Phương pháp giải và biện luận phương trình bậc hai cực hay
Phương pháp giải và biện luận phương trình bậc hai cực hay

Lý thuyết & Phương pháp giải

Giải và biện luận phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0

Bước 1. Biến đổi phương trình về đúng dạng ax2 + bx + c = 0

Bước 2. Nếu hệ số a chứa tham số, ta xét Hai trường hợp:

   - Trường hợp 1: a = 0, ta giải và biện luận ax + b = 0.

   - Trường hợp 2: a ≠ 0. Ta lập Δ = b2 - 4ac. Lúc đó:

      + Nếu Δ = 0 thì phương trình có Một nghiệm (kép): x = -b/2a

      + Nếu Δ < 0 thì phương trình vô nghiệm.

Bước 3. Kết luận.

Lưu ý:

- Phương trình ax2 + bx + c = 0 có nghiệm

- Phương trình ax2 + bx + c = 0 có nghiệm duy nhất

Ví dụ minh họa

Bài 1: Phương trình (m–1)x2 + 3x – 1 = 0. Phương trình với nghiệm lúc:

Hướng dẫn:

Với m = 1, phương trình trở thành 3x - 1 = 0 ⇔ x = 1/3

Do đó m = Một thỏa mãn.

Với m ≠ 1, ta với Δ = 9 + 4(m-1) = 4m + 5

Phương trình với nghiệm lúc Δ ≥ 0

Hợp hai trường hợp ta được m ≥ -5/4 là trị giá cần tìm

Bài 2: Phương trình (x2 - 3x + m)(x - 1) = 0 với 3 nghiệm phân biệt lúc:

Hướng dẫn:

Phương trình (x2 - 3x + m)(x - 1) = 0 ⇔

Phương trình (1) với 3 nghiệm phân biệt

⇔ Phương trình (2) với hai nghiệm phân biệt khác 1

Bài 3: Với bao nhiêu trị giá nguyên của thông số m thuộc đoạn [-10; 10] để phương trình mx2 - mx + 1 = 0 với nghiệm.

Hướng dẫn:

Nếu m = 0 thì phương trình trở thành 1 = 0: vô nghiệm.

Lúc m ≠ 0, phương trình đã cho với nghiệm lúc và chỉ lúc

Δ = m2 - 4m ≥ 0

Kết hợp điều kiện m ≠ 0, ta được

Vì ∈ Z, m ∈ [-10;10] m ∈ {-10; -9; -8;...; -1} ∪ {4; 5; 6;...; 10}

Vậy với tất cả 17 trị giá nguyên m thỏa mãn bài toán

Bài 4: Tìm tất cả những trị giá thực của thông số m để hai đồ thị hàm số y = -x2 - 2x + 3 và y = x2 - m với điểm chung

Hướng dẫn:

Phương trình hoành độ giao điểm -x2 - 2x + 3 = x2 - m

⇔ 2x2 + 2x - m - 3 = 0.    


Để hai đồ thị hàm số với điểm chung lúc và chỉ lúc phương trình


với nghiệm

⇔ Δ' = 1 - 2(-m-3) ≥ 0 ⇔ m ≥ -7/2

Bài 5: Tìm trị giá thực của thông số m để đường thẳng d: y = 2x + m xúc tiếp với parabol (P): y = (m–1)x2 + 2mx + 3m – 1

Hướng dẫn:

Phương trình hoành độ giao điểm (m-1)x2 + 2mx + 3m - 1 = 2x + m

⇔ (m-1)x2 + 2(m-1)x + 2m - 1 = 0  


Để d xúc tiếp với (P) lúc và chỉ lúc phương trình


với nghiệm kép

Chuyên đề Toán 10: đầy đủ lý thuyết và những dạng bài tập với đáp án khác:

  • Nghiệm của phương trình bậc hai
  • Bài tập về nghiệm của phương trình bậc hai
  • Phương trình chứa ẩn trong dấu trị giá tuyệt đối
  • Bài tập phương trình chứa ẩn trong dấu trị giá tuyệt đối

Đã với lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
  • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 với đáp án
  • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 với đáp án chi tiết
  • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 với đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *