ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

SGK Toán lớp 11

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

 • 👉 CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
 • 👉 CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT
 • 👉 CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN
 • 👉 CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN
 • 👉 CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM
 • 👉 ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

HÌNH HỌC 11

 • 👉 CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
 • 👉 CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
 • 👉 CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
 • 👉 ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC - TOÁN 11

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

 • 👉 Bài 1. Hàm số lượng giác
 • 👉 Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
 • 👉 Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
 • 👉 Ôn tập chương I - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

 • 👉 Bài 1. Quy tắc đếm
 • 👉 Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
 • 👉 Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn
 • 👉 Bài 4. Phép thử và biến cố
 • 👉 Bài 5. Xác suất của biến cố
 • 👉 Ôn tập chương II - Tổ hợp - Xác suất

CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

 • 👉 Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
 • 👉 Bài 2. Dãy số
 • 👉 Bài 3. Cấp số cùng
 • 👉 Bài 4. Cấp số nhân
 • 👉 Ôn tập chương III - Dãy số - Cấp số cùng và cấp số nhân

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

 • 👉 Bài 1. Giới hạn của dãy số
 • 👉 Bài 2. Giới hạn của hàm số
 • 👉 Bài 3. Hàm số liên tục
 • 👉 Ôn tập chương IV - Giới hạn

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

 • 👉 Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm
 • 👉 Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
 • 👉 Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
 • 👉 Bài 4. Vi phân
 • 👉 Bài 5. Đạo hàm cấp hai
 • 👉 Ôn tập chương V - Đạo hàm

CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

 • 👉 Bài 1. Phép biến hình
 • 👉 Bài 2. Phép tịnh tiến
 • 👉 Bài 3. Phép đối xứng trục
 • 👉 Bài 4. Phép đối xứng tâm
 • 👉 Bài 5. Phép quay
 • 👉 Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
 • 👉 Bài 7. Phép vị tự
 • 👉 Bài 8. Phép đồng dạng
 • 👉 Ôn tập chương I - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

 • 👉 Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
 • 👉 Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
 • 👉 Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song
 • 👉 Bài 4. Hai mặt phẳng song song
 • 👉 Bài 5. Phép chiếu song song. Hình trình diễn của một hình ko gian
 • 👉 Ôn tập chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan hệ song song

CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

 • 👉 Bài 1. Vectơ trong ko gian
 • 👉 Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
 • 👉 Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 • 👉 Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
 • 👉 Bài 5. Khoảng cách
 • 👉 Ôn tập chương III - Vectơ trong ko gian. Quan hệ vuông góc trong ko gian

Xem Thêm

 • 👉 Thắc mắc tự luyện Toán 11
 • 👉 Đề rà soát 15 phút Toán 11
 • 👉 Đề rà soát Một tiết Toán 11
 • 👉 Đề thi giữa kì Một Toán 11
 • 👉 Đề thi học kì Một Toán 11
 • 👉 Đề thi giữa học kì Hai Toán 11
 • 👉 Đề thi học kì Hai Toán 11

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *