Giải Hoá học 8 Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro trang 109 SGK

Mời những bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học Bài 31: Tính chất - Ứng dụng của hiđro trang 109 lớp 8 được chúng tôi chọn lựa và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp những em học trò tiếp thu tri thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Hóa học.

Giải bài Một trang 109 SGK Hoá 8

Viết phương trình hóa học của phản ứng hiđro khử những oxit sau:

a) Sắt (III) oxit.

b) Thủy ngân(II) oxit.

c) Chì(II) oxit.

Lời giải:

a) Fe2O3 + 3H2 to→ 2Fe + 3H2O.

b) HgO + H2 to→ Hg + H2O.

c) PbO + H2 to→ Pb + H2O.

Giải bài Hai Hoá 8 SGK trang 109

Hãy kể những ứng dụng của hidro mà em biết.

Lời giải:

Tiêu dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa, sở hữu thể làm nhiên liệu cho động cơ ô tô thay cho xăng, tiêu dùng trong đèn xì oxi - hidro để hàn cắt kim loại. Đó là vì khí hiđro cháy, sinh ra một lượng nhiệt to hơn nhiều lần so với cùng lượng nhiên liệu khác.

Là nguồn nhiên liệu trong sản xuất amoniac, axit và nhiều hợp chất hữu cơ.

Tiêu dùng làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng.

Hiđro được tiêu dùng để bơm vào khinh khí cầu, bóng thám ko vì là khí nhẹ nhất.

Giải bài 3 SGK Hoá 8 trang 109

Chọn cụm từ thích hợp trong sườn để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

Tính khử; tính oxi hóa; chiếm oxi; nhường oxi; nhẹ nhất

Trong những chất khí, hiđro là khí ... Khí hidro sở hữu ...

Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 sở hữu ... vì ... của chất khác; CuO sở hữu ... vì ... cho chất khác.

Lời giải:

Trong những chất khí, hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hiđro sở hữu tính khử.

Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 sở hữu tính khử vì chiếm oxi của chất khác, CuO sở hữu tính oxi hoá vì nhường oxi cho chất khác.

Giải bài 4 trang 109 SGK Hoá 8

Khử 48 gam đồng(II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

a) Tính số gam đồng kim loại thu được.

b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần tiêu dùng.

Lời giải:

nCuO =  = 0,6 mol.

Phương trình hóa học của phản ứng khử CuO:

CuO + H2 → Cu + H2O.

nCu = 0,6mol.

mCu = 0,6 .64 = 38,4g.

Theo phương trình phản ứng trên:

nH2 = 0,6 mol

VH2 = 0,6 .22,4 = 13,44 lít.

Giải bài 5 Hoá 8 SGK trang 109

Khử 21,7 gam thủy ngân(II) oxit bằng hiđro. Hãy:

a) Tính số gam thủy ngân thu được.

b) Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần tiêu dùng.

Lời giải:

nHgO =  = 0,Một mol.

Phương trình hóa học của phản ứng khử HgO:

HgO + H2 → Hg + H2O

nHg = 0,Một mol.

mHg = 0,1 .201 = 20,1g.

nH2 = 0,Một mol.

VH2 = 0,1 .22,4 =2,24l.

Giải bài 6 trang 109 SGK Hoá 8

Tính số gam nước thu được lúc cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít oxi (những thể tích đo ở đktc).

Lời giải:

Phương trình hóa học của phản ứng tạo nước:

2H2 + O2 → 2H2O.

So sánh tỉ lệ  . Tương tự lượng H2 dư nên tính khối lượng nước sinh ra theo oxi.

Theo phương trình trên ta sở hữu:

nH2O = 2. 0,125 = 0,25 mol.

mH2O = 0,25 .18 = 4,5g.

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải bài tập Hóa học Bài 31: Tính chất - Ứng dụng của hiđro trang 109 SGK lớp 8 hay nhất file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *