Bài tập kế toán tài chính có lời giải 2022

Bài tập kế toán tài chính sở hữu lời giải 2022 tổng hợp những nghiệp vụ c kế toán tài chính Một Hai 3để lập báo cáo tài chính dành cho sinh viên và những bạn mới khởi đầu học kế toán

Bài tập kế toán tài chính sở hữu lời giải 2022

Dưới đây là dạng bài tập kế toán tài chính tổng hợp của nhiều nghiệp vụ như sau

Tháng 04/2021 Doanh nghiệp A chuyên bán máy tính Dell và nhà cung cấp photo sở hữu những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:      

1. Ông Nguyễn Văn Minh góp vốn kinh doanh bằng CK 1000tr.

Đặt in hóa đơn 1,1tr, trả tiền bằng tiền mặt theo phiếu thu 01, VAT10%.

2. Tính thuế môn bài và nộp thuế môn bài năm 2021 là 2,5tr. Nộp bằng TGNH

3. Rút tiền gửi nhà băng nhập quỹ TM 200tr.

4. Giá thành thiết lập web 5tr. VAT10% trả tiền bằng TM.

5. Chi tiếp khách 10tr, vat 10% trả tiền bằng TM.

6. Chi sắm máy tính Dell nhập kho, số lượng 30 chiếc, đơn giá 20tr, vat 10%/Một chiếc, chưa trả tiền cho đơn vị Trần Anh

7. Chuyển khoản trả tiền cho đơn vị Trần Anh 50% số tiền hàng trên.

8. Tổ chức Minh Anh ứng trước tiền hàng theo GBC 10tr.

9. Giao hàng cho đơn vị Minh Anh, Hai chiếc máy Dell, giá bán là 25tr, VAT10%.

10. Ứng trước tiền sắm hàng cho Điện máy xanh 40tr theo GBN.

11. Tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam sắm VPP phục vụ kế toán in sổ 2tr bằng TM

12. Ứng trước lương cho phòng ban bán hàng 15tr bằng TM

13. Bán hàng cho đơn vị Nam Phương 15 chiếc máy tính, giá bán 22.500k/Một máy, vat 10%. Chưa thu tiền

14. Ngày 10/04/2021,Tậu máy in phục vụ phòng ban kế toán 12tr, vat 10%. Phân bổ 12 tháng.Trả tiền bằng TM

15. Ngày 10/4/2021. Tậu máy photo công nghiệp phục vụ nhà cung cấp 30tr, vat 10%. Khấu hao 5 năm

Khấu hao T4

16. Tậu giấy in, mực in phục vụ nhà cung cấp nhập kho 60tr, vat 10%.trả tiền ck

17. Xuất kho giấy in, mực in phục vụ nhà cung cấp phô tô 20tr.

18. Tậu máy photo 80tr, VAT 10%, trả tiền bằng CK. Khấu hao từ 05/04/2021. Khấu hao 5 năm

19. Tậu máy đóng  về dung ngay đóng sổ phục vụ nhà cung cấp photo, ko qua kho trị giá 10tr, VAT 10%, trả tiền bằng TM. Phân bổ trong vòng 12 tháng.

20. Lương phải trả cho phòng ban bán hàng: 58tr, phòng ban quản lý 90tr, nhân lực trực tiếp photo 60tr.

21. Tính Bảo hiểm phải nộp và khấu trừ theo quy định hiện hành

22. Tính Thuế TNCN phải nộp, biết rằng mỗi phòng ban sở hữu Hai viên chức, sở hữu Một người phụ thuộc

23. Nộp thuế tncn bằng ck.

          Kết chuyển mức giá NVL

          Kết chuyển mức giá SXC

          Kết chuyển mức giá nhân lực

24. Doanh thu sản xuất nhà cung cấp photo lãi 30% so với giá thành chưa tính VAT, Vat10%. Thu bằng CK

25. Phí nhà băng 22k

26. Lãi từ tài khoản nhà băng 150k

27. Phí quản lý tài khoản NH 60k

28. Xác định lãi, lỗ?

Lời giải bài tập kế toán tài chính Một Hai 3 sở hữu đáp án như sau

  Nợ Với  Số lượng   Tiền 
1. Ông Nguyễn Văn Minh góp vốn kinh doanh bằng CK 1000tr. 112 411               1.000.000.000  
Đặt in hóa đơn 1,1tr, trả tiền bằng tiền mặt theo phiếu thu 01, VAT10%. 641 111                       1.000.000  
  1331 111                           100.000  
2. Tính thuế môn bài và nộp thuế môn bài năm 2021 là 2,5tr. Nộp bằng TGNH 642 33382                       2.500.000  
  33382 112                       2.500.000  
3. Rút tiền gửi nhà băng nhập quỹ TM 200tr. 111 112                   200.000.000  
4. Giá thành thiết lập web 5tr. VAT10% trả tiền bằng TM. 6423 111                       5.000.000  
  1331 111                           500.000  
5. Chi tiếp khách 10tr, vat 10% trả tiền bằng TM. 6428 111                     10.000.000  
  1331 111                       1.000.000  
6. Chi sắm máy tính Dell nhập kho, số lượng 30 chiếc, đơn giá 20tr, vat 10%/Một chiếc, chưa trả tiền cho đơn vị Trần Anh 156 331            30                   600.000.000  
  1331 331                     60.000.000  
7. Chuyển khoản trả tiền cho đơn vị Trần Anh 50% số tiền hàng trên. 331 112                   330.000.000  
8. Tổ chức Minh Anh ứng trước tiền hàng theo GBC 10tr.  112 131                     10.000.000  
9. Giao hàng cho đơn vị Minh Anh, Hai chiếc máy Dell, giá bán là 25tr, VAT10%. 131 511                     50.000.000  
  131 3331                       5.000.000  
  632 156              2                     40.000.000  
10. Ứng trước tiền sắm hàng cho Điện máy xanh 40tr theo GBN. 331 112                     40.000.000  
11. Tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam sắm VPP phục vụ kế toán in sổ 2tr bằng TM 141 111                       2.000.000  
  6423 141                       2.000.000  
12. Ứng trước lương cho phòng ban bán hàng 15tr bằng TM 334 111                     15.000.000  
13. Bán hàng cho đơn vị Nam Phương 15 chiếc máy tính, giá bán 22.500k/Một máy, vat 10%. Chưa thu tiền 131 511                   337.500.000  
  131 3331                     33.750.000  
  632 156            15                   300.000.000  
14. Ngày 10/04/2021,Tậu máy in phục vụ phòng ban kế toán 12tr, vat 10%. Phân bổ 12 tháng.Trả tiền bằng TM 242 111                     12.000.000  
  1331 111                       1.200.000  
  642 242                       1.000.000  
15. Ngày 10/4/2021. Tậu máy photo công nghiệp phục vụ nhà cung cấp 30tr, vat 10%. Khấu hao 5 năm 211 331                     30.000.000  
  1331 331                       3.000.000  
Khấu hao T4 627 214                           350.000  
16. Tậu giấy in, mực in phục vụ nhà cung cấp nhập kho 60tr, vat 10%.trả tiền ck 152 112                     60.000.000  
  1331 112                       6.000.000  
17. Xuất kho giấy in, mực in phục vụ nhà cung cấp phô tô 20tr.  621 152                     20.000.000  
18. Tậu máy photo 80tr, VAT 10%, trả tiền bằng CK. Khấu hao từ 05/04/2021. Khấu hao 5 năm 211 112                     80.000.000  
  1331 112                       8.000.000  
  627 214                       1.155.556  
19. Tậu máy đóng  về dung ngay đóng sổ phục vụ nhà cung cấp photo, ko qua kho trị giá 10tr, VAT 10%, trả tiền bằng TM. Phân bổ trong vòng 12 tháng. 242 111                     10.000.000  
  1331 111                       1.000.000  
  627 242                           833.333  
20. Lương phải trả cho phòng ban bán hàng: 58tr, phòng ban quản lý 90tr, nhân lực trực tiếp photo 60tr.  641 334                     58.000.000  
  642 334                     90.000.000  
  622 334                     60.000.000  
  641 338                     12.470.000  
21. Tính Bảo hiểm phải nộp và khấu trừ theo quy định hiện hành 642 338                     19.350.000  
  622 338                     12.900.000  
  334 338                       6.090.000  
  334 338                       9.450.000  
  334 338                       6.300.000  
         
22. Tính Thuế TNCN phải nộp, biết rằng mỗi phòng ban sở hữu Hai viên chức, sở hữu Một người phụ thuộc 334 3335                       2.326.500  
  334 3335                       7.530.000  
  334 3335                       1.935.000  
         
         
23. Nộp thuế tncn bằng ck. 3335 112                     11.791.500  
Kết chuyển mức giá NVL 154 621                     20.000.000  
Kết chuyển mức giá SXC 154 627                       2.338.889  
Kết chuyển mức giá nhân lực 154 622                     60.000.000  
24. Doanh thu sản xuất nhà cung cấp photo lãi 30% so với giá thành chưa tính VAT, Vat10%. Thu bằng CK 112 511                   107.040.556  
  112 3331                     10.704.056  
  632 154                     82.338.889  
25. Phí nhà băng 22k 642 112                             22.000  
26. Lãi từ tài khoản nhà băng 150k 112 515                           150.000  
27. Phí quản lý tài khoản NH 60k 642 112                             60.000  
         

 Trên là những dạng bài tập kế toán tài chính sở hữu lời giải mới nhất năm 2022, ngoài ra còn sở hữu những dạng bài tập chuyên sâu từng nghiệp vụ dành cho những bạn tự học kế toán online tại nhà như:

⇒ Bài tập nguyên lý kế toán

⇒ Bài tập kế toán vốn bằng tiền

⇒ Bài tập kế toán tài sản nhất định

⇒ Bài tập kế toán mức giá sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *