Tổng hợp các dạng Toán có lời văn lớp 4 Bài Toán có lời văn lớp 4

Tổng hợp những dạng Toán mang lời văn lớp 4 bao gồm những dạng Toán mang lời văn từ cơ bản tới tăng. Với tài liệu này sẽ giúp những em học trò ôn tập, củng cố tri thức những dạng bài tập mang lời văn nhằm chuẩn bị cho những bài rà soát và bài thi. Sau đây mời những em cùng tham khảo và tải về bản chi tiết đầy đủ.

300 bài Toán mang lời văn cơ bản lớp 3

30 bài Toán mang lời văn lớp 3

Tổng hợp những dạng Toán mang lời văn lớp 4

I. Bài toán rút về đơn vị:

- Mang 4 thùng dầu như nhau chứa tổng cùng 112 lít. Hỏi mang 16 thùng như thế thì chứa được bao nhiêu lít?

- Biết 28 bao lúa như nhau thì chứa tổng cùng 1260 kg. Hỏi nếu mang 1665 kg lúa thì chứa trong bao nhiêu bao?

- Xe thứ nhất chở 12 bao đường, xe thứ hai chở 8 bao đường, xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 192 kg đường. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg đường?

- Hai xe ôtô chở tổng cùng 4554 kg thức ăn gia súc, xe thứ nhất chở 42 bao, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 15 bao. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg?

- Shop mang 15 túi bi, shop bán hết 84 viên bi và còn lại 8 túi bi. Hỏi trước lúc bán shop mang bao nhiêu viên bi?

- Mang một số lít nước mắm đóng vào những can. Nếu mỗi can chứa 4 lít thì đóng được 28 can. Hỏi nếu mỗi can chứa 8 lít thì đóng được bao nhiêu can?

II/ Toán trung bình cùng:

- Giải được những bài toán tìm số TBC dạng:

1 - Một kho gạo, ngày thứ nhất xuất 180 tấn, ngày thứ hai xuất 270 tấn, ngày thứ ba xuất 156 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày shop đã xuất được bao nhiêu tấn gạo?

2 - Hằng mang 15000 đồng, Huệ mang nhiều hơn Hằng 8000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn mang bao nhiêu tiền?

- Hằng mang 15000 đồng, Hằng mang ít hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn mang bao nhiêu tiền?

3 - Lan mang 125000 đồng, Huệ mang nhiều hơn Lan 37000 đồng. Hồng mang ít hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn mang bao nhiêu tiền?

- Lan mang 125000 đồng, tương tự Lan mang nhiều hơn Huệ 37000 đồng nhưng lại ít hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn mang bao nhiêu tiền?

4 - Hằng mang 15000 đồng, Huệ mang số tiền bằng 3/5 số tiền tài Hằng. Hỏi trung bình mỗi bạn mang bao nhiêu tiền?

- Hằng mang 15000 đồng, Hằng mang số tiền bằng 3/5 số tiền tài Huệ. Hỏi trung bình mỗi bạn mang bao nhiêu tiền?

5 - Lan mang 126000 đồng, Huệ mang số tiền bằng 2/3 số tiền tài Lan. Hồng mang số tiền bằng 3/4 số tiền tài Huệ. Hỏi trung bình mỗi bạn mang bao nhiêu tiền?

- Lan mang 126000 đồng, Huệ mang số tiền bằng 2/3 số tiền tài Lan và bằng 3/4 số tiền tài Hồng. Hỏi trung bình mỗi bạn mang bao nhiêu tiền?

7 - Một đoàn xe chở hàng. Tốp đầu mang 4 xe, mỗi xe chở 92 tạ hàng; tốp sau mang 3 xe, mỗi xe chở 64 tạ hàng. Hỏi:

a. Trung bình mỗi tốp chở được bao nhiêu tạ hàng?

b. Trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng ?

8 - Trung bình cùng của ba số là 48. Biết số thứ nhất là 37, số thứ hai là 42. Tìm số thứ ba.

- Trung bình cùng của ba số là 94. Biết số thứ nhất là 85 và số thứ nhất hơn số thứ hai là 28. Tìm số thứ ba.

- Một shop nhập về ba đợt, trung bình mỗi đợt 150 kg đường. Đợt một nhập 170 kg và nhập ít hơn đợt hai 40 kg. Hỏi đợt ba shop đã nhập về bao nhiêu kg?

- Một shop nhập về ba đợt, trung bình mỗi đợt 150 kg đường. Đợt một nhập 168 kg, và nhập bằng 4/5 đợt hai. Hỏi đợt ba shop đã nhập về bao nhiêu kg?

- Khối lớp 5 của trường em mang 3 lớp, trung bình mỗi lớp mang 32 em. Biết lớp 5A mang 33 học trò và nhiều hơn lớp 5B là Hai em. Hỏi lớp 5C mang bao nhiêu học trò?

9 - An mang 18 viên bi, Bình mang 16 viên bi, Hùng mang số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An và Bình. Hỏi Hùng mang bao nhiêu viên bi?

- An mang 18 viên bi, Bình mang 16 viên bi, Hùng mang 23 viên bi. Dũng mang số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng mang bao nhiêu viên bi?

- An mang 18 viên bi, Bình mang nhiều hơn An16 viên bi, Hùng mang ít hơn Bình11 viên, Dũng mang số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng mang bao nhiêu viên bi?

- An mang 18 viên bi, Bình mang 16 viên bi, Hùng mang số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An và Bình, Dũng mang số bi bằng trung bình cùng số bi của Bình và Hùng. Hỏi Dũng mang bao nhiêu viên bi?

Mở rộng:

1- Tìm số trung bình cùng của những số tự nhiên từ 20 tới 28.

- Tìm số trung bình cùng của những số tự nhiên chẵn từ 30 tới 40.

2 - Lan và Huệ mang 102000 đồng. Lan và Ngọc mang 231000 đồng. Ngọc và Huệ mang 177000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn mang bao nhiêu tiền?

3 - Trung bình cùng số tuổi của bố, mẹ và Hoa là 30 tuổi. Nếu ko tính tuổi bố thì trung bình cùng số tuổi của mẹ và Hoa là 24. Hỏi bố Hoa bao nhiêu tuổi?

- Trung bình cùng số tuổi của bố, mẹ, Mai và em Mai là 23 tuổi. Nếu ko tính tuổi bố thì trung bình cùng số tuổi của mẹ, Mai và em Mai là 18 tuổi. Hỏi bố Mai bao nhiêu tuổi?

- ở một đội bóng, tuổi trung bình của 11 cầu thủ là 22 tuổi. Nếu ko tính đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ là 21 tuổi. Hỏi đội trưởng bao nhiêu tuổi.

4 - Một tháng mang 15 lần rà soát. Sau 10 lần rà soát đầu thì điểm trung bình của An là 7. Hỏi với những lần rà soát còn lại, trung bình mỗi lần phải đạt bao nhiêu điểm để điểm trung bình của cả tháng là 8 điểm.

5 - An mang 18 viên bi, Bình mang 16 viên bi, Hùng mang số viên bi bằng trung bình cùng số bi của cả ba bạn. Hỏi Hùng mang bao nhiêu viên bi?

- An mang 18 viên bi, Bình mang 16 viên bi, Hùng mang số viên bi nhiều hơn trung bình cùng số bi của ba bạn là Hai viên. Hỏi Hùng mang bao nhiêu viên bi?

- An mang 18 viên bi, Bình mang 16 viên bi, Hùng mang số viên bi kém trung bình cùng số bi của ba bạn là Hai viên. Hỏi Hùng mang bao nhiêu viên bi?

6 - Mang 4 thùng dầu, trung bình mỗi thùng đựng 17 lít, nếu ko kể thùng thứ nhất thì trung bình mỗi thùng còn lại chứa 15 lít. Hỏi thùng thứ nhất chứa bao nhiêu lít dầu

7 - Trung bình cùng tuổi bố, mẹ, và chị Lan là 29 tuổi. TBC số tuổi của bố, và chị Lan là 26 tuổi. Biết tuổi Lan bằng 3/7 số tuổi mẹ. Tính số tuổi của mỗi người.

- Trung bình cùng số tuổi của bố và mẹ là 39 tuổi. TBC số tuổi của bố, mẹ và Lan là 30 tuổi. Biết tuổi Lan bằng 2/7 số tuổi bố. Tính số tuổi của mỗi người.

- Trung bình cùng số tuổi của bố, mẹ, Bình và Lan là 24 tuổi. TBC số tuổi của bố, mẹ và Lan là 28 tuổi. Biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan, tuổi Lan bằng 1/6 tuổi mẹ. Tìm số tuổi của mỗi người.

- Trung bình cùng tuổi ông, tuổi bố và tuổi cháu là 36 tuổi. TBC số tuổi của bố và cháu là 23 tuổi. Biết ông hơn cháu 54 tuổi. Tìm số tuổi của mỗi người.

- TBC của số số thứ nhất, số thứ hai và số thứ ba là 26. TBC của số số thứ nhất và số thứ hai là 21. TBC của số thứ hai và số thứ ba là 30. Tìm mỗi số.

- Gia đình An hiện mang 4 người nhưng chỉ mang bố và mẹ là đi làm. Lương tháng của mẹ là 1100000 đồng, lương của bố gấp đôi lương của mẹ. Mỗi tháng mẹ đều để dành 1500000 đồng. Hỏi:

a. Mỗi tháng trung bình mỗi người đã tiêu bao nhiêu tiền?

b. Nếu Lan mang thêm một người em nữa mà mẹ vẫn để dành như trước thì số tiền tiêu trung bình hàng tháng của mỗi người sẽ giảm đi bao nhiêu tiền?

Tài liệu vẫn còn, mời những bạn tải về để xem tiếp


--- Cập nhật: 26-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải toán có lời văn lớp 4 Bài tập Toán lớp 4 từ website giaitoan.com cho từ khoá bài tập giải toán mang lời văn lớp 4.

Toán mang lời văn lớp 4 là một dạng toán thường gặp và tăng trong chương trình Toán Tiểu học. Tài liệu giải toán mang lời văn dưới đây là  tài liệu do hàng ngũ thầy giáo của GiaiToan soạn bao gồm phương pháp giải và những ví dụ chi tiết mang kèm theo đáp án và bài tập cụ thể những dạng giải toán mang lời văn như bài toán liên quan tới rút về đơn vị; trung bình cùng; tìm hai số lúc biết tổng và hiệu;.... giúp những em học trò ôn tập nắm chắc cách giải dạng toán lớp 4 này. Mời những em học trò cùng quý thầy cô tham khảo chi tiết.

1. Bài toán rút về đơn vị

Bài toán rút về đơn vị bao gồm hai dạng, đó là: Tìm trị giá những đơn vịTìm số đơn vị. Mỗi dạng bài sẽ mang cách giải khác nhau. Những em học trò tham khảo thêm tài liệu về cách giải Bài toán rút về đơn vị để ôn tập và hiểu rõ hơn về dạng bài này.

Tham khảo thêm:  Bài toán liên quan tới rút về đơn vị lớp 4

2. Toán trung bình cùng

Dạng toán mang lời văn liên quan tới số trung bình cùng là bài tập cơ bản thường gặp trong chương trình Toán lớp 4. Đây là dạng toán thường gặp trong những đề rà soát một tiết, đề thi giữa kì hay cuối kì. Việc giải bài toán trung bình cùng ko quá khó nếu những em nắm được những quy tắc tính toán cụ thể.

Tham khảo thêm: Toán lớp 4 Ôn tập về tìm số trung bình cùng

3. Tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó

Tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó là một trong những dạng toán cơ bản nhưng vô cùng quan yếu trong chương trình Toán lớp 4. Để nắm được lý thuyết, bài tập cũng như quy tắc tìm hai số lúc biết tổng và hiệu, những em học trò cùng tham khảo tài liệu dưới đây:

Tham khảo thêm: Tìm hai số lúc biết tổng và hiệu lớp 4

4. Tìm phân số của một số

Đây là dạng toán mới trong chương trình Toán lớp 4, những em học trò tham khảo tài liệu dưới đây để mang thể nắm được về lý thuyết, phương pháp giải và vận dụng vào những bài tập liên quan tới bài toán này.

Tham khảo thêm: Tìm phân số của một số lớp 4

5. Tìm một số lúc biết trị giá phân số của nó

Đây cũng là một dạng toán mới được học trong chương trình Toán lớp 4, để nắm rõ được cách giải cũng như cách vận dụng vào từng bài toán, những em học trò cùng tham khảo tài liệu dưới đây:

Tham khảo thêm: Tìm một số biết trị giá một phân số của nó lớp 4

6. Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tài liệu liên quan tới cách giải những bài tập toán tìm Hai số lúc biết tổng và tỉ này sẽ giúp những em học trò làm quen với những dạng Toán để tính tổng tỉ, tự tập luyện nhằm củng cố và tăng tri thức dạng này cho những kỳ thi học kì, thi học trò giỏi.

Tham khảo thêm: Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó lớp 4

7. Tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Tài liệu về tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của hai số đó lớp 4 là tài liệu với nhiều dạng bài cùng phương pháp giải kèm theo đó là những bài tập vận dụng. Những em học trò cùng tham khảo để hiểu và củng cố tri thức về dạng toán này.

Tham khảo thêm: Tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của hai số đó lớp 4

8. Tìm hai số lúc biết hai hiệu số

Đây là một dạng toán tăng trong chương trình Toán lớp 4. Để hiểu hơn về dạng toán này, những em học trò cùng tìm hiểu những tài liệu liên quan để mang thể nắm vững những cách giải và vận dụng vào những bài tập.

Tham khảo thêm: Tìm hai số lúc biết hai hiệu số lớp 4

9. Bài toán trồng cây

Đối với những bài toán dạng này, mặc dù ko phải là quá khó nhưng những em học trò lại rất hay nhầm lẫn trong lúc giải. Tài liệu dưới đây sẽ giúp những em học trò khắc phục được những sai trái trong lúc giải.

Tham khảo thêm: Bài toán trồng cây lớp 4

10. Bài toán tính tuổi

Bài toán tính tuổi là một trong những bài toán khó trong chương trình Toán tăng lớp 4 nói riêng và Toán tiểu học nói chung. Chuyên đề tính tuổi khá phổ quát bài tập nên đòi hỏi những em học trò cần tư duy và suy luận tổng hợp. Những em học trò cùng tham khảo tài liệu dưới đây để hiểu rõ hơn về dạng bài tập này.

Tham khảo thêm: Những bài toán tính tuổi lớp 4

11. Tìm hai số lúc biết tích và tỉ số của hai số đó (dạng tăng)

Hiện nay trong chương trình Toán tiểu học, từ lớp 4 tới lớp 5 giới thiệu cho học trò nhiều dạng toán tìm hai số như : Tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó, Tìm hai số lúc biết tổng và tỷ của hai số đó, Tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ của hai số đó … Nhưng dạng toán “Tìm hai số lúc biết tích và tỉ của hai số đó” thì chưa chính thức đưa vào chương trình tiểu học cũng như ít người biết tới. Dạng bài toán này thường được đem vào sử dụng trong những đề thi học trò giỏi hay kì thi vào lớp 6 chuyên. Hiểu được điều đó, GiaiToan gửi tới những em học trò cùng tham khảo tài liệu dưới đây để nắm rõ hơn về dạng bài tập này.

Tham khảo thêm: Tìm hai số lúc biết tích và tỉ lớp 4

-----

Tương tự, GiaiToan.com đã gửi tới những bạn Những dạng toán mang lời văn lớp 4 trong chương trình Toán tiểu học. Ngoài ra, những em học trò mang thể tham khảo thêm những tài liệu như Giải Toán lớp 4, Lý thuyết Toán lớp 4, Đề thi học kì Một lớp 4, Đề thi học kì Hai lớp 4 để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho những bài thi đạt kết quả cao trong những kì thi sắp tới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *