Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về phép nhân và phép chia

Tính nhẩm:

4 x 9 =           5 x 7 =           3 x 8 =           Hai x 8 =

36 : 4 =         35 : 5 =          24 : 3 =          16 : 2 =

Phương pháp giải

Hướng dẫn giải

4 x 9 = 36         5 x 7 = 35           3 x 8 = 24           Hai x 8 = 16

36 : 4 = 9          35 : 5 = 7           24 : 3 = 8            16 : 2 = 8

Tính:

Hai x Hai x 3 =               3 x 5 - 6 =

40 : 4 : 5 =               Hai x 7 + 58 =

4 x 9 + 6 =               Hai x 8 + 72 =

Phương pháp giải

Hướng dẫn giải

Hai x Hai x 3 = 4 x 3 = 12                3 x 5 - 6 = 15 - 6 = 9

40 : 4 : 5 = 10 : 5 = 2                Hai x 7 + 58 = 14 + 58 = 72

4 x 9 + 6 = 36 + 6 = 42             Hai x 8 + 72 = 16 + 72 = 88

Sở hữu 27 bút chì chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm sở hữu mấy bút chì màu ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

3 nhóm: 27 bút chì

Một nhóm: ... bút chì?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy 27 chia cho số nhóm.

Hướng dẫn giải

Mỗi nhóm sở hữu số bút chì màu là:

27 : 3 = 9 (bút chì)

Đáp số: 9 bút chì.

Hình nào đã khoanh vào ({Một over 4})  số hình vuông?

Phương pháp giải

 - Đếm số hình vuông rồi chia cho 4.

- Chọn hình sở hữu số hình vuông đã khoanh bằng kết quả phép chia vừa tính.

Hướng dẫn giải

Hình a sở hữu 20 hình vuông và 20 : 4 = 5 nhưng hình a sở hữu 4 hình vuông được khoanh.

Hình b sở hữu 16 hình vuông và 16 : 4 =4. 

Hình b sở hữu đúng 4 hình vuông được khoanh.

Vậy hình b là hình sở hữu ({Một over 4})  số hình vuông được khoanh.

Số ?

4 + ... = 4                                 ... x 4 = 0

4 - ... = 4                                 ... : 4 = 0

Phương pháp giải

Điền số thích hợp vào chỗ trống, chú ý tri thức về số 1; số 0 trong phép nhân, chia.

Hướng dẫn giải

4 + 0 = 4                                 0 x 4 = 0

4 - 0 = 4                                  0 : 4 = 0

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *