Giải Hoá học 9 Bài 38: Axetilen trang 122 SGK

Sau bài học những em sẽ được nghiên cứu về tính chất vật lý, tính chất hóa học và những tri thức liên quan tới Axetilen. Từ đó vận dụng tri thức đã học để giải những bài tập ứng dụng và chứng minh những hiện tượng thực tiễn trong cuộc sống sở hữu liên quan.

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 38

Giải Bài Một trang 122 SGK Hoá 9

Hãy cho biết trong những chất sau:

CH3 – CH3 ; CH≡ CH; CH2 = CH2; CH4; CH≡ C – CH3.

a) Chát nào sở hữu liên kết ba trong phân tử?

b) Chất nào làm mất màu dung dịch brom?

Lời giải:

a) Mang hai chất: CH≡ CH và CH≡ C – CH3 sở hữu liên kết ba.

b) Mang ba chất làm mất màu dung dịch brom: CH≡ CH; CH2 = CH2 và CH≡ C – CH3.

Giải bài Hai Hoá 9 SGK trang 122

Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng vừa đủ với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải:

a) 

C2H4     +     Br2    →    C2H4Br2

Một mol           Một mol              Một mol

0,01 mol           ?

Theo pt: nBr2 = nC2H4 = 0,01 mol → 

b) 

С2H2     +     2Вr2     →    C2H2Br4

1mol           Hai mol              Một mol

0,01 mol           ?

nBr2 = 2. nС2H2 = 0,02 (mol) → 

Giải bài 3 SGK Hoá 9 trang 122

Biết rằng 0,Một lít khí etilen (đktc) làm mất màu 50ml dung dịch brom. Nếu tiêu dùng 0,Một lít khí axetilen (đktc) thì sở hữu thể làm mất màu bao nhiêu ml dung dịch brom trên?

Lời giải:

Phương trình phản ứng:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2. (1)

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4. (2)

Từ phương trình (1) và (2) ta nhận thấy:

Tỉ lệ nC2H4 : nBr2 = 1:1

nC2H2 : nBr2 = 1:2

⇒ Số mol brom phản ứng tối đa với C2H2 gấp Hai lần C2H4 nên thể tích dung dịch brom cần tiêu dùng lúc phản ứng với C2H2 cũng gấp Hai lần lúc phản ứng với C2H4

VBr2 cần dung lúc phản ứng với 0,Một l axeilen là: 50ml × 2 = 100ml.

Giải Bài 4 trang 122 SGK Hoá 9

Đốt cháy 28ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải tiêu dùng 67,2ml khí oxi.

a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Những thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)

Lời giải:

Do những thể tích khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất nên tỉ lệ về thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol.

Gọi thể tích metan (CH4) là x (ml); thể tích axetilen (C2H2) là y (ml)

Theo bài ra: Vhh khí = 28 (ml)

→ x + y = 28 (1)

Phương trình phản ứng:

Theo bài ra thể tích khí oxi là 67,Hai ml

→ 2x + 2,5y = 67,Hai ml (2)

Từ (1) và (2) giải hệ phương trình được: x = 5,6 (ml) và y = 22,4 (ml).

a/ Phần trăm thể tích từng khí là:

b/ Theo phương trình phản ứng ở trên sở hữu:

Thể tích khí CO2 = x + 2y = 5,6 + 2.22,4 = 50,4 (ml).

Giải Bài 5 Hoá 9 SGK trang 122

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6g

a) Hãy viết phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

Lời giải:

a) Phương trình hóa học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2 (1)

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 (2)

Gọi nC2H4 = x mol, nC2H2 = y.

nhh khí = x + y = 0,025.

Theo pt: nBr2(1) = nC2H4 = x mol, nBr2 (2) = 2. nC2H2= 2.y mol

⇒ nBr2 = x + 2y = 0,035.

b) Phần trăm thể tích mỗi khí:

Giải hệ phương trình ta sở hữu x = 0,015, y = 0,01.

Lý thuyết trọng tâm Hóa 9 Bài 38: Axetilen

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Axetilen là chất khí, ko màu, ko mùi, nhẹ hơn ko khí , ít tan trong nước.

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

Axetien sở hữu công thức cấu tạo: H – C ≡ C– H; viết gọn HC ≡ CH.

Trong phân tử axetilen sở hữu một liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon.

Chú ý:

Trong liên kết ba, sở hữu hai liên kết kém bền, dễ đứt tuần tự trong những phản ứng hóa học.

Hình 1: Mô phỏng phân tử axetilen dạng rỗng và dạng đặc.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với oxi

Khí axetilen cháy tỏa nhiều nhiệt, sản phẩm sinh ra gồm CO2 và nước tương tự metan và etilen.

Phương trình hóa học:

  

Nhận xét: Lúc đốt cháy axetilen thu được số mol CO2 to hơn số mol H2O.

2. Phản ứng cùng với dung dịch brom

Hình 2: Mô phỏng thí nghiệm axetilen tác dụng với dung dịch brom.

Phương trình hóa học:

  HC ≡ CH + Br2 → Br–CH=CH– Br

Sản phẩm mới sinh ra sở hữu liên kết đôi trong phân tử nên sở hữu thể cùng tiếp với Một phân tử brom nữa

  Br–CH=CH– Br + Br2 → Br2CH–CHBr2

Tổng quát: HC≡CH + 2Br2 → Br2CH–CHBr2

Trong điều kiện thích hợp, axetilen còn tham gia phản ứng cùng với nhiều chất khác như H2, Cl2...

IV. ỨNG DỤNG

Axetilen tiêu dùng làm nhiên liệu trong đèn xì oxi–axetilen để hàn, cắt kim loại.

Trong công nghiệp Axetilen là vật liệu để sản xuất poli (vinyl clorua) tiêu dùng sản xuất nhựa PVC và nhiều hóa chất khác.

V. ĐIỀU CHẾ

Trong phòng thí nghiệm axetilen được điều chế bằng cách cho canxi cacbua (thành phần chính của đất đèn) phản ứng với nước.

  CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

Hình 3: Điều chế và thu khí axetilen trong phòng thí nghiệm

Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao, sau đó làm lạnh nhanh.

  

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Hóa 9 Bài 38: Axetilen SGK trang 122 file PDF hoàn toàn miễn phí!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *