Axit aminoaxetic tác dụng được với dung dịch HCl

admin February 20, 2020 Tin Tức Comments Off on Axit Amino Axetic Là Gì ? Ôn Tập Về Axit Amino Axetic 1,259 Views

 • Axit amino axetic là gì
 • + Tác dụng với axit HCl:
 • + Tác dụng với bazơ
 • + Phản ứng este hóa axit aminoaxetic
 • + Phản ứng trùng ngưng của axit amino axetic
 • + Axit amino axetic mang làm đổi màu quỳ tím ko ?
 • 1. Axit amino axetic sẽ tác dụng với những chất nào?
 • 1.1. Tác dụng với axit HCl
 • 1.2. Tác dụng với bazo
 • 1.3. Phản ứng este hóa axit amino axetic
 • 1.4. Axit amino axetic mang phản ứng trùng ngưng
 • 2. Vậy axit amino axetic ko tác dụng với chất nào?
 • 3. Bài tập về axit amino axetic
 • 3.1. Bài tập 1
 • 3.2. Bài tập 2: Phản ứng với axit
 • 3.3. Bài tập 3: Phản ứng với dung dịch bazo
 • 3.4. Bài toán 4: Bài này liên quan tới phản ứng trùng ngưng của axit amino axetic
 • 3.5. Bài tập 5: Rà soát lý thuyết cơ bản
 • Video liên quan

Axit amino axetic là gì

Axit amino axetic là một amino axit. Vì vậy nó mang đầy đủ tính chất của một amino axit.

Đang xem: ôn tập về axit amino axetic

Axit amino axetic mang công thức hóa học cấu tạo là: NH2– CH2-COOH, mang tính lưỡng tính.

+ Tác dụng với axit HCl:

NH2– CH2-COOH + HCl → ClNH3– CH2-COOH.

+ Tác dụng với bazơ

NH2– CH2-COOH + NaOH → NH2– CH2-COONa + H2O.

+ Phản ứng este hóa axit aminoaxetic

H2N-CH2-COOH + C2H5OH ⇔ H2N-CH2-COOC2H5 + H2O ( Điều kiện phản ứng mang HCl khí)

+ Phản ứng trùng ngưng của axit amino axetic

nNH2-CH2-COOH → (- NH-CH2-CO-)n + nH2O (H+).

+ Axit amino axetic mang làm đổi màu quỳ tím ko ?

axit aminoaxetic mang môi trường sắp như trung tính, ko làm quỳ đổi màu.

Những PTHH tiêu biểu

– axit aminoaxetic + cuo

2NH2CH2COOH + CuO = Cu(NH2CH2COO)2 + H2O

– axit aminoaxetic + cu(oh)2

Cu(OH)2 + NH2CH2COOH = Cu(OH)2NH2CH2COOH

– axit aminoaxetic + br2

H2NCH2COOH + Br2 = H2NCH(Br)COOH + HBr

1. Cho axit amino axetic tác dụng với những chất sau: HCl, Na, HNO2, CaCO3, CH3OH/HCl khan. Sở hữu bao nhiêu chất phản ứng với axit aminoaxetic?

READ:  Nh3 + Hno3 ↠ Nh4No3 + 0 H2O, Aqueous Solution

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Lời giải:

Đáp án: D. Cả 6 chất lúc tác dụng với axit aminoaxetic đều xảy ra phản ứng. Bởi vì amino axit này mang tính chất lưỡng tính nên mang thể phản ứng với cả axit và bazơ.

2. Cho 7.5g axit aminoaxetic tác dụng hết với dd HCl. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

A. 43g.

B. 44g

C. 11,05g

D. 11,15g

Lời giải:

Phương trình phản ứng của axit amio axetic với dd HCl:

NH2– CH2-COOH + HCl → ClNH3– CH2-COOH.

Ta mang: nNH2- CH2-COOH = 0.Một mol ⇒ m muối = 0.Một x (75 +36.5) = 11,15 gam.

Chọn đáp án D.

3. Lấy 7,5g axit aminoaxetic cho tác dụng hết với dd NaOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

A. 9,9 gam.

B. 9,8 gam.

C. 7,9 gam.

D. 9,7 gam

Lời giải:

Phương trình phản ứng của axit aminoaxetic với NaOH:

NH2– CH2-COOH + NaOH → NH2– CH2-COONa + H2O

Tính số mol axit aminoaxetic nNH2- CH2-COOH = 0.Một mol

⇒ m muối = 0.Một x (74 +23) = 9.7g.

Đáp án D.

4. Lúc trùng ngưng a gam axit aminoaxetic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit dư người ta còn thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Trị giá của m là

A. 7,296 gam

B. 11,40 gam

C. 11,12 gam

D. 9,120 gam

Lời giải:

Đáp án D

5. Cho 15 gam axit aminoaxetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Để phản ứng hoàn toàn với những chất tan trong X cần 160 gam dung dịch NaOH 10%. Cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan mang khối lượng là:

A. 31,Một g.

B. 19,4 g.

C. 26,7 g.

D. 11,7g.

Lời giải:

Quy dung dịch X thành hỗn hợp aminoaxit (a mol) và HC1 (0,Hai mol)

m = 0,2*(75+22) + 0,2*58,5 = 31,1

Đáp án A

Tag: alpha ctpt tiến hành cu protein acid acetic ancol etylic metylic nhận diện propionic etylamin thuốc thử tripanmitin ala-gly-glu hai trên chứng tỏ 37 đỏ dot chay hoan toan dong dang cua nào (h2nch2cooh) những 80 75 tuần tự anilin natri nhóm đây từ chứa 13 đốt cháy đồng đẳng 25 phần trăm etylen glicol gồm metylamin phenylamoniclorua 23 9g hh tất ctct (điều đủ) h2n ch2 co2 h2so4 hno3 nacl na2so3 na2so4 (nh2ch2cooh) xúc dãy

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Thắc mắc nóng cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

MỞ ĐẦU VỀ ĐẠO HÀM DỄ HIỂU NHẤT - 2k5 livestream TOÁN THẦY CHINH

Toán

ĐỀ MINH HỌA ÔN THI GIỮA KÌ Hai CỰC SÁT (tiếp) - 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

TÌM GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ BẰNG CASIO - 2k5 - Livestream TOÁN thầy THẾ ANH

Toán

CHỮA ĐỀ THI GIỮA KÌ THPT NGỌC HỒI - 2k5 - Livestream HÓA thầy DŨNG

Hóa học

QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM - BT ĐẠO HÀM CHỌN LỌC - 2k5 - Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

CHỮA ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II - THPT Cổ Loa - 2K5 - Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

Xem thêm ...

Axit amino axetic là amono axit. Vì vậy nó mang đầy đủ tính chất của amino axit. Trong bài viết này, LabVIETCHEM sẽ nói tới một số tính chất hóa học quan yếu và những dạng bài tập axit amino axetic hay gặp nhất trong những kỳ thi. Vì thế những bạn hãy chú ý để ghi nhớ sau còn vận dụng nhé.

1. Axit amino axetic sẽ tác dụng với những chất nào?

Công thức hóa học của Axit amino axetic được viết tà tà NH2-CH2-COOH, thường mang tính lưỡng tính.

Công thức phân tử của axit amino axetic

1.1. Tác dụng với axit HCl

1.2. Tác dụng với bazo

1.3. Phản ứng este hóa axit amino axetic

(trong điều kiện phản ứng mang khí HCl khí)

1.4. Axit amino axetic mang phản ứng trùng ngưng

Trong đó: Phản ứng trùng ngưng của axit amino caproic hoặc axit amino enantoic mang thêm xúc tác để tạo thành polime loại poliamit.

Phương trình phản ứng như sau:

 Phương trình phản ứng trùng ngưng

2. Vậy axit amino axetic ko tác dụng với chất nào?

- Axit amino axetic ko tác dụng với dụng dịch muối như NaCl

- Một chú ý khác là Axit amino axetic ko là đổi màu quỳ tím vì hệ số của –NH2 = hệ số của gốc COOH

Trên đây là một số tính chất hóa học quan yếu của axit amino axetic. Để làm bài tập thật tốt hãy nắm rõ những tri thức trên nhé.

3. Bài tập về axit amino axetic

3.1. Bài tập 1

Cho 15 gam axit amino  axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M rồi thu được dung dịch X. Để phản ứng hoàn toàn với những chất tran trong X cần 160 gam dung dịch NaOH 10%. Sau lúc cô cạn dung dịch sẽ thu được chất rắn khan mang khối lượng là bao nhiêu:

A. 31.1g

B. 32.4g

C. 33.7g

D. 34.7g

Hướng dẫn cách giải:

Quy dung dịch X thành hỗn hợp aminoaxit (amol) và HC1 (0,Hai mol)

m = 0,Hai x (75+22) + 0,Hai x 58,5 = 31,Một g

Vậy đáp án A đúng.

3.2. Bài tập 2: Phản ứng với axit

Cho 7.5g axit amino axetic tác dụng hết với dd HCl. Hãy tính khối lượng muối thu được sau phản ứng trên.

A. 43g

B. 44g

C. 05g

D. 11,15g

Hướng dẫn cách giải:

Phương trình phản ứng của axit amino axetic với dd HCl:

Ta mang nNH2-CH2-COOH = 0.Một mol

M muối = 0.1(75 + 36.5) = 11,15 gam

Vậy đáp án D đúng.

3.3. Bài tập 3: Phản ứng với dung dịch bazo

Lấy 7,5g axit aminoaxetic cho tác dụng hết với dd NaOH khối lượng thu được sau phản ứng là

A. 9,9gam

B. 9,8gam

C. 9 gam

D. 7 gam

Hướng dẫn cách giải:

Phản ứng của axit amino axetic với NaOH mang phương trình như sau:

Tính số mol axit amino axetic nNH2-CH2-COOH = 0.Một mol

 • m muối = 0.Một x (74 +23) = 9.7g

Vậy đáp án đúng là D.

3.4. Bài toán 4: Bài này liên quan tới phản ứng trùng ngưng của axit amino axetic

Trung ngưng a gam axit amino axetic với hiệu xuất là 80%. Sau lúc phản ứng thu được aminoaxit dư và m gam polime, 2,88g H2O tính trị giá của m:

Khu trùng ngưng a gam axit amino axetic với hiệu xuất 80%, ngoài aminoaxit ta còn thu được m gam polime và 2,88 gam nước.

Trị giá của m là

A. 11,12 gam

B. 9.120 gam

C. 7.296 gam

D. 11.40 gam

Hướng dẫn cách giải:

Ta mang phương trình phản ứng trùng ngưng axit aminoaxetic

Theo phương trình:

Naxit amino axetic = nH2O = 0.16 mol

Sau đó ứng dụng định luật bảo toàn khối lượng ta mang:

M=maxit amino axetic – m H2O = 0.16.75 – 2.88 = 9,12g

Nắm rõ những dạng bài tập để vận dụng tốt

3.5. Bài tập 5: Rà soát lý thuyết cơ bản

Câu 1. Cho axit amino axetic tác dụng với những chất  như sau: HNO2, HCl, Na, CaCO3, CH3OH.HCl khan. Sở hữu bao nhiêu chất phản ứng với axit amino axetic?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án đúng là D. Cả 6 chất tác dụng với axit amino axetic đều xảy ra phản ứng. Bởi vì amino axit này mang tính chất lưỡng tính nên mang thể phản ứng với cả axit và bazo).

Câu 2. Công thức phân tử của glyxin (axit amino axetic) là gì:

A. C3H7O2N

B. C2H5O2N

C. C2H7O2N

D. C4H9O2N

Hướng dẫn lời giải:

Công thức của axit amino axetic được viết như sau (H2N-CH2-COOH), đáp án đúng là B.

Câu 3. Axit amino axetic C2H5O2N ko tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. HNO3

B. NaNO3

C. NaOH

C. HCl

Hướng dẫn lời giải:

Axit amino axetic C2H5O2N sẽ tác dụng được với HNO3, NaOH, HCl và ko phản ứng với NaNO3. Vì vậy đáp án B đúng.

Trên đây là những dạng bài tập cơ bản nhất, trọng tâm nhất của axit amino axetic. Trong đề thi môn hóa học sẽ rất dễ gặp những dạng bài như thế này. Vì thế, những bạn hãy lưu lại và tập dượt thường xuyên, nhớ thực hiện thành thục thật nhiều bài tập để mang thể vận hành một cách linh hoạt lúc học nhé.

Tham khảo những sản phẩm về hóa chất phòng thí nghiệm tại đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *