Bài tập nguyên lý hệ điều hành có lời giải

Bài tập giải thuật điều phối Round Robin

Câu 2: Thuật toán lập lịch: Những tiến trình cho trong bảng sau chạy trong chế độ CPU đơn

Tiến trìnhThời khắc tớiThời kì thực hiện
P1424
P21917
P3308

Hệ thống vận dụng thuật toán lập lịch RR, t=10, vẽ biểu đồ Gantt và tính thời kì chờ đợi
trung bình và thời kì nằm trong hệ thống của những tiến trình?

Giải

0 -10: P1                         (P1=18)

10-20:P1,P2                   (P1=8,P2=17)

20-30:P2, P1, P3            (P2=7, P1=8, P3=8)

30-38:P1,P3,P2             (P2=7,P3=8)

38-46:P3,P2                   (P2=7)

46-53:P2

P1P1P2P1P3P2

0                         10                           20                        30                         38                          46                      53

Thời kì chờ đợi trung bình là:

P1: 30-20 =10

P2: 46-29 = 17

P3: 38-30 = 8

T tb = (10+17+8)/3

Thời kì nằm trên hệ thống là:
P1: 30-4 = 26

P2: 53-19 = 32

P3: 46- 30 = 16

Tương tự như SJF nhưng trong thuật toán này, độ ưu tiên thực hiện những tiến trình dựa vào thời kì cần thiết để thực hiện nốt tiến trình(bằng tổng thời kì trừ thời kì đã thực hiện) tương tự trong thuật toán này cần phải thường cập nhật thông tin về giới gian đã thực hiện tiến trình.

Bài tập Thuật toán SRT – Lập lịch cho CPU

Câu 2: Thuật toán lập lịch: Những tiến trình cho trong bảng sau chạy trong chế độ CPU đơn

Tiến trìnhThời khắc tớiThời khắc xuất hiện
P107
P224
P333
P465

Hệ thống vận dụng thuật toán lập lịch SRT, vẽ biểu đồ Gantt và tính thời kì chờ đợi trung
bình và thời kì nằm trong hệ thống của những tiến trình?

Giải

Biểu đồ Gantt

P1P2P3P1P4

0                2                          6                             9                                          14                                               19

Thời kì chờ đợi trung bình

P1: 9-2=7

P2: 0

P3: 6-3 = 3

P4: 14-6=8

Thời kì nằm trong hệ thống của tiến trình

P1: 14-0 = 14

P2: 6-2 = 4

P3: 9-3 = 6

P4: 19-6=13

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *