2 bài tập kế toán xuất nhập khẩu ủy thác có lời giải

Trung tâm kế toán Hà Nội xin san sớt một số bài tập kế toán thuế xuất nhập khẩu, cách tính thuế xuất nhập khẩu hàng hóa, nhà sản xuất ủy thác sở hữu lời giải chi tiết. Mục đích của những dạng bài tập này nhằm tương trợ những bạn sinh viên ngành kế toán sở hữu thể học tăng nghiệp vụ kế toán.

Cách tính thuế xuất nhập khẩu

-Khác với thuế doanh thu tính hàng tháng trên tổng doanh thu trong tháng, thuế xuất nhập khẩu được tính theo từng chuyến hàng xuất nhập khẩu (XNK)

Thuế XNK phải nộp = SL hàng XNK  x  Đgiá hàng XNK (tiền VN) x TS thuế XNK (%)

– Đơn giá hàng XNK tính bằng tiền Việt Nam để tính thuế:

  • Xuất khẩu: Đơn giá FOB ngoại tệ  (x) tỷ giá thực tế sắm vào của nhà băng ngoại thương.
  • Nhập khẩu: Đơn giá CIF ngoại tệ  (x) tỷ giá thực tế sắm vào của nhà băng ngoại thương

Bài tập 1:

Trong tháng 10/2014 Đơn vị X sở hữu phát sinh những nghiệp vụ sau:

1. Trực tiếp xuất khẩu lô hàng gồm 500 sản phẩm A hợp đồng giá FOB là 10 USD/SP. Tỷ giá tính thuế là 21.000đ/USD

2. Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng B theo tổng trị giá sắm với giá CIF là 30.000 USD. Tỷ giá tính thuế là 21.500đ/USD,

3. Nhập khẩu 5000 SP C giá hợp đồng theo giá FOB là 8 USD/SP, phí vận chuyển bảo hiểm quốc tế là Hai USD/SP. Tỷ giá tính thuế là 22.000đ/USD

4. Trực tiếp xuất khẩu 10.000 SP D theo điều kiện CIF là 5USD/SP, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 5.000đ/SP

5. Nhập khẩu nguyên vật liệu E để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá lô hàng theo điều kiện CIF quy ra tiền VN là 300đ.

Yêu cầu: Tính thuế xuất nhập khẩu phải nộp

Biết rằng: Thuế xuất nhập khẩu SP A là 2%, SP B và E là 10%, SP C là 15%, SP D là 2%.

Hướng dẫn giải:

NV1: Xuất khẩu 500 sp A:

Số thuế  XK phải nộp = 500 x (10 x 21.000) x 2% = 2.100.000

NV2: Nhập khẩu lô hàng B:

Số thuế  NK phải nộp = (30.000 x 21.500) x 10% = 64.500.000

NV3: Nhập khẩu 5.000 sp C:

Số thuế  NK phải nộp = ((5.000 x 8 x 22.000) + (5.000 x Hai x 22.000)) x 15%

= (880.000.000 + 220.000.000) x 15 % = 165.000.000

NV4: Xuất khẩu 10.000 sp D:

Số thuế  XK phải nộp = (10.000 x 5 x 21.500) + (10.000 x 5.000) x 2%

= (1.075.000.000 + 50.000.000) x 2% = 22.500.000

NV5: NVL E được miễn thuế.

Bài tập 2:

Trong tháng 11/2014 Đơn vị TNHH Y phát sinh những nghiệp vụ như sau:

1. NK 180.000 sp A, giá CIF quy ra vnđ là 100.000đ/sp. Theo biên bản giám định của những cơ quan chức năng thì sở hữu 3000 sp bị hỏng hoàn toàn là do thiên tai trong quá trình vận chuyển. Số sp này đơn vị bán được với giá chưa thuế GTGT là 150.000đ/sp.

2. NK 5.000sp D theo giá CIF là 5USD/sp. Qua rà soát thương chính xác định thiếu 300 sp. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD. Trong kỳ đơn vị bán được 2.000sp với giá chưa thuế là 130.000đ/sp.

3. XK 1.000 tấn sp C giá bán xuất tại kho là 4.500.000đ/tấn, giá thành vận chuyển từ kho tới cảng là 500.000đ/tấn.

Yêu cầu: Xác định thuế XNK và thuế GTGT đầu ra phải nộp.

– Biết sp A: 10%, B: 15%, C: 5%. Thuế GTGT là 10%.

Hướng dẫn giải

1. Nhập khẩu 180.000 sản phẩm A. Theo biên bản giám định của cơ quan chức năng thì sở hữu 3000 sản phẩm bị hỏng hoàn toàn do thiên tai trong quá trình vận chuyển:

a. Tính thuế nhập khẩu cho 180.000 – 3000 = 177.000 sp.

– Thuế NK phải nộp là: = QNK x CIF x t = 177.000 x 100.000 x 10%  = 1.770.000.000 (đ)

– Thuế GTGT phải nộp là: = 177.000 x 150.000 x 10%   =  2.155.000.000 (đ)

2. Nhập khẩu 5.000 sản phẩm B, qua rà soát thương chính xác định thiếu 300 sản phẩm:
Tính thuế NK cho 5.000 – 300 = 4.700 sp.

– Thuế NK cho 4.700 sp B là: = 4.700 x 5 x 18.000 x 15%  = 63.450.000 (đ)

– Số thuế GTGT phải nộp là: = 2.000 x 130.000 x 10% = 26.000.000 (đ)

3. Số thuế XK nộp cho sản phẩm C là:

= QXK x FOB x t = 1.000 x ( 4.500.000 + 500.000 ) x 5% = 250.000.000 (đ)

Vậy tổng những loại thuế phải nộp tuần tự là:

Tổng thuế xuất khẩu :
TXK   = 250.000.000 (đ).

Tổng thuế nhập khẩu :
TNK­    = 2.655.000.000 + 63.450.000
2.718.450.000 (đ).

Tổng thuế GTGT phải nộp là :
VAT     = 225.000.000 + 26.000.000
251.000.000 (đ).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *