Chất nào sau đây tác dụng được với NaHCO3 tạo khí CO2 axit axetic

CH3COOH NaHCO3: CH3COOH tác dụng NaHCO3

 • 1. Phương trình phản ứng CH3COOH tác dụng NaHCO3
  • 15CH3COOH + 10NaHCO3 → 10CH3COONa + 2H2O + 20CO2
 • 2. Điều kiện xảy ra phản ứng CH3COOH tác dụng NaHCO3
 • 3. Hiện tượng phản ứng xảy ra
 • 4. Tính chất hóa học của Axit axetic
  • 4.1. Axit axetic tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo thành muối và nước.
  • 4.2. Axit axetic tác dụng với kim loại (trước H) phóng thích H2
  • 3.3. Axit axetic tác dụng với muối của axit yếu hơn.
  • 4.4. Phản ứng thế halogen vào gốc hydrocacbon
  • 4.5. Axit axetic tác dụng với rượu tạo ra este và nước
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan
 • CH3COOH NaHCO3: CH3COOH tác dụng NaHCO3
 • 1. Phương trình phản ứng CH3COOH tác dụng NaHCO3
 • 15CH3COOH + 10NaHCO3 → 10CH3COONa + 2H2O + 20CO2
 • 2. Điều kiện xảy ra phản ứng CH3COOH tác dụng NaHCO3
 • 3. Hiện tượng phản ứng xảy ra
 • 4. Tính chất hóa học của Axit axetic
 • 4.1. Axit axetic tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo thành muối và nước.
 • 4.2. Axit axetic tác dụng với kim loại (trước H) phóng thích H2
 • 3.3. Axit axetic tác dụng với muối của axit yếu hơn.
 • 4.4. Phản ứng thế halogen vào gốc hydrocacbon
 • 4.5. Axit axetic tác dụng với rượu tạo ra este và nước
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2 được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả viết và thăng bằng phương trình phản ứng axit axetic tác dụng với muối NaHCO3. Đây là phương trình thăng bằng tương đối khó, do đó những bạn hết sức lưu ý.

1. Phương trình phản ứng CH3COOH tác dụng NaHCO3

15CH3COOH + 10NaHCO3 → 10CH3COONa + 2H2O + 20CO2

2. Điều kiện xảy ra phản ứng CH3COOH tác dụng NaHCO3

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra

Sau phản ứng thu được muối CH3COONa và sở hữu khí CO2 thoát ra

4. Tính chất hóa học của Axit axetic

Axit axetic CH3COOH (etanoic) là một axit hữu cơ, mạnh hơn axit cacbonic. Nó được tào thành bằng việc liên kết nhóm methyl CH3 với cacboxyl COOH.

Nhôm thụ động với axit axetic do lúc phản ứng, nó tạo ra lớp màng mỏng nhôm oxit trên bề mặt, ngăn chặn sự ăn mòn. Vì vậy, những nhà sản xuất vẫn thường tiêu dùng bình chứa bằng nhôm để đựng dung dịch này.

4.1. Axit axetic tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo thành muối và nước.

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

CH3COONa: (Natri axetat)

CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

4.2. Axit axetic tác dụng với kim loại (trước H) phóng thích H2

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2↑

3.3. Axit axetic tác dụng với muối của axit yếu hơn.

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2C

4.4. Phản ứng thế halogen vào gốc hydrocacbon

Thế halogen vào gốc hydrocacbon ở nhiệt độ( 90 - 100oC)

Cl2 + CH3COOH → ClCH2COOH + HCl

4.5. Axit axetic tác dụng với rượu tạo ra este và nước

Tác dụng với rượu tạo ra este và nước (xúc tác là H2SO4 đặc, nóng)

CH3COOH + HO-C2H5 →CH3COOC2H5 + H2O

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Đun nóng axit axetic với rượu etylic sở hữu axit sunfuric làm xúc tác thì người ta thu được một chất lỏng ko màu, mùi thơm, ko tan trong nước và nổi trên mặt nước. Sản phẩm đó là

A. CH3Cl.

B. CH3COONa.

C. CH3COOC2H5.

D. C2H4.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2. Chất nào dưới đây làm quỳ tím chuyển màu đỏ?

A. CH3COOH.

B. CH3CH2OH.

C. CH2=CH2.

D. CH3CHO.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 3. Trong công nghiệp một lượng to axit axetic được điều chế bằng cách

A. nhiệt phân CH4 sau đó làm lạnh nhanh.

B. lên men dung dịch rượu C2H5OH.

C. oxi hóa C2H6 sở hữu xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

D. oxi hóa C4H10 sở hữu xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 4. Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) là

A. 4,48 lít.

B. 1,12 lít.

C. 2,24 lít.

D. 3,36 lít.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 5. Lúc cho bột NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH, hiện tượng xảy ra là

A. chất rắn tan, sở hữu bọt khí.

B. chất rắn tan ra.

C. chất rắn ko tan, sở hữu bọt khí

D.sở hữu chất kết tủa trắng.

Xem đáp án

Đáp án A

Lúc cho bột NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH, hiện tượng xảy ra là chất rắn tan, sở hữu bọt khí.

Phương trình phản ứng

NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + H2O + CO2

Câu 5.Axit axetic (CH3COOH) tác dụng được với tất cả những chất trong dãy nào sau đây?

A. Na, CuO, H2SO4

B. KOH, Na, BaCO3

C. KOH, Cu, KCl

D. Na, NaCl, CuO

Xem đáp án

Đáp án B

Loại đáp án A, axit axetic ko tác dụng được với HCl

Loại đáp án C, axit axetic ko tác dụng được với Cu (là kim loại sau H)

Loại đáp án D, axit axetic ko tác dung được với NaCl

Vậy Axit axetic (CH3COOH) tác dụng được với tất cả những chất trong dãy NaOH, Na, CaCO3

Đáp án B đúng:

Phương trình hóa học xảy ra

CH3COOH + KOH → CH3COOK+ H2O

CH3COOH + Na → CH3COONa + 1/Hai H2

2CH3COOH + BaCO3 → (CH3COO)2Ba + CO2 + H2O

------------------------------------

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2, là phản ứng trong phòng thí nghiệm người ta điều chế etyl axetat. Kỳ vọng với tài liệu này sẽ phân phối những thông tin cần thiết cho những bạn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để sở hữu thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc những bạn học tập tốt.

Chất nào sau đây tác dụng với NaHCO3 sinh ra khí CO2?

A.

B.

C.

D.

ID:156319

Độ khó: Nhận mặt

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch KHCO3 sinh ra khí CO2?

A

axit axetic.

B

ancol etylic.

C

phenol (C6H5OH).

D

anđehit axetic.

Để xem lời giải chi tiết nghi vấn này bạn cần đăng ký khoá học chứa nghi vấn này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *