Giải Hoá học 9 Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit trang 21 SGK

Sau bài học những em sẽ được nghiên cứu về tính chất vật lý, tính chất hóa học và những tri thức liên quan tới một số loại oxit và axit. Từ đó vận dụng tri thức đã học để giải những bài tập ứng dụng và chứng minh những hiện tượng thực tiễn trong cuộc sống với liên quan.

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 5

Giải Bài Một trang 21 SGK Hoá 9

Sở hữu những oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với:

a) Nước.

b) Axit clohidric.

c) Natri hiđroxit?

Viết những phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Những oxit tác dụng với nước: SO2, Na2O, CO2.

b) Những oxit tác dụng với dung dịch HCl: CuO, Na2O.

c) Những oxit tác dụng với dung dịch NaOH: CO2, SO2

Giải bài Hai Hoá 9 SGK trang 21

Những oxit nào dưới đây với thể điều chế bằng:

a) Phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa học.

b) Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Viết phương trình hóa học.

     1) H2O.

     2) CuO.

     3) Na2O.

     4) CO2.

     5) P2O5.

c) Những oxit với thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

Lời giải:

a) Cả 5 oxit đã cho với thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp. Viết những phương trình hóa học

     2H2 + O2  2H2O

     2Cu + O2  2CuO

     4Na + O2   2Na2O

     4P + 5O2  2P2O5

     C + O2  CO2

b) Những oxit với thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2.

     Cu(OH)2 ​​​​​​​CuO + H2O

     2Cu + O2 ​​​​​​​2CuO

     CaCO3 ​​​​​​​CaO + CO2

     2Ca + O2 ​​​​​​​​​​​​​​2CaO

c) Những oxit với thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

     2NaNO2 ​​​​​​​Na2O + N2 + ½ O2

     4Na + O2 ​​​​​​​ 2Na2O

     Ca(HCO3)2​​​​​​​ CaCO3 + CO2 + H2O

     2H2 + O2 ​​​​​​​2H2O

Giải bài 3 SGK Hoá 9 trang 21

Khí CO được sử dụng làm chất đốt trong công nghiệp, với lẫn tạp chất là những khí CO2 và SO2. Làm thế nào với thể loại bỏ những tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết những phương trình hóa học xảy ra.

Lời giải:

Cho hỗn hợp khí CO, CO2, SO2 lội từ từ qua dung dịch Ca(OH)2. CO2 và SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo chất ko tan CaCO3 và CaSO3 còn lại khí CO ko tác dụng thoát ra.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O.

Giải Bài 4 trang 21 SGK Hoá 9

Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric:

a) Axit sunfuric tác dựng với đồng (II) oxit.

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng.

Giảng giải cho câu trả lời.

Lời giải:

a) H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O (1)

b) Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O (2)

Giả sử cần điều chế a mol CuSO4

Theo pt(1) nH2SO4 = nCuSO4 = a mol

Theo pt (2) nH2SO4 = 2.nCuSO4 = 2a mol

Do đó để tiết kiệm ta nên theo phản ứng (1) (phương pháp a) thì lượng axit H2SO4 sử dụng ít hơn ở phản ứng (2).

Giải bài 5 Hoá 9 SGK trang 21

Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình phản ứng hóa học (ghi điều kiện của phản ứng, nếu với).

Lời giải:

Phương trình phản ứng:

1) S + O2  SO2

2) Hai SO2 + O2 Hai SO3

3) SO2 + Na2 O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu CuSO4 + SO2↑ + Hai H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + Hai NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → Hai NaCl + SO2 ↑ + H2O

9) H2SO4 + Hai NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + Hai NaCl

Lý thuyết trọng tâm Hóa 9 Bài 5: Tập luyện: Tính chất hóa học của oxit và axit

I. Sơ đồ thể hiện tính chất chung của oxit

​​​​​​​

II. Sơ đồ thể hiện tính chất chung của axit

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Hóa 9 Bài 5: Tập luyện: Tính chất hóa học của oxit và axit SGK trang 21 file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *