Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 2 (có đáp án): Một số oxit quan trọng


Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 2 (mang đáp án): Một số oxit quan yếu

Câu 1: Oxit được sử dụng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm là

 A. CuO

 B. ZnO

 C. PbO

 D. CaO

Câu 2: Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxi cacbonat bởi nhiệt là:

 A. CaO và CO

 B. CaO và CO2

 C. CaO và SO2

 D. CaO và P2O5

Câu 3: Để phân biệt Hai lọ mất nhãn đựng CaO và MgO ta sử dụng:

 A. HCl

 B. H2O, quỳ tím.

 C. HNO3

 D. ko phân biệt được.

Câu 4: Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là

 A. CaCO3 và HCl

 B. Na2SO3 và H2SO4

 C. CuCl2 và KOH

 D. K2CO3 và HNO3

Câu 5: Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?

 A. CO2

 B. SO2

 C. N2

 D. O3

Câu 6: Dãy những chất tác dụng với lưu huỳnh đioxit là

 A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2

 B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2

 C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3

 D. Na2O, CuO, SO3, CO2

Câu 7: Vôi sống mang công thức hóa học là

 A. Ca

 B. Ca(OH)2

 C. CaCO3

 D. CaO

Câu 8: Hòa tan hết 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng dung dịch HCl đã sử dụng là:

 A. 50 gam

 B. 40 gam

 C. 60 gam

 D. 73 gam

Câu 9: Để thu được 5,6 tấn vôi sống với hiệu suất phản ứng đạt 95% thì lượng CaCO3 cần sử dụng là

 A. 9,5 tấn

 B. 10,5 tấn

 C. 10 tấn

 D. 9,0 tấn

Câu 10: Hòa tan 12,6 gam natrisunfit vào dung dịch axit clohiđric dư. Thể tích khí SO2 thu được ở đktc là:

 A. 2,24 lít

 B. 3,36 lit

 C. 1,12 lít

 D. 4,48 lít

Bài giảng: Bài 2: Một số oxit quan yếu: A. Canxi oxit - Cô Phạm Thu Huyền (Thầy giáo VietJack)

Bài giảng: Bài 2: Một số oxit quan yếu: B. Lưu huỳnh đioxit - Cô Phạm Thu Huyền (Thầy giáo VietJack)

 • Lý thuyết Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
 • Lý thuyết Bài 2: Một số oxit quan yếu (hay, chi tiết)
 • Lý thuyết Bài 3: Tính chất hóa học của axit (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit
 • Giải bài tập Hóa học 9
 • Giải sách bài tập Hóa 9
 • Đề thi Hóa học 9
 • Wiki 200 Tính chất hóa học
 • Wiki 3000 Phản ứng hóa học quan yếu

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 mang đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *