Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 139 SGK Hóa 9: Rượu etylic

[Bài 44 Hóa hoc 9] Giải bài 1, 2, 3, 4,5 trang 139 : Rượu etylic – Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Bài 1 Rượu etylic phản ứng được với natri vì:

a. Trong phân tử sở hữu nguyên tử oxi
b. Trong phân tử sở hữu nguyên tử hidro và nguyên tử oxi
c. trong phân tử sở hữu nguyên tử cacbon, hidro, oxi
d. Trong phân tử sở hữu nhóm – OH

Đáp án đúng: D.Trong phân tử sở hữu nhóm – OH


Bài 2 Trong số những chất sau: Ch3 – Ch3; CH3 – CH2 – OH; C6H6; CH3 – O – CH3 chất nào tác dụng được với Na? Viết phương trình hóa học

Trong số những chất sau: CH3 – CH3; CH3 – CH2 – OH; C6H6; CH3 – O – CH3 chất nào tác dụng được với Na? Viết phương trình hóa học

Chất tác dụng được với Na là: CH3 – CH2 – OH

PTHH:


Bài 3: Mang ba ống thử :

Ống Một đựng rượu etylic ;

Ống Hai đựng rượu 96o

Ống 3 đựng nước.

Cho Na dư vào những ống thử trên, viết những phương trình hóa học.


Bài 4 (Hóa 9 trang 139): Trên nhãn của chai rượu đều sở hữu ghi những số, tỉ dụ 45o,18o, 12o.

a) Hãy giảng giải ý nghĩa của những số trên.

b) Tính số ml rượu etylic sở hữu trong 500 ml rượu 45o.

c) Mang thể pha chế được bao nhiêu lít rượu 25o từ 500 ml rượu thuần chất ?

Giải bài 4:a) Những con số 45o, 18o, 12o là những con số chỉ độ rượu hay phần thể tích của rượu C2H5OH sở hữu trong 100 phần thể tích của hỗn hợp (rượu và nước ). Những con số trên sở hữu ý tức thị :

Trong 100ml hỗn hợp (rượu và nước) sở hữu 45ml, 18ml, 12ml C2H5OH.

b) Rượu 45o tức thị : 100ml rượu sở hữu 45ml C2H5OH.

Vậy 500ml rượu sở hữu x ? ml C2H5OH.

c) Vậy số ml rượu 25º thu được từ 500ml rượu 45º là:


Bài 5 : Đốt cháy hoàn toàn 9,Hai gam rượu etylic.

a) Tính thể tích khí CO2 tạo ra (đktc).

b) Tính thể tích ko khí (đktc) cần tiêu dùng cho phản ứng trên, biết oxi chiếm 20% thể tích của ko khí.

Giải bài 5 trang 149 hóa 9

a) Số mol C2H5OH = 9,2 : 46 = 0,2 (mol).

Phương trình phản ứng cháy :

0,2            0,6           0,4 mol

Thể tích khí CO2 tạo ra là : V  = 0,4.22,4 = 8,96 (lít).

b) Thể tích khí oxi cần tiêu dùng là : V1 = 0,6 . 22,4 = 13,44 (lít).

Vậy thể tích ko khí cần tiêu dùng là


Ôn lại Lý thuyết nếu bạn nào chưa hiểu bài nhé:

1. Tính chất vật lí

Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C25OH là chất lỏng, ko màu, sôi ở 78,3oC, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…

Độ rượu (o)  =

V là thể tích đo bằng ml hoặc lít.

2. Cấu tạo phân tử

3. Tính chất hóa học.

a) Phản ứng cháy

Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.

C2H5OH  +  3O –tº→ 2CO2 + 3H2O2

b) Tác dụng với kim loại mạnh như K, Na,…

c) Tác dụng với axit.

Tỉ dụ: Tác dụng với axit axetic sở hữu H2SO4 đặc tạo ra este và nước

axit axetic        etylic                                       etylaxetat

4) Ứng dụng.

Rượu etylic được tiêu dùng làm nhiên liệu cho động cơ ôtô, cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm. Làm vật liệu sản xuất axit axetic, dược phẩm, cao su tổng hợp; tiêu dùng pha chế những loại rượu uống,…

5) Điều chế

– Cho etylen cùng hợp với nước sở hữu axit làm xúc tác

Chú ý : Những hợp chất hữu cơ, phân tử sở hữu nhóm OH, sở hữu công thức phân tử chung là      CnH2n+1OH gọi là ancol no đơn chức hay ankanol cũng sở hữu tính chất tương tự rượu etylic.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *