Giải bài 6 trang 119 SGK Hóa 10
Bài 26: Tập dượt nhóm halogen

Video Bài 6 trang 119 SGK Hóa 10 - Cô Phạm Thu Huyền (Thầy giáo VietJack)

Bài 6 (trang 119 SGK Hóa 10): Mang những chất sau: KMnO4, MnO2, K2Cr2O7 và dung dịch HCl.

a) Nếu những chất oxi hóa với khối lượng bằng nhau thì chọn chất nào với thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn?

b) Nếu chất oxi hóa với số mol bằng nhau thì chọn chất nào với thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn?

Hãy trả lời bằng cách tính toán trên hạ tầng của những phương trình phản ứng.

Lời giải:

a) Giả sử lấy lượng mỗi chất là a gam

Ta với:

Lượng Cl2 điều chế được từ pt (2) nhiều nhất.

Vậy sử dụng KMnO4 điều chế được nhiều Cl2 hơn.

b) Nếu lấy số mol những chất bằng a mol

Theo (1) nCl2(1) = nMnO2 = a mol

Theo (2) nCl2(2) = . nKMnO4 = 2,5a mol

Theo (3) nCl2(3) = 3. nK2Cr2O7 = 3a mol

⇒ lượng Cl2 điều chế được từ pt (3) nhiều nhất.

Vậy sử dụng K2Cr2O7 được nhiều Cl2 hơn.

 • Bài 1 (trang 118 SGK Hóa 10): Dãy axit nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứu tự tính axit giảm dần: ...

 • Bài 2 (trang 118 SGK Hóa 10): Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối ...

 • Bài 3 (trang 118 SGK Hóa 10): Brom đóng vai trò gì trong phản ứng sau: ...

 • Bài 4 (trang 118 SGK Hóa 10): Chọn câu đúng lúc nói về flo, clo, brom, iot: ...

 • Bài 5 (trang 119 SGK Hóa 10): Một yếu tố halogen với cấu hình electron lớp ngoài ...

 • Bài 6 (trang 119 SGK Hóa 10): Mang những chất sau: KMnO4 ...

 • Bài 7 (trang 119 SGK Hóa 10): Tính khối lượng HCl bị oxi hóa ...

 • Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu những phản ứng chứng minh rằng ...

 • Bài 9 (trang 119 SGK Hóa 10): Để điều chế flo, người ta phải điện phân dung dịch KF ...

 • Bài 10 (trang 119 SGK Hóa 10): Trong một dung dịch với hòa tan Hai muối là ...

 • Bài 11 (trang 119 SGK Hóa 10): Cho 300ml một dung dịch với hòa tan 5,85g NaCl ...

 • Bài 12 (trang 119 SGK Hóa 10): Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc ...

 • Bài 13 (trang 119 SGK Hóa 10): Khí oxi với lẫn tạp chất là khí clo ...

Những bài Giải bài tập Hóa 10, Để học tốt Hóa học 10 Chương 5 khác:

 • Bài 26: Tập dượt : Nhóm halogen
 • Bài 27: Bài thực hiện số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
 • Bài 28: Bài thực hiện số 3: Tính chất hóa học của brom và iot
 • Bài 29: Oxi - Ozon
 • Bài 30: Lưu huỳnh

Đã với lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 với đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 với đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 với đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *