Ankin Là Gì? Công Thức Cấu Tạo, Tính Chất Hóa Học Và Bài Tập

1. Ankin là gì?

Ankin là gì? Ankin chính là Một hiđrocacbon ko no mạch hở vì chúng sở hữu Một liên kết 3 trong cấu tạo phân tử. Ankin ko phải chất hóa học mà là tên gọi của nhóm chất trong đó bao gồm những hiđrocacbon mạch hở, ko no và Một liên kết 3 trong phân tử (C≡C). 

Ankin sở hữu công thức tổng quát là: CnH2n-2 (n ≥ 2). 

2. Công thức cấu tạo và danh pháp của ankin

2.1. Công thức cấu tạo

Trong dãy Ankin thì axetilen sở hữu CT cấu tạo đơn thuần nhất.

Công thức cấu tạo là: H−C≡C−H

2.2. Tên gọi (danh pháp)

  • Tên gọi thường: Tên gốc hiđrocacbon gắn với C mang liên kết 3 + axetilen.

  • Tên gọi thay thế: Số chỉ vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ vị trí nối ba + in 

3. Tính chất vật lý của ankin

  • Nhiệt độ sôi Ankin tăng dần theo chiều của phân tử khối. 

  • Nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của Ankin cao hơn những anken tương ứng.

  • Ankin ko bao giờ tan trong nước đồng thời cũng nhẹ hơn nước.

4. Tính chất hóa học của ankin

4.1. Phản ứng cùng

Lúc sở hữu niken (hoặc platin/palađi) làm chất xúc tác thì ankin cùng Hidro tạo thành Anken và sau đó tạo ra Ankan. Lúc tiêu dùng xúc tác là hỗn hợp Pd/BaSO4Pd/BaSO4 hoặc PbCO3 Pd/PbCO3/Pd lúc đó Ankin chỉ cùng với Một phân tử hiđro tạo thành Anken. Người ta ứng dụng đặc tính này để điều chế ankin.

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

4.3. Phản ứng thế với ion kim loại

Phản ứng thế cùng với ion kim loại thì chỉ sở hữu những ank-1-in mới sở hữu khả năng thực hiện được. Vì vậy phản ứng này chỉ tiêu dùng nhận mặt những ank-1-in với ankin và hiđrocacbon khác.

4.4. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa ankin chia làm Hai loại đó là: oxi hóa hoàn toàn và oxi ko hoàn toàn. Oxi hóa hoàn toàn là phản ứng cháy với oxi, tạo ra CO2, H2O và tỏa ra rất nhiều nhiệt. Còn phản ứng oxi hóa ko hoàn toàn sẽ làm mất màu KMnO4.

5. Ứng dụng của ankin

Làm nhiên liệu: axetilen lúc cháy sẽ tỏa nhiều nhiệt vì vậy chúng được tiêu dùng trong đèn xì oxi-axetilen cắt, hàn kim loại.

Làm vật liệu: axetilen sở hữu thể điều chế được rất nhiều chất đầu quan yếu cho quá trình tổng hợp chất hữu cơ để phục vụ cuộc sống.

6. Điều chế ankin

6.1. Trong phòng thí nghiệm

Axetilen điều chế bằng cách cho CaC2 (Canxi cacbua – sở hữu trong đất đèn) tác dụng với H2O đây còn được gọi là phản ứng thủy phân CaC2. Phương trình phản ứng minh họa: 

6.2. Trong công nghiệp

Trong công nghiệp, axetilen được điều chế nhờ nhiệt phân metan (CH4) ở nhiệt độ 1500 độ C sau đó làm lạnh nhanh. Dưới đây là phương trình phản ứng:

7. Một số bài tập trắc nghiệm về ankin (sở hữu đáp án)

Câu 1: Chất Y sở hữu công thức: CH3 – CH(CH3) – C CH. Tên thay thế của Y là?

A. 2-metylbut-2-en  

B. 3-metylbut-1-in

C. 3-metylbut-1-en  

D. 2-metylbut-3-in

Đáp án: B

 

Câu 2: Trong những phân tử etilen; axetilen; buta-1,Hai sở hữu liên kết σ tuần tự là?

A. 3; 5; 9   

B. 5; 3; 9

C. 4; 2; 6

D. 4; 3; 6

Đáp án: B

 

Câu 3: Cho dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa hỏi chất nào sau đây tác dụng được với chúng?

A. CH3 – CH = CH      

B. CH2 – CH - CH = CH2 

C. CH– C ≡ C – CH  

D. CH– CH– C ≡ CH2

Đáp án: D

 

Câu 4: Cho dung dịch AgNO3 trong NH3, vậy ankin C5H8 tác dụng với bao nhiêu đồng phân? 

A.3    

B. 2    

C. 4    

D. 1

Đáp án: B

 

Câu 5: Cho dung dịch Br2 1M và 4gr ankin Y sở hữu thể làm mất tối đa 200m. Vậy CT phân tử của Y là?

A.C5H8   

B. C2H2   

C. C3H4    

D. C4H6

Đáp án: C

Câu 6: Cho 3,36L hỗn hợp Y (sở hữu axetilen và metan) vào AgNO3 trong NH3, ta thu được 1,12l  khí thoát ra và N gam chất kết tủa. Tính N?

A.12,0   

B. 24,0    

C.13,2    

D. 36,0

Đáp án:

 

Câu 7: Cho 3,36L Hiđrocacbon Y tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì thu được 36gr kết tủa. Viết công thức phân tử Y.

A. C4H4   

B. C2H2   

C. C4H   

D. C3H4

Lời giải: Chọn B

 

Câu 8: Hỗn hợp khí Y (etilen và propin). Cho a mol Y tác dụng với AgNO3 trong NH3 thu được 17,64gr kết tủa. Đồng thời a mol Y phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Tính trị giá của a?

A.0,46   

B. 0,22    

C.0,34

D. 0,32

Lời giải: Chọn B

 

Câu 9: Thực hiện tách etilen và axetilen, những hoá chất cần sử dụng là: 

A. Nước vôi trong và dung dịch HCl 

B. AgNO3 trong NH3 và dung dịch KOH 

C. Dung dịch Br2 và dung dịch KOH 

D. AgNO3 trong NH3 và dung dịch HCl

Đáp án: D

 

Câu 10: Cho Hiđro tác dụng với ankin Y lúc đó thu được anken Z là C5H10. Vậy Z ko thể là anken nào sau đây? 

A. 2-metylbut-1-en           

B. 3-metylbut-1-en 

C. Pent-1-en           

D. Pent-2-en

Đáp án: A

Trên đây là toàn bộ tri thức trọng tâm về ankin và những bài tập thường gặp. Để tập luyện thêm nhiều dạng bài tập khác những em sở hữu thể truy cập vào liên hệ Vuihoc.vn để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia tốt nhất nhé!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *