Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 94 sgk Hóa học 8

Hướng dẫn giải Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy, sách giáo khoa Hóa học 8. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 94 sgk Hóa học 8 bao gồm đầy đủ đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … mang trong SGK để giúp những em học trò học tốt môn hóa học lớp 8.


Lý thuyết

I. Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm

Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3.

Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

II. Sản xuất khí Oxi trong công nghiệp

Trong công nghiệp, oxi được sản xuất từ ko khí (chưng chứa phân đoạn ko khí lỏng) và từ nước (điện phân nước).

III. Phản ứng phân hủy

Phản ứng hóa họcSố chất phản ứngSố chất sản phẩm
 Hai KClO3 (xrightarrow{{{t^0}}})  Hai KCl + 3 O212
 2KMnO4 (xrightarrow{{{t^0}}})  KMnO4 + MnO2 + O212
 CaCO3 (xrightarrow{{{t^0}}})  CaO + CO212

⇒ Phản ứng phân hủy là phản ứng từ một chất ban sơ cho ra sản phẩm từ hai chất trở lên.

Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy trái ngược nhau.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 94 sgk Hóa học 8. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp trả lời những nghi vấn, giải những bài tập hóa học 8 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài Một Hai 3 4 5 6 trang 94 sgk Hóa học 8 cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải, câu trả lời từng bài tập những bạn xem dưới đây:


1. Giải bài Một trang 94 sgk Hóa học 8

Những chất nào trong số những chất sau được sử dụng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

a) Fe3O4 ; b) KClO3 ; c) KMnO4;

d) CaCO3 ; e) Ko khí ; g) H2O.

Trả lời:

Những chất được sử dụng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm: b) KClO3 ; c) KMnO4.

PTHH:

(begin{gathered}
2KCl{O_3}xrightarrow{{{t^o}}}2KCl + 3{O_2} hfill
2KMn{O_4}xrightarrow{{{t^o}}}{K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} hfill
end{gathered} )


2. Giải bài Hai trang 94 sgk Hóa học 8

Sự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về vật liệu, sản lượng và giá thành ?

Trả lời:

Phòng thí nghiệm

Công nghiệp

Vật liệu

KMnO4, KClO3

ko khí, nước

Sản lượng

đủ để làm thí nghiệm

sản lượng to

Giá thành

cao

thấp


3. Giải bài 3 trang 94 sgk Hóa học 8

Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp? Dẫn ra hai tỉ dụ để minh họa.

Trả lời:

Phản ứng hóa hợpPhản ứng phân hủy
Chất tham giaHai hay nhiều chấtMột chất
Chất tạo thànhMột chấtHai hay nhiều chất.
Ví dụ:S + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) SO2CaCO3 (xrightarrow{{{t^0}}})CaO + CO2

4. Giải bài 4 trang 94 sgk Hóa học 8

Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

a) 48 g khí oxi ;

b) 44,8 lít khí oxi (đktc).

Bài giải:

Phương trình phản ứng hóa học:

2KClO3 (xrightarrow{{{t^0}}}) 2KCl + 3O2

Hai mol (to) 3 mol

(dfrac{2}{3}) mol (leftarrow) Một mol

( Rightarrow {n_{KCl{O_3}}} = dfrac{2}{3}{n_{{O_2}}})

a) Số mol oxi tạo thành: (n_{O_{2}}=dfrac{48}{32}=1,5) (mol).

Theo phương trình phản ứng hóa học ta mang:

(n_{KClO_{3}}=dfrac{2}{3}n_{O_{2}}=dfrac{2}{3}.1,5= 1) (mol).

Khối lượng kali clorat cần thiết là :

(m_{KClO_{3}}=) n.M = 1.(39 + 35,5 + 48) = 122,5 (g).

b) Số mol khí oxi tạo thành: (n_{O_{2}}=dfrac{44,8}{22,4}) = 2(mol).

Theo phương trình phản ứng hóa học ta mang:

(n_{KClO_{3}}=dfrac{2}{3}n_{O_{2}}=dfrac{2}{3}.2) ≈ 1,333 (mol).

Khối lượng kali clorat cần thiết là :

(m_{KClO_{3}}=) n.M = 1,333.(39 + 35,5 + 48) = 163,3 (g)


5. Giải bài 5 trang 94 sgk Hóa học 8

Nung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng hóa học nào ? Vì sao ?

Bài giải:

a) Ta mang:

CaCO3 (overset{t^{o}}{rightarrow}) CaO + CO2

b) Phản ứng nung vôi thuộc phản ứng phân hủy. Vì dưới tác động của nhiệt độ, từ một chất (đá vôi) bị phân hủy thành hai chất (vôi sống và khí cacbonic).


6. Giải bài 6 trang 94 sgk Hóa học 8

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách sử dụng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

a) Tính số gam sắt và oxi cần sử dụng để điều chế được 2,32g oxit sắt từ ?

b) Tính số gam kali penmanganat KMnO4 cần sử dụng để mang được lượng oxi sử dụng cho phản ứng trên, biết rằng lúc nung nóng Hai mol KMnO4 thì thu được Một mol O2.

Bài giải:

a) Số mol oxit sắt từ:

(n_{Fe_{3}O_{4}}=dfrac{2,32}{(56.3+16.4)}) = 0,01 (mol).

Phương trình hóa học.

3Fe + 2O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) Fe3O4

3mol    2mol      1mol.

0,03 mol ( leftarrow ) 0,02 mol ( leftarrow ) 0,01 mol.

Khối lượng sắt cần sử dụng là: ({m_{Fe}} = 56.0,03 = 1,68;(g))

Khối lượng oxi cần sử dụng là : ({m_{{O_2}}} = 32.0,02 = 0,64;(g))

b) Phương trình hóa học:

2KMnO4 (xrightarrow{{{t^0}}}) K2MnO4 + MnO2 + O2

2mol ( to ) 1mol

0,04 mol ( leftarrow ) 0,02 mol

Số gam penmanganat cần sử dụng là:

m = 0,04. (39 + 55 + 16.4) = 6,32 g.


Câu trước:

 • Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 91 sgk Hóa học 8

Câu tiếp theo:

 • Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 7 trang 99 sgk Hóa học 8

 • Giải những bài tập Hóa học lớp 8 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 8
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 8
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 8
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 8
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 8
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 8
 • Để học tốt môn GDCD lớp 8

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 94 sgk Hóa học 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Hóa học lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *