Bài 1 trang 44 Toán 9 Tập 1
Bài 1: Nhắc lại và bổ sung những khái niệm về hàm số

Video Bài Một trang 44 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Thầy giáo VietJack)

Bài 1 (trang 44 SGK Toán 9 Tập 1): a) Cho hàm số

a) Cho hàm số y = f(x) = 23x

Tính: f(-2); f(-1); f(0); f12; f(1); f(2); f(3)

b) Cho hàm số y = g(x) = 23x + 3

Tính: g(-2); g(-1); g(0); g12; g(1); g(2); g(3)

c) Mang nhận xét gì về trị giá của hai hàm số đã cho ở trên lúc biến x lấy cùng một trị giá?

Lời giải:

a) Ta với:

f(-2) = 23.−2=−43

f(-1) = 23.−1=−23

f(0) = 23.0 = 0

f12 = 23.12=13

f(1) = 23.1=23

f(2) = 23.2=43

f(3) = 23.3 = 2

b) g(-2) = 23.−2+3=−43+3=53

g(-1) = 23.−1+3=−23+3

g(0) = 23.0 + 3 = 0 + 3 = 3

g12 = 23.12+3=13+3=103

g(1) = 23.1+3=23+3=113

g(2) = 23.2+3=43+3=133

g(3) = 23.3+3=63+3=153

c) Nhận xét:

- Hai hàm số

y = f(x) = 23x và y = g(x) = 23x + 3

là hai hàm số đồng biến vì lúc x tăng thì y cũng nhận được những trị giá tương ứng tăng lên.

- Cùng một trị giá của biến x, trị giá của hàm số y = g(x) xoành xoạch to hơn trị giá tương ứng của hàm số y = f(x) là 3 đơn vị.

Tham khảo lời giải những bài tập Toán 9 bài Một khác:

 • Trả lời nghi vấn Toán 9 Tập Một Bài Một trang 43 : Cho hàm số y = f(x) = 1/2x + 5.....

 • Bài 1 (trang 44 SGK Toán 9 Tập 1): Cho hàm số ...

 • Bài 2 (trang 45 SGK Toán 9 Tập 1): Cho hàm số ...

 • Bài 3 (trang 45 SGK Toán 9 Tập 1): Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x...

Tập tành

 • Bài 4 (trang 45 SGK Toán 9 Tập 1): Đồ thị hàm số y = √3x được vẽ bằng...

 • Bài 5 (trang 45 SGK Toán 9 Tập 1): Vẽ đồ thị của những hàm số y = x và y = 2x ...

 • Bài 6 (trang 45 SGK Toán 9 Tập 1): Cho những hàm số y = 0,5x và...

 • Bài 7 (trang 46 SGK Toán 9 Tập 1): Tính trị giá y tương ứng của mỗi hàm số...

Những bài giải Toán 9 Tập Một hay, chi tiết khác:

 • Bài 1: Nhắc lại và bổ sung những khái niệm về hàm số
 • Bài 2: Hàm số hàng đầu
 • Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b
 • Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
 • Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
 • Giải sách bài tập Toán 9
 • Chuyên đề Toán 9 (với đáp án - cực hay)
 • Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (với đáp án)
 • Những dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi Toán 9
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *