Giải Bài 9: Ôn tập về giải toán Toán VNEN lớp 5

Nội dung hướng dẫn giải Bài 9: Ôn tập về giải toán được chúng tôi soạn bám sát bộ sách giáo khoa Toán lớp 5 chương trình mới (VNEN). Là tài liệu tham khảo hữu ích giúp những em học tốt môn Toán lớp 5.

Hoạt động thực hiện - Ôn tập về giải toán Toán VNEN lớp 5

Câu 1 (Trang 24 Toán 5 VNEN Tập 1): Chơi trò chơi “Đố nhau tìm hai số”.

Câu 2 (Trang 24 Toán 5 VNEN Tập 1): Viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải của bài toán:

Tổng của hai số là 150. Tỉ số của hai số đó là  . Tìm mỗi số.

Lời giải chi tiết:

a. Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

   2 + 3 = 5 (phần)

+ Số bé là: 150: 5 x 2 = 60

+ Số to là: 150 - 60 = 90

Đáp số: 60 và 90

b. Bài toán: Hiệu của hai số là 60. Tỉ số của hai số đó là  . Tìm mỗi số.

Lời giải chi tiết:

- Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

   5 – 3 = 2 (phần)

+ Số bé là: 60: Hai x 3 = 90

+ Số to là: 60 + 90 = 150

Đáp số: 90 và 150

Câu 3.(Trang 25 Toán 5 VNEN Tập 1):

- Khối lớp 3 với ít hơn khối lớp 5 là 20 học trò, tỉ số học trò giữa hai khối là  . Hãy tìm số học trò của mỗi khối.

Lời giải chi tiết:

- Hiệu số phần bằng nhau là:

   8 – 7 = 1 (phần)

- Số học trò khối lớp 3 là: 20: Một x 7 = 140 (học trò).

- Số học trò khối lớp 5 là: 20 + 140 = 160 (học trò).

Đáp số:

   khối 3: 140 học trò

   Khối 5: 160 học trò

Câu 4 (Trang 25 Toán 5 VNEN Tập 1):

- Một mảnh đất hình chữ nhật với chu vi 98m. Chiều rộng bằng  chiều dài.

a. Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh đất

b. Tìm diện tích của mảnh đất đó.

Lời giải chi tiết:

- Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: 98: 2 = 49 (m)

- Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần).

- Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

   (49: 7) x 3 = 21 (m)

- Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

   7 x 4 = 28 (m)

Đáp số:

   chiều rộng 21m.

   chiều dài 28m

Hoạt động ứng dụng - Ôn tập về giải toán Toán 5 VNEN

(Trang 25 Toán 5 VNEN Tập 1). Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán:

Trả lời:

Nêu bài toán: Hoa và Hằng hái được tất cả 128 quả táo. Tỉ số táo hái được của Hoa và Hằng là  . Hỏi mỗi bạn hái được bao nhiêu quả táo?

- Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 3 = 8 (phần)

- Hoa hái được số quả táo là: (128 : 8) x 5 = 80 (quả)

- Hằng hái được số quả táo là: 128 – 90 = 48 (quả)

Đáp số:

   Hoa 80 quả.

   Hằng 48 quả.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 9: Ôn tập về giải toán file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *