1) Anilin mang thể làm mất màu dung dịch nước brom. (2) Metyl amin mang tính bazơ yếu hơn amoniac. (3) Thuốc thử đặc trư?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho những phát biểu sau: (1) Anilin mang thể làm mất màu dung dịch nước brom. (2) Metyl amin mang tính bazơ yếu hơn amoniac. (3) Thuốc thử đặc trư?...

 • Xem Ngay

2. Benzen ko làm mất thuốc nước brom, trong lúc ... - Khóa học ( https://khoahoc.vietjack.com › benze... )

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 9/2/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 57660 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Benzen ko làm mất thuốc nước brom, trong lúc anilin làm mất thuốc nước brom nhanh chóng. Nguyên nhân là: A. Nhóm amino (-NH2) rút điện tử làm cho anilin phản ứng thế ái điện tử xảy ra thuận lợi với nước brom (tại những vị trí orto, para) còn benzen thì ko phản ứng với nước brom. B. Benzen ko hòa tan được trong nước và nhẹ hơn nước nên lúc cho vào nước brom thì mang sự phân lớp, benzen nằm ở lớp trên, ko xúc tiếp được với brom nên ko mang phản ứng, còn anilin thì phản ứng được là do anilin hòa tan thuận lợi trong nước. C. Anilin mang tính bazơ nên tác dụng được với nước brom, còn benzen ko phải là bazơ nên ko phản ứng được. D. Do nhóm amino đẩy điện tử vào nhân thơm làm cho anilin phản ứng được với dung dịch brom, còn benzen thì ko.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một answerĐáp án D. ... Benzen ko làm mất thuốc nước brom, trong lúc anilin làm mất thuốc nước brom nhanh chóng. Nguyên nhân là do nhóm amino đẩy điện tử vào ......

 • Xem Ngay

3. (1) Anilin mang thể làm mất màu dung dịch nước brom - Khóa học ( https://khoahoc.vietjack.com › cho-c... )

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 30/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 98109 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cho những phát biểu sau: (1) Anilin mang thể làm mất màu dung dịch nước brom. (2) Metyl amin mang tính bazơ yếu hơn amoniac. (3) Thuốc thử đặc trưng để nhận diện hồ tinh bột là dung dịch iot. (4) Glucozơ và fructozơ đều mang phản ứng tráng bạc. (5) Tơ visco được sản xuất từ xenlulozơ. Số phát biểu đúng là: A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho những phát biểu sau: (1) Anilin mang thể làm mất màu dung dịch nước brom. (2) Metyl amin mang tính bazơ yếu hơn amoniac....

 • Xem Ngay

4. Benzen ko làm mất thuốc nước brom, nhưng ... - HOC247 ( https://hoc247.net › cau-hoi-benzen-... )

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 1/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 9096 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: B. Nhóm –NH2 đã tác động tới gốc phenyl. C. Anilin mang tính bazơ rất yếu. D....

 • Xem Ngay

5. Ở nhiệt độ thường, anilin làm mất thuốc nước brom, tạo kết tủa ... ( http://hoctap.dvtienich.com › question )

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com

 • Ngày đăng: 1/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 51963 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Ở nhiệt độ thường, anilin làm mất thuốc nước brom, tạo kết tủa ... ( http://hoctap.dvtienich.com › question ) . Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho những phát biểu sau: (a) Với thể rửa ống thử mang dính anilin bằng dung dịch NaOH. (b) Dung dịch valin làm quì tím chuyển màu xanh....

 • Xem Ngay

6. (1) Anilin mang thể làm mất màu dung dịch nước brom. (2) Metyl ... ( https://hoc24.vn › cau-hoi › cho-cac-... )

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 3/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 62589 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Cho những phát biểu sau: (1) Anilin mang thể làm mất màu dung dịch nước brom.  (2) Metyl amin mang tính bazơ yếu hơn amoniac. ...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho những phát biểu sau: (1) Anilin mang thể làm mất màu dung dịch nước brom. (2) Metyl amin mang tính bazơ yếu hơn amoniac. (3) Thuốc thử đặc trưng để nhận diện ......

 • Xem Ngay

7. [2022] Benzen ko làm mất thuốc nước brom, trong lúc anilin ... ( https://vietjack.online › cau-hoi › be... )

 • Tác giả: vietjack.online

 • Ngày đăng: 15/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 77718 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Benzen ko làm mất thuốc nước brom, trong lúc anilin làm mất thuốc nước brom nhanh chóng. Nguyên nhân là:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong 8 dung dịch: Metylamin; Etylamin; Đimetylamin; Trimetylamin; Amoniac; Anilin; Điphenylamin; Phenol, mang bao nhiêu dung dịch vừa ko làm đổi màu quì ......

 • Xem Ngay

8. Benzen ko làm mất thuốc nước brom ... - hoctapsgk.com ( https://hoctapsgk.com › cau-hoi › 19... )

 • Tác giả: hoctapsgk.com

 • Ngày đăng: 18/2/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 82863 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Benzen ko làm mất thuốc nước brom, trong lúc anilin làm mất thuốc nước brom nhanh chóng. Nguyên nhân là: A. Nhóm amino (-NH2) rút điện tử làm cho anilin phản ứng thế ái điện tử xảy...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Benzen ko làm mất thuốc nước brom, trong lúc anilin làm mất thuốc nước brom nhanh chóng. Nguyên nhân là: A. Nhóm amino (-NH2) rút điện tử làm cho anilin phản ......

 • Xem Ngay

9. C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr - Trường THPT ... ( https://thptsoctrang.edu.vn › ... )

 • Tác giả: thptsoctrang.edu.vn

 • Ngày đăng: 22/3/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 92425 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr được THPT Sóc Trăng soạn là phương trình phản ứng lúc cho Anilin tác dụng với brom sản phẩm thu được tạo kết tủa trắng,

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch glyxin ko làm đổi màu phenolphtalein. Đáp án A. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống thử đựng sẵn Một ml anilin, thấy ông nghiệm xuất ......

 • Xem Ngay

10. Hỏi đáp 24/7 – Giải bài tập cùng Thủ Khoa | Zuni.vn ( http://zuni.vn › hoi-dap-chi-tiet )

 • Tác giả: zuni.vn

 • Ngày đăng: 21/5/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 2118 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: benzyl amin mang làm mm nước Br2 ko? người nào biết chắc thì trả lời giúp mình vs.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: K bạn nhé. Chỉ những amin mang gốc nh2 thế trực tiếp vào vòng benzen mới mang hiện tượng làm mất thuốc nước brom. Ví dụ như anilin....

 • Xem Ngay

11. C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr - Anilin + Br2 - VnDoc ... ( https://vndoc.com › ... )

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 30/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 22140 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr - Anilin + Br2 - VnDoc ... ( https://vndoc.com › ... ) . Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập vận dụng liên quan A. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng. ... D. Dung dịch glyxin ko làm đổi màu phenolphtalein....

 • Xem Ngay

12. [LỜI GIẢI] Cho những phát biểu sau: - Tự Học 365 ( https://tuhoc365.vn › cho-cac-phat-b... )

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 26/5/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 20698 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cho những phát biểu sau:(1) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa Hai đơn vị a-amino axit được gọi là liên kết peptit.(2) Anilin mang tính bazơ và làm xanh quỳ

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ... amin khí mang mùi tương tự amoniac, độc. (6) Nhờ tính bazơ, anilin tác dụng với dung dịch brom. ... + Anilin mang tính bazo nhưng ko làm quỳ chuyển màu....

 • Xem Ngay

13. Những chất làm mất màu dung dịch brom là - Loga.vn ( https://loga.vn › hoi-dap › cho-day-c... )

 • Tác giả: loga.vn

 • Ngày đăng: 30/1/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66925 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Cho dãy những chất: vinyl axetat, glyxin, glucozơ, anilin, triolein. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom làA. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho dãy những chất: vinyl axetat, glyxin, glucozơ, anilin, triolein. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom làA. 3. B. 4. C. 2. D. 5....

 • Xem Ngay

14. Benzen Với Làm Mất Màu Nước Brom Ko - bigbiglands.com ( https://bigbiglands.com › benzen-co-... )

 • Tác giả: bigbiglands.com

 • Ngày đăng: 2/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 42720 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Nghi vấn:Benzen ko làm mất thuốc nước brom, nhưng anilin làm mất màu thuận lợi nước brom và tạo kết tủa trắng, Đó là doA

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghi vấn:Benzen ko làm mất thuốc nước brom, nhưng anilin làm mất màu thuận lợi nước brom và tạo kết tủa trắng, Đó là doA....

 • Xem Ngay

15. Br2 + C6H5NH2 = C6H2Br3NH2 + HBr - Từ Điển Phương ... ( https://phuongtrinhhoahoc.com › ph... )

 • Tác giả: phuongtrinhhoahoc.com

 • Ngày đăng: 2/1/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 19282 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Br2 + C6H5NH2 = C6H2Br3NH2 + HBr - Từ Điển Phương ... ( https://phuongtrinhhoahoc.com › ph... ) . Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: brom + anilin = 2,4,6-Tribromoanilin + Hidro bromua | cho anilin tác dụng với ... Cho những nhận định sau : (a) Vinyl axetat ko làm mất màu dung dịch brom....

 • Xem Ngay

16. Benzen ko làm mất thuốc nước brom ... - Học trắc nghiệm ( https://hoctracnghiem.com › benzen-... )

 • Tác giả: hoctracnghiem.com

 • Ngày đăng: 23/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 54178 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Nghi vấn: Benzen ko làm mất thuốc nước brom, nhưng anilin làm mất màu thuận lợi nước brom và tạo kết tủa trắng. Đó là do A. Anilin là amin đơn            B. Nhóm –NH2 đã tác động tới gốc phenyl C. Anilin mang tính bazơ…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. Anilin là amin đơn · B. Nhóm –NH2 đã tác động tới gốc phenyl · C. Anilin mang tính bazơ rất yếu · D. gốc phenyl đã tác động tới nhóm –NH ......

 • Xem Ngay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *