Dạng bài phản ứng thủy phân và đốt cháy peptit – bài tập có lời giải

Xin chào những bạn, bài viết hôm nay HocThatGioi muốn trình bày tới cho những bạn về Những dạng bài tập peptit hay gặp trong những đề thi THPTQG. Dưới đây,sẽ giới thiệu và tư vấn cho những bạn về hai dạng bài tập peptit hay gặp đó là dạng thủy phân peptit và dạng phản ứng đốt cháy peptit. Hãy cùng HocThatGioi theo dõi hết bài viết dưới đây để nắm rõ hơn nhé.

Dạng 1: Phản ứng thủy phân peptit

Bài toán thủy phân là bài toán thân thuộc hầu như trong từng chương mà chúng ta học đều mang xuất hiện phản ứng thủy phân như thủy phân chất béo (hay còn gọi xà phòng hóa), thủy phân este…Bài viết hôm nay HocThatGioi sẽ tiếp tục trình bày cho những bạn về một dạng thủy phân nữa đó là thủy phân peptit.

Peptit là một hợp chất lưỡng tính nên mang thể thủy phân trong cả hai môi trường đó là thủy phân pepti trong môi trường axit(Peptit+ HCl) và thủy phân trong môi trường kiềm (Peptit + NaOH)

1. Thủy phân peptit trong môi trường axit (Peptit + HCl)

1.Một Lý thuyết trọng tâm

Peptit thủy phân trong môi trường axit sẽ tạo ra sản phâm là muối của từng alpha-aminoaxit liên kết với nhau thành peptit.

Phương trình hóa học:

Peptit + (n-1)H_{2}O + nHCl rightarrow nClNH_{3}RCOOH

Ví dụ : Đun nóng chất mang công thức H_{2}NCH_{2}CO-NHCH-(CH_{3})COOH trong dung dịch HCl(dư), sau lúc phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là gì ?

Hướng dẫn giải:

Như phương trình hóa học ở trên ta thấy sau lúc peptit tác dụng với axit HCl thì sẽ tạo thành muối của từng alpha amino axit.

Vậy sản phẩm sẽ tạo thành gồm:

 • ClH_{3}NCH_{2}COOH
 • ClNH_{3}CH–(CH_{3})COOH

Để khắc phục được dạng toán này thì trước tiên thì những bạn phải nắm được phương trình hóa học , phải biết sản phẩm được tạo ra là gì, tiếp theo đó là nhớ những công thức sau đây để vận dụng giải toán nhé:

Cách tính phân tử khối của một peptit
M_{Peptit}= sum M_{alpha-aminoaxit}- 18*(n-1)

Trong đó:

 • sum M_{alpha-aminoaxit} tổng khối lượng phân tử của những alpha - aminoaxit
 • (n-1) là số liên kết peptit mang trong phân tử

Khối lượng muối

m_{muối}= m_{peptit} + m_{H_{2}O} + m_{HCl}

1.Hai Bài tập vận dụng

Dưới đây, sẽ tổng hợp cho những bạn bài tập để tập luyện và tham khảo nhé.

2. Thủy phân peptit trong muôi trường bazơ (Peptit + NaOH)

2.Một Lý thuyết trọng tâm

PTHH: Peptit + nNaOH rightarrow n{NH_{2}}RCOONa + H_{2}O

Ví dụ: Thủy phân đipeptit Gly-Ala trong dung dịch NaOH. Sản phẩm muối thu được là gì ?

Hướng dẫn giải:

Theo phương trình trên thì sản phẩm muối thu được là: GLy-Na và Ala-Na

Để nắm rõ và làm bài hiệu quả thì những bạn cần nhớ những công thức sau:

 • Số mol peptit cũng chính là số mol nước : n_{peptit} = n_{H_{2}O}
 • Số mol của NaOH phản ứng bằng số mol của muối: n_{NaOH pứ}= n_{muối}
 • Khối lượng muối: m_{muối}= m_{peptit} + m_{NaOH}- m_{H_{2}O}

2.Hai Bài tập vận dụng

Cùng tham khảo một số bài tập dưới để nắm rõ hơn nhé.

Dạng 2: Phản ứng đốt cháy peptit

1. Lý thuyết trọng tâm

Phương trình phản ứng: Peptit + O_{2} rightarrow CO_{2} + H_{2}O + N_{2}[/katex]

Đối với peptit được tạo bởi những alpha-amino axit chứa Một gốc NH_{2} và Một gốc COOH thì cần nhớ hai công thức tính nhanh sau đây:

 • Đốt peptit: n_{CO_{2}} - n_{H_{2}O}=(0,5n-1)*a=n_{N_{2}}- n_{peptit}
 • Đốt alpha-aminoaxit: n_{CO_{2}} -n_{H_{2}O}= -0,5a

Trong đó:

 • a là số mol của chất đem đốt
 • n là số gốc amino axit

2. Bài tập vận dụng

Mời những bạn tham khảo những bài tập dưới đây về dạng toán đốt cháy peptit.

Tương tự, bài viết về Những dạng bài tập peptit của HocThatGioi tới đây đã hết. Qua bài viết này, hi vọng những bạn nắm vững về Những dạng bài tập peptit như thủy phân peptit hay phản ứng đốt cháy peptit . Đừng quên like và cmt để giúp HocThatGioi phát triển hơn nữa nhé. Cuối cùng cảm ơn tất cả những bạn đã theo dõi bài viết.

Bài viết khác liên quan tới Peptit và protein
 • Lý thuyết về Peptit hay chi tiết và dễ hiểu nhất
 • Lý thuyết liên quan tới Protein chi tiết và dễ hiểu nhất
 • Sử dụng phương pháp quy đổi peptit để giải những bài tập peptit khó mang đáp án giải chi tiết
 • 20 thắc mắc về lý thuyết peptit và protein hay gặp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *