Bài 6 Trang 11 Hóa 9

smarthack.vn xin giới thiệu tới những bạn Giải bài tập trang 11 SGK Hóa lớp 9: Một số oxit quan yếu (tiếp) với lời giải chi tiết, rõ ràng theo sườn chương trình sách giáo khoa Hóa học lớp 9, những bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giáo khoa.

Giải SGK Hóa lớp 9: Một số oxit quan yếu (tiếp)

A. Tóm tắt lý thuyết Hóa 9 bài  B. Giải bài tập trong sách giáo khoa Hóa lớp 9 trang 11

Kỳ vọng với tài liệu này sở hữu thể tạo điều kiện cho những bạn học trò ôn tập và củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa. Mời những bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới

A. Tóm tắt lý thuyết Hóa 9 bài 

I. Lưu huỳnh đioxit SO2

Thông tin chung: 

Công thức hóa học: SO2 

Tên thường: Khí sunfuro

Khối lượng mol M: 64 gam/mol

Tính chất vật lí

Lưu huỳnh đioxit là chất khí ko màu, mùi hắc, độc (gây ho, viêm đường hô hấp…), nặng hơn ko khí.

2. Tính chất hóa học:

Lưu huỳnh đioxit là một oxit axit tan trong nước và phản ứng với nước, sở hữu những tính chất hóa học sau:

a) Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit:

SO2 + H2O → H2SO3 (axit sunfurơ)

SO2 là chất gây ô nhiễm ko khí, là một trong những chất gây ra mưa axit.

b) Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước:

Ví dụ: SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → Ca(HSO3)2 

Lúc SO2 tác dụng với dung dịch bazơ sở hữu thể tạo muối trung hòa và muối axit.

c) Tác dụng với oxit bazơ (tan) tạo thành muối:

Ví dụ: SO2 + Na2O → Na2SO3

SO2 + BaO → BaSO3

3. Ứng dụng của lưu huỳnh đioxit

Phần to SO2 sử dụng để sản xuất axit sunfuric H2SO4. Tiêu dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong sản xuất giấy, đường,… Tiêu dùng làm chất diệt nấm mốc,…

4. Điều chế lưu huỳnh đioxit

a) Trong phòng thí nghiệm: Cho muối sunfit tác dụng với axit mạnh như HCl, H2SO4,…

Ví dụ: Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

Khí SO2 được thu bằng phương pháp đẩy ko khí.

b) Trong công nghiệp: Đốt lưu huỳnh hoặc quặng pirit sắt FeS2 trong ko khí:

S + O2 → SO2

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

B. Giải bài tập trong sách giáo khoa Hóa lớp 9 trang 11

Bài 1. (Trang 11 SGK hóa lớp 9)

Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau:

Hướng dẫn giải bài 1

(1) S + O2

SO2

(2) SO2 + CaO → CaSO3

(3) SO2 + H2O → H2SO3

(4) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 +2H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

(6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 2. (Trang 11 SGK hóa lớp 9)

Hãy nhận diện từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học

a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P2O5

b) Hai chất khí ko màu là SO2 và O2

Viết những phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải bài 2

a) Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Cho nước vào hai ống thử sở hữu chứa CaO và P2O5. Sau đó sử dụng quỳ tím vào mỗi dung dịch:

Dung dịch nào làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh là dung dịch bazơ, chất ban sơ là CaO.

Dung dịch nào làm đổi màu quỳ tím thành màu đỏ là dung dịch axit, chất ban sơ là P2O5

Phương trình hóa học:

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b) 

Dẫn tuần tự từng khí vào dung dịch nước vôi trong, nếu ống thử nào sở hữu kết tủa xuất hiện thì khí dẫn vào là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Nếu ko sở hữu hiện tượng gì thì khí dẫn vào là khí O2. Để xác định là khí O2 ta sử dụng que đóm còn than hồng, que đóm sẽ bùng cháy trong khí oxi.

Bài 3. (Trang 11 SGK hóa lớp 9)

Sở hữu những khí ẩm (khí sở hữu lần tương đối nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu huỳnh đioxit. Khí nào sở hữu thể được làm khô bằng canxi oxit? Giảng giải.

Hướng dẫn giải bài 3

Làm khô một chất là loại nước ra khỏi chất đó nhưng ko làm chất đó biến đổi thành chất khác.

Tương tự CaO chỉ làm khô những chất ko sở hữu phản ứng hóa học với CaO, đó là những chất H2, O2. Những chất ko làm khô bằng CaO là CO2 và SO2, vì sở hữu phản ứng với CaO:

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + CO2 → CaCO3

Hoặc sở hữu thể giảng giải theo cách sau: CaO sở hữu tính hút ẩm (tương đối nước), đồng thời là một oxit bazơ (tác dụng với oxit axit). Do vậy CaO chỉ sử dụng làm khô những khí ẩm là: hiđro ẩm, oxi ẩm

Bài 4. (Trang 11 SGK hóa lớp 9)

Sở hữu những chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất nào sở hữu tính chất sau:

a) Nặng hơn ko khí.

b) Nhẹ hơn ko khí

c) Cháy được trong ko khí.

d) Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

e) Làm đục nước vôi trong

g) Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

Hướng dẫn giải bài 4

a) Những khí nặng hơn ko khí: CO2, O2, SO2

b) Những khí nhẹ hơn ko khí: H2, N2

c) Khí cháy được trong ko khí: H2

d) Những khí tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit: SO2, CO2

e) Làm đục nước vôi trong: CO2, SO2

g) Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ: CO2, SO2

Bài 5. (Trang 11 SGK hóa lớp 9)

Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?

a) K2SO3 và H2SO4. b) K2SO4 và HCl. c) Na2SO3 và NaOH

d) Na2SO4 và CuCl2. e) Na2SO3 và NaCl.

Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải bài 5

Trong những cặp chất cho, SO2 chỉ tạo ra từ cặp chất K2SO3 và H2SO4, vì sở hữu phản ứng sinh ra SO2:

Phương trình hóa học:

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

Bài 6. (Trang 11 SGK hóa lớp 9)

Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)Hai sở hữu nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit.

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính khối lượng những chất sau phản ứng.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 6

a) Phương trình phản ứng hóa học:

SO2 (k) + Ca(OH)2 (dd) → CaSO3(r )+ H2O

b) Khối lượng những chất sau phản ứng:

Số mol những chất đã sử dụng:

n SO2 = 0,112/22,4 = 0,005 (mol)

nCa(OH)2 = 0,01.700/1000 = 0,007 (mol)

Khối lượng những chất sau phản ứng

nCaSO3 = nSO2 = 0,005 mol,

Khối lượng của muối sinh ra là: 

mCaSO3 = 120.0,005 = 0,6 (g)

Số mol Ca(OH)Hai dư bằng:

nCa(OH)Hai dư = 0,007 – 0,005 = 0,002 (mol)

Khối lượng Ca(OH)Hai dư là:

⇒ mCa(OH)Hai dư = 74.0,002 = 0,148 (g)

C. Trắc nghiệm hóa học 9 bài 2 

Để giúp những bạn học trò được củng cố, tăng những dạng nghi vấn bài tập, smarthack.vn đã soạn bộ 15 nghi vấn trắc nghiệm hóa 9 bài Hai tại: Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 2

Giải bài tập trang 11 SGK Hóa lớp 9: Một số oxit quan yếu (tiếp). Trên đây smarthack.vn đã hướng dẫn những bạn trả lời những nghi vấn nằm trong SGK môn lớp 9, nắm chắc Một số oxit quan yếu từ đó vận dụng vào giải những những bài tập Hóa học lớp 9.

Mời những bạn cùng tham khảo một số tài liệu liên quan 

………………………………………

Ngoài Giải bài tập trang 11 SGK Hóa lớp 9: Một số oxit quan yếu (tiếp). Mời những bạn học trò còn sở hữu thể tham khảo những Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 những môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và tuyển lựa. Với tài liệu lớp 9 này giúp những bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc những bạn học tốt.

Chuyên mục:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *