Bài 23: Hiđro Clorua – Axit Clohiđric Và Muối Clorua

Chương 5: Nhóm Halogen – Hóa Học Lớp 10

Bài 23: Hiđro Clorua – Axit Clohiđric Và Muối Clorua

Theo những bạn thì Axit Clohiđric sở hữu đầy đủ tính chất của một axit hay ko? và nó sở hữu những tính chất nào khác so với axit thông thường? Cách nhận mặt ion (Cl^-)? Mời những bạn cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hiđro clorua – axit clohiđric và muối clorua để cùng làm rõ vấn đề những bạn nhé.

Tóm Tắt Lý Thuyết

I. Hiđro Clorua

1. Cấu tạo phân tử

– Kí hiệu: H – Cl

– Hiđro clorua là hợp chất cùng hóa trị

– Phân tử sở hữu cực ( Hiệu độ âm điện giữa nguyên tử clo và hiđro : 3,16 – 2,20 = 0,96)

2. Tính chất vật lí

– Hiđro clorua là khí ko màu, mùi xốc, nặng hơn ko khí (( d = frac{36,5}{29} = 1,26 ))

– Khí HCl tan rất nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric (ở nhiệt độ (0^C), Một lít nước hòa tan được 500 lít khí HCl)

– Hóa lỏng ở (-85^C) và hóa rắn ở (-114^0C)

II. Axit Clohiđric

1. Tính chất vật lí

– Axit HCl đặc là chất lỏng ko màu, mùi xốc. Nồng độ axit tối đa là 37% ở (20^C) và (D = 1,19g/cm^3) (bốc khói trong ko khí ẩm).

– Lúc đun nóng, HCl bay ra trước (khô cạn dung dịch).

2. Tính chất hóa học

Axit clohiđric sở hữu những tính chất hóa học của một axit mạnh.

2.1. Làm đổi màu chất chỉ thị

– Quỳ tím tác dụng với dung dịch HCl sở hữu màu hồng.

– HCl làm giấy pH thành màu cam và đỏ

2.2. Tác dụng với kim loại

(Kim , , loại + ddHCl → muối , , clorua_{kim , , loại , , hóa , , trị , , thấp} + H_2↑)

(2Al + 6HCl → 2AlCl_3 + 3H_2↑)

(Zn + 2HCl → ZnCl_2 + H_2↑)

(Fe + 2HCl → FeCl_2 + H_2↑)

2.3. Tác dụng với oxit bazơ

Axit HCl + oxit Bazơ → muối clorua + (H_2O)

(2HCl + CuO_{↓đen} → CuCl_2 + H_2O)

(2HCl + Na_2O → 2NaCl + H_2O)

2.4. Tác dụng với bazơ

Axit clohiđric + bazơ → muối clorua + (H_2O) (phản ứng trung hòa)

(HCl + NaOH → NaCl + H_2O)

(2HCl + Ca(OH)_2 → CaCl_2 + 2H_2O)

(2HCl + Cu(OH)_2 → CuCl_2 + 2H_2O)

(2HCl + Mg(OH)_2 → MgCl_2 + 2H_2O)

(6HCl + 2Al(OH)_3 → 2AlCl_3 + 6H_2O)

2.5. Tác dụng với muối

(Axit clohiđric + muối → axit_{mới} + muối cloru)

((1) HCl + AgNO_3 → AgCl_{↓trắng} + HNO_3)

((2) 2HCl + Na_2CO_3 → 2NaCl + CO_2↑ + H_2O)

((3) HCl + Na_SO_4 →) Ko phản ứng

Chú ý:

– Muối clorua (↓) sinh ra phải bền hơn muối tham gia

– Axit mới phải yếu hơn axit tham gia

* Axit clohiđric còn thể hiệ tính khử lúc gặp chất oxi hóa mạnh ((MnO_2, KMnO_4,…))

3. Điều Chế

a. Trong phòng thí nghiệm

(NaCl + H_2SO_4 xrightarrow{< 259^0C} NaHSO_4 + HCl)

(2NaCl + H_2SO_4 xrightarrow{≥ 250^0C} Na_2SO_4 + 2HCl)

Hình điều chế axit cohiđric trong phóng thí nghiệm

b. Trong công nghiệp

Phương pháp tổng hợp: (H_2 + Cl_2 xrightarrow{t^0} 2HCl)

Phương pháp sản xuất sunfat: (2NaCl + H_2SO_4 xrightarrow{≥ 400^0C} Na_2SO_4 + 2HCl)

Sơ đồ thiết bị sản xuất axit clohiđric trong công nghiệp

III. Muối Clorua Và Nhận Biết Ion Clorua

1. Tính chất vật lí

– Toàn bộ những muối clorua đều dễ tan trong nước trừ AgCl (ko tan cả trong axit), (PbCl_2) (tan nhiều trong nước sôi), CuCl ít tan.

– Bền với nhiệt, ở nhiệt độ cao: (CuCl_2, FeCl_3, SnCl_4…) dễ bay khá.

2. Ứng dụng

– NaCl sử dụng làm muối ăn và làm vật liệu sản xuất (Cl_2, H_2…)

– (AlCl_3) sử dụng làm xúc tác trong những phản ứng hóa học hữu cơ.

– KCl sử dụng làm phân bón

– (BaCl_2) sử dụng để trừ sâu bệnh trong nông nghiệp.

3. Tính chất hóa học

(H_2SO_4 + BaCl_2 → BaSO_{4↓trắng} + 2HCl)

(2KOH + CuCl_2 → Cu(OH)_{2↓xanh} + 2KCl)

(Na_2CO_3 + CaCl_2 → CaCO_{3↓trắng} + 2NaCl)

– Nhận mặt ion clorua

Nhỏ dung dịch bạc nitrat vào dung dịch muối clorua hoặc dung dịch axit clohiđric sẽ sở hữu kết tủa trắng bạc clorua xuất hiện, kết tủa này ko tan trong những axit mạnh:

(HCl + AgNO_3 → AgCl_{↓trắng} + HNO_3)

(NaCl + AgNO_3 → AgCl_{↓trắng} + NaNO_3)

Những Bài Tập & Lời Giải Bài Tập SGK Bài 23 Hiđro Clorua – Axit Clohiđric Và Muối Clorua

Hướng dẫn làm bài tập sgk bài 23 hiđro clorua – axit clohiđric và muối clorua chương 5 hóa học lớp 10 giúp những bạn hiểu hiđro clorua là chất khí tan nhiều trong nước và sở hữu một số tính chất riêng, ko giống với axit clohiđric (ko làm màu quỳ tím, ko tác dụng với đá vôi). Ngoài ra, thì tính chất chung của axit, axit clohiđric còn sở hữu tính chất riêng là tính khử do yếu tố clo trong phân tử HCl sở hữu số mol oxi hóa thấp nhất là -1.

Bài Tập Một Trang 106 SGK Hóa Học Lớp 10

Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy sở hữu 1g ()(H_2) bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?

A. 40,5g

B. 45,5g

C. 55,5g

D. 65.5g

Bài Tập Hai Trang 106 SGK Hóa Học Lớp 10

Nêu những tính chất vật lí của khí hiđro clorua?

Bài Tập 3 Trang 106 SGK Hóa Học Lớp 10

Với những chất sau: axit sunfuric, nước, kaliclorua rắn. Hãy viết phương trình của hóa học của những phản ứng để điều chế hidro clorua.

Bài Tập 4 Trang 106 SGK Hóa Học Lớp 10

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của axit clohidric để làm tỉ dụ:

a. Đó là những phản ứng oxi hóa khử

b. Đó ko phải tà tà những phản ứng oxi hóa khử

Bài Tập 5 Trang 106 SGK Hóa Học Lớp 10

Bản tính của những phản ứng điều chế hidro clorua bằng phương pháp sunfat và phương pháp tổng hợp khác nhau như thế nào? Những phương pháp trên đã dựa vào những tính chất hóa học nào của những chất tham gia phản ứng?

Bài Tập 6 Trang 106 SGK Hóa Học Lớp 10

Sục khí (Cl_2) qua dung dịch ()(Na_2CO_3) thấy sở hữu khí (CO_2) thoát ra. Viết phương trình hóa học của những phản ứng đã xảy ra?

Bài Tập 7 Trang 106 SGK Hóa Học Lớp 10

Tính nồng độ của hai dung dịch axit clohidric trong những trường hợp sau:

a. Cần phải sử dụng 150ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch ()(AgNO_3) 8,5%.

b. Lúc cho 50g dung dịch HCl vào một cốc đựng (NaHCO_3) thì thu được 2,24 lít khí ở đktc.

Lời kết: Qua nội dung bài học bài 23 hiđro clorua – axit clohiđric và muối clorua chương 5 hóa học lớp 10, những bạn cần lưu ý những vấn đề sau đây:

– Hiđro clorua – axit clohiđric gồm cấu tạo phân tử, tính chất vật lý và tính chất hóa học

– Muối clorua và nhận mặt muối colrua gồm một số muối clorua và nhận mặt ion clorua

Trên là toàn bộ nội dung bài học bài 23 hiđro clorua – axit clohiđric và muối clorua chương 5 hóa học lớp 10. Nội dung bài học sẽ giúp những bạn tư vấn những thắc mắt Axit Clohiđric sở hữu đầy đủ tính chất của một axit hay ko? và nó sở hữu những tính chất nào khác so với axit thông thường?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *