Phương pháp giải dạng bài điện phân

Với kinh nghiệm của những người đã là gia sư Hóa, chúng tôi nhận thấy những bạn học trò thường vướng mắc với dạng toán liên quan tới điện phân. Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn những bạn làm dạng bài tập này.

Trước lúc làm bài tập, những bạn cần phải nhớ được hệ thống lí thuyết liên quan tới điện phân. Dưới đây, gia sư hóa sẽ hệ thống những tri thức này.

A. Phân loại những dạng điện phân và lí thuyết

Dạng 1: Điện phân chất điện li nóng chảy: Ứng dụng đối với MCln, M(OH)n và Al2O3 (M là kim loại nhóm IA và IIA)

Dạng 2: Điện phân dung dịch chất điện li trong nước

B. MỘT SỐ CƠ SỞ ĐỂ GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐIỆN PHÂN

– Khối lượng catot tăng chính là khối lượng kim loại tạo thành sau điện phân bám vào
– m (dung dịch sau điện phân) = m (dung dịch trước điện phân) – (m kết tủa + m khí)
– Độ giảm khối lượng của dung dịch: Δm = (m kết tủa + m khí)
– Lúc điện phân những dung dịch:
+ Hiđroxit của kim loại hoạt động hóa học mạnh (KOH, NaOH, Ba(OH)2,…)
+ Axit mang oxi (HNO3, H2SO4, HClO4,…)
+ Muối tạo bởi axit mang oxi và bazơ kiềm (KNO3, Na2SO4,…)
→ Thực tế là điện phân H2O để cho H2 (ở catot) và O2 (ở anot)
– Lúc điện phân dung dịch với anot là một kim loại ko trơ (ko phải Pt hay điện cực than chì) thì tại anot chỉ xảy ra quá trình oxi hóa điện cực
– Sở hữu thể mang những phản ứng phụ xảy ra giữa từng cặp: chất tạo thành ở điện cực, chất tan trong dung dịch, chất sử dụng làm điện cực.

Ví dụ:
+ Điện phân nóng chảy Al2O3 (mang Na3AlF6) với anot làm bằng than chì thì điện cực bị ăn mòn dần do chúng cháy trong oxi mới sinh
+ Điện phân dung dịch NaCl ko màng ngăn tạo ra nước Gia–ven và mang khí H2 thoát ra ở catot
+ Phản ứng giữa axit trong dung dịch với kim loại bám trên catot
– Viết phản ứng (thu hoặc nhường electron) xảy ra ở những điện cực theo đúng thứ tự, ko cần viết phương trình điện phân tổng quát
– Viết phương trình điện phân tổng quát (như những phương trình hóa học thông thường) để tính toán lúc cần thiết
– Từ công thức Faraday → số mol chất thu được ở điện cực
– Nếu đề bài cho I và t thì trước hết tính số mol electron trao đổi ở từng điện cực (ne) theo công thức: ne = 30 câu trắc nghiệm: Dòng điện trong chất điện phân chọn lọc, có đáp án. Sau đó dựa vào thứ tự điện phân, so sánh tổng số mol electron nhường hoặc nhận với ne để biết mức độ điện phân xảy ra.

Ví dụ: để dự đoán xem cation kim loại mang bị khử hết ko hay nước mang bị điện phân ko và H2O mang bị điện phân thì ở điện cực nào…

– Nếu đề bài cho lượng khí thoát ra ở điện cực hoặc sự thay đổi về khối lượng dung dịch, khối lượng điện cực, pH,…thì dựa vào những bán phản ứng để tính số mol electron thu hoặc nhường ở mỗi điện cực rồi thay vào công thức 30 câu trắc nghiệm: Dòng điện trong chất điện phân chọn lọc, có đáp án để tính I hoặc t

– Nếu đề bài yêu cầu tính điên lượng cần cho quá trình điện phân thì vận dụng công thức: Q = I.t = ne.F

– Lúc điện phân những dung dịch trong những bình điện phân mắc tiếp nối thì cường độ dòng điện và thời kì điện phân ở mỗi bình là như nhau → sự thu hoặc nhường electron ở những điện cực cùng tên phải như nhau và những chất sinh ra ở những điện cực cùng tên tỉ lệ mol với nhau

– Trong nhiều trường hợp mang thể sử dụng định luật bảo toàn mol electron (số mol electron thu được ở catot = số mol electron nhường ở anot) để giải cho nhanh


--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết 30 câu trắc nghiệm: Dòng điện trong chất điện phân chọn lọc, có đáp án từ website vietjack.com cho từ khoá bài tập điện phân cách giải hoc mai.Câu 1.Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển mang hướng của những iôn âm, electron đi về anốt và iôn dương đi về catốt.

B. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển mang hướng của những electron đi về anốt và những iôn dương đi về catốt.

C. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển mang hướng của những iôn âm đi về anốt và những iôn dương đi về catốt.

D. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển mang hướng của những electron đi về từ catốt về anốt, lúc catốt bị nung nóng.

Câu 2.Đơn vị của đương lượng điện hóa và của hằng số Farađây tuần tự là

A. N/m, F              B. N, N/m

C. kg/C, C/mol              D. kg/C, mol/C

Câu 3.Nguyên nhân làm xuất hiện những hạt mang điện tự do trong chất điện phân là do

A. sự tăng nhiệt độ của chất điện phân

B. sự chênh lệch điện thế giữa hai điện cực

C. sự phân ly những phân tử chất tan trong dung môi

D. sự trao đổi electron với những điện cực

Câu 4.Trong những chất sau, chất ko phải là chất điện phân là

A. nước thuần chất              B. dung dịch NaCl

C. dung dịch              D. dung dịch

Câu 5.Trong những dung dịch điện phân điện phân, những ion mang điện tích âm là

A. gốc axit và ion kim loại

B. gốc axit và gốc bazơ

C. ion kim loại và bazơ

D. chỉ mang gốc bazơ

Câu 6.Thực chất dòng điện trong chất điện phân là

A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường

B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường

C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường

D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động mang hướng theo hai chiều ngược nhau

Câu 7.Thực chất của hiện tượng dương cực tan là

A. cực dương của bình điện phân bị tăng nhiệt độ tới mức nóng chảy

B. cực dương của bình điện phân bị mài mòn cơ học

C. cực dương của bình điện phân bị tác dụng hóa học tạo thành chất điện phân và tan vào dung dịch

D. cực dương của bình điện phân bị bay tương đối

Câu 8.Lúc điện phân nóng chảy muối của kim loại kiềm thì

A. cả ion của gốc axit và ion kim loại đều chạy về cực dương

B. cả ion của gốc axit và ion kim loại đều chạy về cực âm

C. ion kim loại chạy về cực dương, ion của gốc axit chạy về cực âm

D. ion kim loại chạy về cực âm, ion của gốc axit chạy về cực dương

Câu 9.NaCl và KOH đều là chất điện phân. Lúc tan trong dung dịch điện phân thì

A. Na+ và K+ là cation              B. Na+ và OH- là cation

C. Na+ và Cl- là cation              D. OH- và Cl- là cation

Câu 10.Trong những trường hợp sau đây, hiện tượng dương cực tan ko xảy ra lúc

A. điện phân dung dịch bạc clorua với cực dương là bạc

B. điện phân axit sunfuric với cực dương là đồng

C. điện phân dung dịch muối đồng sunfat với cực dương là graphit (than chì)

D. điện phân dung dịch niken sunfat với cực dương là niken

Câu 11.Khối lượng chất phóng thích ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với

A. điện lượng chuyển qua bình

B. thể tích của dung dịch trong bình

C. khối lượng dung dịch trong bình

D. khối lượng chất điện phân

Câu 12.Nếu mang dòng điện ko đổi chạy qua bình điện phân gây ra hiện tượng dương cực tan thì khối lượng chất phóng thích ở điện cực ko tỉ lệ thuận với

A. khối lượng mol của chất đượng phóng thích

B. cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân

C. thời kì dòng điện chạy qua bình điện phân

D. hóa trị của của chất được phóng thích

Câu 13.Hiện tượng điện phân ko ứng dụng để

A. đúc điện              B. mạ điện

C. sơn tĩnh điện             D. luyện nhôm

Câu 14.Lúc điện phân dương cực tan, nếu tăng cường độ dòng điện và thời kì điện phân lên Hai lần thì khối lượng chất phóng thích ra ở điện cực.

A. ko đổi             B. tăng Hai lần

C. tăng 4 lần              D. giảm 4 lần

Câu 15.Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đây?

Câu 16.Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 (A). Cho AAg = 108 (đvc), nAg= 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời kì 16 phút 5 giây là:

A. 1,08 (mg).             B. 1,08 (g).

C. 0,54 (g).             D. 1,08 (kg).

Câu 17.Một bình điện phân dung dịch CuSO4 mang anốt làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân R = 8 (Ω), được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9 (V), điện trở trong r =1 (Ω). Khối lượng Cu bám vào catốt trong thời kì 5 h mang trị giá là:

A. 5 (g).              B. 10,5 (g).

C. 5,97 (g).             D. 11,94 (g).

Câu 18.Đặt một hiệu điện thế U ko đổi vào hai cực của bình điện phân. Xét trong cùng một khoảng thời kì, nếu kéo hai cực của bình ra xa sao cho khoảng cách giữa chúng tăng gấp Hai lần thì khối lượng chất được phóng thích ở điện cực so với lúc trước sẽ:

A. tăng lên Hai lần.             B. giảm đi Hai lần.

C. tăng lên 4 lần.             D. giảm đi 4 lần.

Câu 19.Độ dẫn điện của chất điện phân tăng lúc nhiệt độ tăng là do:

A. Chuyển động nhiệt của những phân tử tăng và khả năng phân li thành iôn tăng.

B. Độ nhớt của dung dịch giảm làm cho những iôn chuyển động được tiện lợi hơn.

C. Số va chạm của những iôn trong dung dịch giảm.

D. Cả A và B đúng.

Câu 20.Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Lúc hoà tan axit, bazơ hặc muối vào trong nước, tất cả những phân tử của chúng đều bị phân li thành những iôn.

B. Số cặp iôn được tạo thành trong dung dịch điện phân ko thay đổi theo nhiệt độ.

C. Bất kỳ bình điện phân nào cũng mang suất phản điện.

D. Lúc mang hiện tượng cực dương tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật ôm.

Câu 21.Phát biểu nào sau đây là ko đúng lúc nói về cách mạ một huy chương bạc?

A. Sử dụng muối AgNO3.

B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt.

C. Sử dụng anốt bằng bạc.

D. Sử dụng huy chương làm catốt.

Câu 22.Cho dòng điện chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối của niken, mang anôt làm bằng niken, biết nguyên tử khối và hóa trị của niken tuần tự bằng 58,71 và 2. Trong thời kì 1h dòng điện 10A đã sản ra một khối lượng niken bằng:

A. 8.10-3kg              B. 10,95 (g).

C. 12,35 (g).              D. 15,27 (g).

Câu 23.Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, mang anôt bằng Cu. Biết rằng đương lượng hóa của đồng Để trên catôt xuất hiện 0,33 kg đồng, thì điện tích chuyển qua bình phải bằng:

A. 105 (C).              B. 106 (C).

C. 5.106 (C).              D. 107 (C).

Câu 24.Đặt một hiệu điện thế U = 50 (V) vào hai cực bình điện phân để điện phân một dung dịch muối ăn trong nước, người ta thu được khí hiđrô vào một bình mang thể tích V = 1 (lít), áp suất của khí hiđrô trong bình bằng p = 1,3 (at) và nhiệt độ của khí hiđrô là t = 27oC. Công của dòng điện lúc điện phân là:

A. 50,9.105 J              B. 0,509 MJ

C. 10,18.105 J              D. 1018 kJ

Câu 25.Để phóng thích lượng clo và hiđrô từ 7,6g axit clohiđric bằng dòng điện 5A, thì phải cần thời kì điện phân là bao lâu? Biết rằng đương lượng điện hóa của hiđrô và clo tuần tự là: k1 = 0,1045.10-7kg/C và k2 = 3,67.10-7kg/C

A. 1,5 h             B. 1,3 h

C. 1,Một h              D. 1,0 h

Câu 26.Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05(mm) sau lúc điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30cm2. Cho biết Niken mang khối lượng riêng là ρ = 8,9.103 kg/m3, nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n = 2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là:

A. I = 2,5 (μA).             B. I = 2,5 (mA).

C. I = 250 (A).             D. I = 2,5 (A).

Câu 27.Một nguồn gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm tiếp nối, mỗi nhóm mang 10 pin mắc song song, mỗi pin mang suất điện động 0,9 (V) và điện trở trong 0,6 (Ω). Bình điện phân dung dịch CuSO4 mang điện trở 205 mắc vào hai cực của bộ nguồn. Trong thời kì 50 phút khối lượng đồng Cu bám vào catốt là:

A. 0,013 g              B. 0,13 g

C. 1,3 g              D. 13 g

Câu 28.Lúc hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U1 = 20mV thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I1 = 8mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn là t1 = 25o C. Lúc sáng thường ngày, hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U2 = 240V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 8A. Biết hệ số nhiệt điện trở α = 4,2.10-3 K-1. Nhiệt độ t2 của dây tóc đèn lúc sáng thường ngày là:

A. 2600 (0C)              B. 3649 (0C)

C. 2644 (0K)              D. 2917 (0C)

Câu 29.Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. Điện trở của bình điện phân là R= 2 (Ω). Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U = 10 (V). Cho A = 108 và n = 1. Khối lượng bạc bám vào cực âm sau Hai giờ là:

A. 40,3g             B. 40,3 kg

C. 8,04 g              D. 8,04.10-2 kg

Câu 30.Lúc điện phân dung dịch muối ăn trong nước, người ta thu được khí hiđrô tại catốt. Khí thu được mang thể tích V= 1 (lít) ở nhiệt độ t = 27 (oC), áp suất p = 1 (atm). Điện lượng đã chuyển qua bình điện phân là:

A. 6420 (C).              B. 4010 (C).

C. 8020 (C).              D. 7842 (C).

  • Lý thuyết Dòng điện trong chất điện phân
  • Dạng 1: Những dạng bài tập về dòng điện trong chất điện phân
  • Lý thuyết Dòng điện trong chất khí, chân ko, chất bán dẫn
  • 23 bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong chất khí mang đáp án chi tiết
  • 16 bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong chân mang đáp án chi tiết
  • 15 bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong chất bán dẫn mang đáp án chi tiết

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *