Bài 29: Axit Cacbonic Và Muối Cacbonat

Chương 3: Phi Kim. Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Những Nguyên Tố Hóa Học – Hóa Học Lớp 9

Bài 29: Axit Cacbonic Và Muối Cacbonat

(CO_2) là một oxit axit, vậy (H_2CO_3) và muối cacbonat tương ứng với những tính chất nào? Bài này chúng ta sẽ nghiên cứu về axit và những muối đó.

Tóm Tắt Lý Thuyết

I. Axit Cacbonic ((H_2CO_3))

1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí

– Nước tự nhiên và nước mưa với hoà tan khí (CO_2).

– (H_2CO_3) là chất lỏng, ko màu.

2. Tính chất hóa học

– (H_2CO_3) là một axit yếu, dd (H_2CO_3) làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ nhạt .

– (H_2CO_3) là một axít ko bền bị phân huỷ thành (CO_2) và (H_2O)

II. Muối Cacbonat

1. Phân loại: với Hai loại muối: muối cacbonat và muối cacbonat trung hòa.

Cacbonat trung hoà

Ví dụ: (CaCO_3, Na_2CO_3…)

– Cacbonat axit

Ví dụ: (Ca(HCO_3)_2, NaHCO_3…)

2. Tính chất

a. Tính tan

Gần như muối cacbonat ko tan trong nước trừ một số muối cacbonat của kim loại kiềm như (Na_2CO_3, K_2CO_3…)

– Hầu hết muối hyđrocacbonat tan trong nước như: (Ca(HCO_3)_2, NaHCO_3)

b. Tính chất hóa học

* Tác dụng với axit:

(NaHCO_3 + HCl → NaCl + CO_2 + H_2O)

(NaCl + HCl → NaCl + CO_2 + H_2O)

– Muối cacbonat tác dung với dd axit mạnh hơn axit cacbonic tạo thành muối mới và phóng thích khí (CO_2)

* Tác dụng với dd bazơ:

(K_2CO_3 + Ca(OH)_2 → CaCO_3(r) + 2KOH)

– Một số dd muối cacbonat phản ứng với dd bazơ tạo thành muối cacbonat ko tan và bazơ mới .

* Chú ý: Muối hyđrocacbonat tác dụng với kiềm tạo thành muối trung hoà và nước

(NaHCO_3 + NaOH → Na_2CO_3 + H_2O)

* Tác dụng với dd muối:

(Na_2CO_3 + CaCl2 → CaCO_3 + 2NaCl)

– Dung dịch muối cacbonat với thể tác dụng với Một số dd muối khác tạo thành Hai muối mới

* Muối cacbonat dễ bị nhiệt phân huỷ

– Nhiều muối cacbonat (trừ cacbonat trung hoà của kim loại kiềm) dễ bị nhiệt phân huỷ phóng thích khí (CO_2)

(CaCO_3(r) → CaO_{(r)} + CO_{2(r)})

(2NaHCO_3 → Na_2CO_3 + H_2O + CO_2)

3. Ứng dụng

(CaCO_3) để sản xuất vôi, xi măng, (Na_2CO_3) để nấu xà phòng, thuỷ tinh, (NaHCO_3) được tiêu dùng làm dược phẩm, hoá chất trong bình cứu hoả.

Ứng dụng của muối cacbonat, muối hidrocacbonat

III. Chu Trình Cacbon Trong Tự Nhiên

Trong tự nhiên luôn với sự chuyển hoá cacbon từ dạng này sang dạng khác. Sự chuyển hoá này diễn ra thường xuyên, liên tục và tạo thành chu trình khép kín.

Chu trình Cacbon trong tự nhiên

Những Bài Tập & Lời Giải Bài Tập SGK Bài 29 Axit Cacbonic Và Muối Cacbonat

Hướng dẫn làm những bài tập sgk bài 29 axit cacbonic và muối cacbonat chương 3 hóa học lớp 9. Bài giúp những bạn tìm hiểu cacbonic và muối cacbonat với những tính chất và ứng dụng gì?

Bài Tập Một Trang 91 SGK Hóa Học Lớp 9

Hãy lấy ví dụ chứng tỏ rằng ()(H_2CO_3) là axit yếu hơn HCl và là axit ko bền. Viết phương trình hoá học.

Bài Tập Hai Trang 91 SGK Hóa Học Lớp 9

Dựa vào tính chất hoá học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối ()(MgCO_3) và viết những phương trình hoá học minh hoạ.

Bài Tập 3 Trang 91 SGK Hóa Học Lớp 9

Viết những phương trình hoá học trình diễn chuyển đổi hoá học sau:

()(C → CO_2 → CaCO_3 → CO_2)

Bài Tập 4 Trang 91 SGK Hóa Học Lớp 9

Hãy cho biết trong những cặp chất sau đây, cặp nào với thể tác dụng với nhau.

a. ()(H_2SO_4) và (KHCO_3)

b. (K_2CO_3) và (NaCl)

c. (MgCO_3) và (HCl)

d. (CaCl_2) và (Na_2CO_3)

e. (Ba(OH)_2) và (K_2CO_3)

Giảng giải và viết những phương trinh hoá học.

Bài Tập 5 Trang 91 SGK Hóa Học Lớp 9

Hãy tính thể tích khí ()(CO_2) (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy với dung dịch chứa 980g (H_2SO_4) tác dụng hết với dung dịch (NaHCO_3).

Em Sở hữu Biết?

Sự tạo thành thạch nhũ trong những hang động.

Trong những hang động như động Hương Tích (Chùa Hương), động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ (Vịnh Hạ Long), động Phong Nha (Quảng Bình) và những hang động ở nhiều địa phương khác với nhiều thạch nhũ hình dáng khác nhau, trong lạ mắt và rất đẹp.

Đó chính là kết quả trong tương lai của sự chuyển hóa lẫn nhau giữa hai muối (Ca(HCO_3)_2) và (CaCO_3). Thành phần chính của núi đá vôi là (CaCO_3). Lúc gặp nước mưa và khí (CO_2) trong ko khí, (CaCO_3) chuyển hóa thành (Ca(HCO_3)_2) tan trong nước, chảy qua khe đá vào trong hang động. Dần dần (Ca(HCO_3)_2) lại chuyển hóa thành (CaCO_3) rắn, ko tan. Quá trình này xảy ra liên tục, trong tương lai tạo nên thạch nhũ với những hình thù khác nhau.

Những bạn vừa tham khảo xong nội dung bài 29 axit cacbonic và muối cacbonat chương 3 hóa học lớp 9. Bài học tìm hiểu về cacbonic và muối cacbonat với những tính chất và ứng dụng gì? Bạn thấy bài học này như thế nào? Để lại ý kiến đóng góp ngay bên dưới nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *