Bài tập thường kỳ toán cao cấp A3 – GVHD. ThS. Đoàn Vương Nguyên

Mang khá nhiều sách giáo khoa và tài liệu tham khảo viết về những chủ đề này. Tuy nhiên với phương thức huấn luyện từ xa sở hữu những đặc thù riêng, đòi hỏi học viên làm việc độc lập nhiều hơn, do đó cần phải sở hữu tài liệu hướng dẫn học tập thích hợp cho từng môn học. Tập tài liệu hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp A3 | ThS. Đoàn Vương Nguyên Bài tập thường kỳ Toán cao cấp A3 Đại học TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BÀI TẬP THƯỜNG KỲ MÔN TOÁN CAO CẤP A3 GVHD ThS. Đoàn Vương Nguyên Lớp học phần .Khoa . Học kỳ .Niên học . Danh sách nhóm ghi theo thứ tự ABC 1. Nguyễn Văn A 2. Le Thị B HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY Một Trang bìa như trên đánh máy ko cần in màu ko cần lời nói đầu . Hai Trong phần làm bài tập chép đề câu nào xong thì giải rõ ràng ngay câu đó. 3 Trang cuối cùng là Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Phú Vinh - Giáo trình Toán cao cấp A3 - ĐHCN TP. HCM. 2. Đỗ Công Khanh - Giải tích hàm nhiều biến tập 3 4 - NXB ĐHQG TP. HCM. 3. Nguyễn Đình Trí - Phép tính Giải tích hàm nhiều biến - NXB Giáo dục. 4. Phan Quốc Khánh - Phép tính Vi tích phân tập 2 - NXB Giáo dục. 5. Nguyễn Thừa Hợp - Giải tích tập 2 - NXB ĐHQG Hà Nội. 6. Nguyễn Thủy Thanh - Bài tập Giải tích tập 2 - NXB Giáo dục. Chú ý Phần làm bài buộc phải phải viết tay ko chấp nhận đánh máy trên 01 hoặc 02 mặt giấy A4 và đóng thành tập cùng với trang bìa. Thời hạn nộp bài Tiết học cuối cùng Sinh viên phải tự đọc trước bài học cuối để làm bài . Nếu nộp trễ hoặc ghi sót tên của thành viên trong nhóm sẽ ko được khắc phục và bị cấm thi. Mỗi nhóm chỉ từ 01 tới tối đa là 07 sinh viên. Sinh viên tự chọn nhóm và nhóm tự chọn bài tập. Phần làm bài tập sinh viên phải giải bằng hình thức tự luận rõ ràng. Khuyến khích sinh viên làm những câu khó sẽ được thẩm định cao . Những dạng bài tập Chương Một I. Hàm số nhiều biến 15 nghi vấn mỗi câu sở hữu nhiều nghi vấn nhỏ II. Cực trị của hàm hai biến 5 nghi vấn mỗi câu sở hữu nhiều nghi vấn nhỏ . Chương Hai I. Tích phân bội hai 10 nghi vấn mỗi câu sở hữu nhiều nghi vấn nhỏ II. Tích phân bội ba 6 nghi vấn mỗi câu sở hữu nhiều nghi vấn nhỏ . Chương 3 I. Tích phân đường 5 nghi vấn mỗi câu sở hữu nhiều nghi vấn nhỏ II. Tích phân mặt 6 nghi vấn mỗi câu sở hữu nhiều nghi vấn nhỏ . Chương 4 I. Phương trình vi phân cấp một 5 nghi vấn mỗi câu sở hữu nhiều nghi vấn nhỏ II. Phương trình vi phân cấp cao 4 nghi vấn mỗi câu sở hữu .

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *