Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 7 (có đáp án): Tính chất hóa học của bazơ


Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 7 (sở hữu đáp án): Tính chất hóa học của bazơ

Câu 1: Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit nào sau đây?

 A. CO2; SO2; P2O5; Fe2O3

 B. Fe2O3; SO2; SO3; MgO

 C. P2O5; CO2; SO2 ; SO3

 D. P2O5; CO2; CuO; SO3

Câu 2: Dãy những bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước là

 A. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2

 B. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH

 C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2

 D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2

Câu 3: Dung dịch KOH ko sở hữu tính chất hoá học nào sau đây?

 A. Làm quỳ tím hoá xanh

 B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

 C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước

 D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước

Câu 4: Để nhận diện dd KOH và dd Ba(OH)2 ta tiêu dùng thuốc thử là:

 A. Phenolphtalein

 B. Quỳ tím

 C. dd H2SO4

 D. dd HCl

Câu 5: Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho:

 A. BaO tác dụng với dung dịch HCl

 B. BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2CO3

 C. BaO tác dụng với dung dịch H2O

 D. Ba(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2SO4

Câu 6: Cặp chất ko tồn tại trong một dung dịch (chúng xảy ra phản ứng với nhau) là

 A. CuSO4 và KOH

 B. CuSO4 và NaCl

 C. MgCl2 và Ba(NO3)2

 D. AlCl3 và Mg(NO3)2

Câu 7: Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

 A. Làm quỳ tím hoá xanh

 B. Làm quỳ tím hoá đỏ

 C. Phản ứng được với magiê phóng thích khí hidrô

 D. Ko làm đổi màu quỳ tím

Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 tới khối lượng ko đổi thu được 24g chất rắn. Trị giá của x là:

 A. 16,05g

 B. 32,10g

 C. 48,15g

 D. 72,25g

Câu 9: Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch sở hữu màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch sở hữu màu xanh trên thì:

 A. Màu xanh vẫn ko thay đổi.

 B. Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn

 C. Màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ

 D. Màu xanh đậm thêm dần

Câu 10: Sục 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch chứa 0,Hai mol NaOH. Dung dịch thu được sau phản ứng chứa:

 A. NaHCO3

 B. Na2CO3

 C. Na2CO3 và NaOH

 D. NaHCO3 và NaOH

Bài giảng: Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ - Cô Phạm Thu Huyền (Thầy giáo VietJack)

 • Lý thuyết Bài 5: Tập dượt: Tính chất hóa học của oxit và axit (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 5: Tập dượt: Tính chất hóa học của oxit và axit
 • Lý thuyết Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ (hay, chi tiết)
 • Lý thuyết Bài 8: Một số bazơ quan yếu (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 8: Một số bazơ quan yếu
 • Giải bài tập Hóa học 9
 • Giải sách bài tập Hóa 9
 • Đề thi Hóa học 9
 • Wiki 200 Tính chất hóa học
 • Wiki 3000 Phản ứng hóa học quan yếu

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *