Các dạng bài tập Bất phương trình mũ chọn lọc, có đáp án
Những dạng bài tập Bất phương trình mũ chọn lựa, mang đáp án

Phần Bất phương trình mũ Toán lớp 12 với những dạng bài tập chọn lựa mang trong Đề thi THPT Quốc gia và trên 50 bài tập trắc nghiệm chọn lựa, mang đáp án. Vào để theo dõi những dạng bài Bất phương trình mũ hay nhất tương ứng.

Bài giảng: Cách giải bất phương trình mũ - Cô Nguyễn Phương Anh (Thầy giáo VietJack)

 • Dạng bài tập Bất phương trình mũ trong đề thi Đại học mang lời giải Xem chi tiết
 • Dạng 1: Phương pháp giải bất phương trình mũ Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm bất phương trình mũ Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm

 • Bài tập hàm số mũ và logarit tăng Xem chi tiết
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit mang lời giải (cơ bản - phần 1) Xem chi tiết
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit mang lời giải (cơ bản - phần 2) Xem chi tiết
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit mang lời giải (cơ bản - phần 3) Xem chi tiết
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit mang lời giải (cơ bản - phần 4) Xem chi tiết
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit mang lời giải (cơ bản - phần 5) Xem chi tiết
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit mang lời giải (tăng - phần 1) Xem chi tiết
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit mang lời giải (tăng - phần 2) Xem chi tiết
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit mang lời giải (tăng - phần 3) Xem chi tiết
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit mang lời giải (tăng - phần 4) Xem chi tiết
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit mang lời giải (tăng - phần 5) Xem chi tiết

Phương pháp giải bất phương trình mũ

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Với 0 < a < 1, nghiệm của bất phương trình là x < loga b.

Ta minh họa bằng đồ thị sau:

    • Với 0 < a < 1, ta mang đồ thị sau.

Lưu ý:

1. Dạng 1:

2. Dạng 2:

4. Dạng 4: af(x) < b


Lưu ý: Lúc giải bất phương trình mũ, ta cần chú ý đến tính đơn điệu của hàm số mũ.

Tương tự với bất phương trình dạng:

Trong trường hợp cơ số a có chứa ẩn số thì:

Ta cũng thường sử dụng các phương pháp giải tương tự như đối với phương trình mũ:

    + Đưa về cùng cơ số.

    + Đặt ẩn phụ.

    + Sử dụng tính đơn điệu:

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải bất phương trình sau

Hướng dẫn:

Bài 2: Giải bất phương trình sau 9x-1-36.3x-3+3 ≤ 0

Hướng dẫn:

Biến đổi bất phương trình (1) ta được

(1) ⇔ (3x-1)2-4.3x-1+3 ≤ 0 (2)

(3) ⇔ 1 ≤ t ≤ 3

Suy ra: 1 ≤ 3x-1 ≤ 3 ⇔ 0 ≤ x-1 ≤ 1 ⇔ 1 ≤ x ≤ 2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = [1;2]

Bài tập trắc nghiệm bất phương trình mũ

A. x ∈ (-∞; -5)        B. x ∈ (-∞; 5)

C. x ∈ (-5; +∞)        D. x ∈ (5; +∞)

Bài 2: Tập nghiệm của bất phương trình là:

Bài 3: Cho bất phương trình , tập nghiệm của bất phương trình mang dạng S = (a;b). Trị giá của biểu thức A=b-a nhận trị giá nào sau đây?

A. 2        B. -1        C. 1        D. -2

Bài 4: Tập nghiệm của bất phương trình là:

Bài 5: Tập nghiệm của bất phương trình 3x.2x+1 ≥ 72 là:

A. x ∈ [2; +∞).        B. x ∈ (-∞; 2].

C. x ∈ (-∞; 2).        D. x ∈ (2; +∞).

 • Tổng hợp lý thuyết Chương Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ, hàm số logarit
 • Chủ đề: Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit
 • Chủ đề: Phương trình mũ
 • Chủ đề: Phương trình logarit
 • Chủ đề: Bất phương trình logarit
 • Bài tập đồ thị hàm số mũ và logarit

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán mang đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa mang đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý mang đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh mang đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác
--- Cập nhật: 26-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Các dạng bài tập Bất phương trình mũ chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 12 từ website haylamdo.com cho từ khoá bài tập bất phương trình mũ mang lời giải.


Những dạng bài tập Bất phương trình mũ chọn lựa, mang đáp án

Với Những dạng bài tập Bất phương trình mũ chọn lựa, mang đáp án Toán lớp 12 tổng hợp những dạng bài tập, trên 50 bài tập trắc nghiệm mang lời giải chi tiết với đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa sẽ giúp học trò ôn tập, biết cách làm dạng bài tập Bất phương trình mũ từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 12.

 • Dạng bài tập Bất phương trình mũ trong đề thi Đại học mang lời giải Xem chi tiết
 • Dạng 1: Phương pháp giải bất phương trình mũ Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm bất phương trình mũ Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm

 • Bài tập hàm số mũ và logarit tăng Xem chi tiết
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit mang lời giải (cơ bản) Xem chi tiết
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit mang lời giải (tăng) Xem chi tiết

Phương pháp giải bất phương trình mũ

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Với 0 < a < 1, nghiệm của bất phương trình là x < loga b.

Ta minh họa bằng đồ thị sau:

    • Với 0 < a < 1, ta mang đồ thị sau.

Lưu ý:

1. Dạng 1:

2. Dạng 2:

4. Dạng 4: af(x) < b


Lưu ý: Lúc giải bất phương trình mũ, ta cần chú ý đến tính đơn điệu của hàm số mũ.

Tương tự với bất phương trình dạng:

Trong trường hợp cơ số a có chứa ẩn số thì:

Ta cũng thường sử dụng các phương pháp giải tương tự như đối với phương trình mũ:

    + Đưa về cùng cơ số.

    + Đặt ẩn phụ.

    + Sử dụng tính đơn điệu:

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải bất phương trình sau

Hướng dẫn:

Bài 2: Giải bất phương trình sau 9x-1-36.3x-3+3 ≤ 0

Hướng dẫn:

Biến đổi bất phương trình (1) ta được

(1) ⇔ (3x-1)2-4.3x-1+3 ≤ 0 (2)

(3) ⇔ 1 ≤ t ≤ 3

Suy ra: 1 ≤ 3x-1 ≤ 3 ⇔ 0 ≤ x-1 ≤ 1 ⇔ 1 ≤ x ≤ 2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = [1;2]

Bài tập trắc nghiệm bất phương trình mũ

A. x ∈ (-∞; -5)        B. x ∈ (-∞; 5)

C. x ∈ (-5; +∞)        D. x ∈ (5; +∞)

Lời giải:

Đáp án :

Giảng giải :

Bài 2: Tập nghiệm của bất phương trình là:

Lời giải:

Đáp án :

Giảng giải :

Bài 3: Cho bất phương trình , tập nghiệm của bất phương trình mang dạng S = (a;b). Trị giá của biểu thức A=b-a nhận trị giá nào sau đây?

A. 2        B. -1        C. 1        D. -2

Lời giải:

Đáp án :

Giảng giải :

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = (1;2).

Bài 4: Tập nghiệm của bất phương trình là:

Lời giải:

Đáp án :

Giảng giải :

Vì 2/√5 < Một nên bất phương trình tương đương với

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (0;1/3]

Bài 5: Tập nghiệm của bất phương trình 3x.2x+1 ≥ 72 là:

A. x ∈ [2; +∞).        B. x ∈ (-∞; 2].

C. x ∈ (-∞; 2).        D. x ∈ (2; +∞).

Lời giải:

Đáp án :

Giảng giải :

Ta mang 3x.2x+1 ≥ 72 ⇔ 2.6x ≥ 72 ⇔ x ≥ 2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *