Hướng dẫn có Bài tập – Cách Kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm Hay nhất

1. Kết chuyển lãi lỗ là gì ?

Trước lúc đi sâu vào tìm hiểu những bút toán kết chuyển đầu năm, cuối năm, chúng ta cần xác định thế nào là kết chuyển lãi lỗ.

Hiểu theo một cách đơn thuần thì kết chuyển lỗ lãi chính là việc mà kế toán doanh nghiệp sẽ tiến hành cùng phần lãi hoặc trừ phần lỗ vào năm tài chính tiếp theo của doanh nghiệp.

Lý do là bởi, vào cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp sẽ phải xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phản ánh vào tài khoản 911. Mang được kết quả này, doanh nghiệp sẽ xác định được xem năm đó hoạt động kinh doanh đã thu về hiệu quả là lãi hay đã ko thu được hiệu quả là lỗ. Kết quả này cần được phản ánh sang năm tài chính tiếp theo để làm cơ sở vật chất thẩm định hiệu quả của năm đó. Và việc phản ánh này chính là kết chuyển lãi lỗ đầu năm cuối năm.

Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm cuối năm ra  sao?

2. Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm cuối năm

2.Một Hạch toán kết chuyển lỗ lãi đầu năm

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Căn cứ vào Thông tư 200/2014, tài khoản 421 sở hữu Hai tài khoản cấp Hai là:

TK 4211: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

TK 4212: lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Kế toán sẽ phản ánh kết chuyển lãi lỗ lên hai tài khoản này. Trong việc kết chuyển lỗ lãi thì số dư của TK 4212 trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước sẽ phản ánh kết quả hoạt động của năm trước.

Trường hợp TK 4212 sở hữu số dư bên Nợ đồng nghĩa với việc Doanh nghiệp năm trước lỗ: bút toán kết chuyển lỗ như sau:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước

Mang TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

Trường hợp TK 4212 sở hữu số dư bên Mang đồng nghĩa với việc Doanh nghiệp năm trước lãi: bút toán kết chuyển lãi như sau:

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

Mang TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước

2.Hai Hạch toán kết chuyển lỗ lãi cuối năm

Để đảm bảo kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp được xác định chuẩn xác nhất, trước lúc tiến hành kết chuyển lãi lỗ, kế toán doanh nghiệp cần thực hiện những bút toán hạch toán định kỳ. Đây sẽ là căn cứ để xác định mục tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hệ thống những bút toán kết chuyển cuối kỳ thường được sử dụng bao gồm:

Kết chuyển doanh thu bán hàng và nhà sản xuất thuần

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và sản xuất nhà sản xuất

Mang TK 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Kết chuyển giá vốn hàng bán:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Mang TK 632 – Giá vốn hàng bán

Kết chuyển doanh thu tài chính và thu nhập khác:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

Mang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Kết chuyển giá thành tài chính và giá thành khác:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Mang TK 635 – Giá bán tài chính

Mang TK 811 – Giá bán khác

Kết chuyển giá thành bán hàng:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Mang TK 641 – Giá bán bán hàng

Kết chuyển giá thành quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Mang TK 642 – Giá bán bán hàng

Kết chuyển giá thành thuế TNDN hiện hành

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Mang TK 8211 – Giá bán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Mang TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Mang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

3. Bài tập kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm

Tại tổ chức A, đầu năm 2019 sở hữu số dư bên sở hữu TK 4212 – 110 triệu đồng, tổ chức sở hữu những số liệu cuối năm 2019 như sau:

Doanh thu bán hàng và sản xuất nhà sản xuất trong kỳ đạt 500 triệu đồng

Giá vốn hàng bán hết 380 triệu đồng

Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác của doanh nghiệp tuần tự là 200 triệu và 120 triệu đồng

Trong năm tài chính, doanh nghiệp sở hữu giá thành tài chính, giá thành khác tuần tự là 90 triệu và 60 triệu đồng

Giá bán bán hàng: 40 triệu đồng, giá thành quản lý doanh nghiệp 60 triệu đồng.

Tính thuế TNDN, biết thuế suất thuế TNDN: 20%

Xác định kết quả hoạt động kinh doanh và kết chuyển lãi, lỗ cuối năm

Biết rằng những giá thành trên đều là giá thành được trừ lúc tính thuế TNDN.

Hướng dẫn thực hiện:

Kết chuyển lãi năm trước:

Nợ TK 4212 – 110.000.000

Mang TK 4211 – 110.000.000

Kết chuyển doanh thu bán hàng và nhà sản xuất thuần

Nợ TK 511 – 500.000.000

Mang TK 911 – 500.000.000

Kết chuyển giá vốn hàng bán:

Nợ TK 911 – 380.000.000

Mang TK 632 – 380.000.000

Kết chuyển doanh thu tài chính và thu nhập khác:

Nợ TK 515 – 200.000.000

Mang TK 911 – 200.000.000

Nợ TK 711 – 120.000.000

Mang TK 911 – 120.000

Kết chuyển giá thành tài chính và giá thành khác:

Nợ TK 911 – 90.000.000

Mang TK 635 – 90.000.000

Nợ TK 911 – 60.000.000

Mang TK 811 – 60.000.000

Kết chuyển giá thành bán hàng:

Nợ TK 911 – 60.000.000

Mang TK 641 – 60.000.000

Kết chuyển giá thành quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 911 – 40.000.000

Mang TK 642 – 40.000.000

Xác định thuế TNDN:

Thuế TNDN = 20% x [(500.000.000 + 320.000.000) – (380.000.000 + 150.000.000 + 100.000.000)] = 38.000.000

Nợ TK 911 – 38.000.000

Mang TK 8211 – 38.000.000

Xác định kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kết quả hoạt động kinh doanh = [(500.000.000 + 320.000.000) – (380.000.000 + 150.000.000 + 100.000.000) – 38.000.000 = 152.000.0000

Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 – 152.000.000

Mang TK 421 – 152.000.000

Tương tự, tại thời khắc cuối năm 2019, dư bên sở hữu của TK 421 của tổ chức A là 262 triệu đồng

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Con số tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Email: [email protected] || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv


--- Cập nhật: 18-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Cách xác định lãi/lỗ và kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN từ website ketoanleanh.edu.vn cho từ khoá bài tập kết chuyển lãi lỗ sở hữu lời giải.

 Lúc tính thuế TNDN tạm tính quý hay làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm, bạn cần xác định lãi/lỗ của doanh nghiệp và thực hiện kết chuyển lỗ (nếu sở hữu)

Bài viết dưới đây, hàng ngũ giảng viên tại trung tâm Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết những bạn cách xác định lãi lỗ và kết chuyển lỗ TNDN theo quy định mới nhất.

1. Xác định lãi – lỗ theo luật thuế TNDN

Theo điều 9, thông tư 78/2014/TT-BTC quy định “Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm những khoản lỗ được kết chuyển từ những năm trước chuyển sang”

Công thức tính thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

(

Thu nhập được miễn thuế

+

Những khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

)

Trong đó, thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu

-

Giá bán được trừ

+

Những khoản thu nhập khác

Tương tự: Lãi hay lỗ hoạt động kinh doanh được xác định bằng công thức sau:

Lãi/lỗ

=

Doanh thu

-

Giá bán được trừ

+

Những khoản thu nhập khác

-          

Thu nhập được miễn thuế

- Doanh nghiệp lãi nếu kết quả công thức trên to hơn 0. Lúc này, kế toán kết chuyển lỗ (nếu sở hữu) để xác định thu nhập tính thuế.

- Doanh nghiệp lỗ nếu kết quả công thức trên nhỏ hơn 0. Lúc đó, doanh nghiệp ko phải nộp thuế TNDN

2. Cách chuyển lỗ

a. Nguyên tắc chuyển lỗ

- Chỉ được chuyển lỗ lúc doanh nghiệp sở hữu kết quả kinh doanh là lãi.

- Chuyển lỗ liên tục, chuyển toàn bộ lỗ nhưng tối đa ko quá số lãi trong kỳ.

- Thời kì chuyển lỗ liên tục tối đa ko quá 5 năm

- Doanh nghiệp sở hữu số lỗ của những quý trong một năm thì được bù trừ lỗ của quý trước vào những quý sau lúc tính và nộp thuế TNDN quý.

- Doanh nghiệp tạm chuyển lỗ vào thu nhập tính thuế của những quý trong năm sau lúc nộp tiền thuế TNDN quý và sẽ chuyển chính thức vào thu nhập tính thuế của năm sau lúc lập tờ khai quyết toán thuế năm.

b. Hướng dẫn chuyển lỗ

Chuyển lỗ giữa những quý

Ví dụ: Năm 2014, Đơn vị Nam Hồng lỗ Hai tỷ.

Năm 2015, Đơn vị Nam Hồng sở hữu kết quả kinh doanh từng quý như sau:

- Quý I, lãi 500 triệu đồng, Đơn vị kết chuyển lỗ năm 2014 là 500 triệu trong quý I, Đơn vị ko phải nộp thuế TNDN quý I/2015

- Quý 2, Đơn vị lãi 300 triệu, Đơn vị được kết chuyển 300 triệu, Đơn vị ko phải nộp thuế TNDN quý 2/2015

- Quý 3, Đơn vị lãi 1,5 tỷ, Đơn vị được kết chuyển (2000 – 500 – 300 = 1200 triệu) lúc nộp thuế TNDN quý 3, Đơn vị chỉ phải nộp thuế TNDN tương ứng với thu nhập 300 triệu.

- Quý 4, tổ chức lỗ 500 triệu, tổ chức ko phải nộp thuế TNDN quý 4.

Lúc làm quyết toán năm

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của những quý của năm sau lúc lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau lúc lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Doanh nghiệp sau lúc quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo. Thời kì chuyển lỗ tính liên tục ko quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. 

3. Cách hạch toán lãi/lỗ và kết chuyển lỗ

- Cách hạch toán đầu năm: Kết chuyển lỗ từ 2015 sang 2016:

Nợ 4211   

    Mang 4212

- Cuối năm:

+ Lãi:   Nợ 911

               Mang 4212

+ Lỗ:  Nợ TK 4212

               Mang TK 911

4. Cách chuyển lỗ trên phần mềm HTKK

- Đăng nhập vào phần mềm HTKK

- Chọn “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

- Chọn “Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) rồi click vào “Phụ lục 03-2A/TNDN”:

Sau đó, nhập số lỗ phát sinh của kỳ trước, số lỗ được kết chuyển trong kỳ này và ấn “GHI”

 

Với những hướng dẫn chi tiết ở trên mong rằng những bạn đã biết cách xác định lãi/lỗ và kết chuyển lúc tính thuế TNDN. Kế toán Lê Ánh chúc những bạn sở hữu một kỳ quyết toán thuế TNDN thành công!

Để hiểu hơn về những trường hợp hạch toán thuế TNDN những bạn tham khảo bài viết: Hướng dẫn hạch toán giá thành thuê nhà

Nếu như bạn muốn theo học kế toán để được những kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm hướng dẫn xử lý những nghiệp vụ kế toán thực tế thì sở hữu thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên tập huấn những khóa học kế toán thực hiện và làm nhà sản xuất kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% những kế toán trưởng từ 13 năm tới 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm tới những khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu đang được tập huấn tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập website:  https://ketoanleanh.edu.vn/ để biết những thông tin về khoá học này.


--- Cập nhật: 18-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí – bài 1 từ website lamketoan.vn cho từ khoá bài tập kết chuyển lãi lỗ sở hữu lời giải.

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí – bài 1 – có lời giải chi tiết

Để xác định được lãi, lỗ của doanh nghiệp thì đòi hỏi các bạn phải xác định doanh thu, chi phí Một cách chính xác. Bài viết Kế toán Việt Hưng chia sẻ: Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí – bài Một sẽ giúp các bạn giải đáp các thắc mắc.

Đề bài

Tại một Đơn vị M tính thuế GTGT khấu trừ, thuế suất GTGT 10%, trong tháng 12 sở hữu những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau.

Giả thiết đầu tháng 12 những tài khoản sở hữu số dư hợp lý:

1. Ngày 5/12

Đơn vị xuất kho hàng hóa gửi đi cho Đơn vị X theo hình thức chuyển hàng  trị  giá hàng hóa thực tế  xuất kho 500.000.000đ, giá bán chưa thuế 600.000.000đ, bên tậu chưa nhận được hàng.

2. Ngày 7/12

Đơn vị xuất hàng bán ngay tại kho, trị giá hàng hóa thực tế  xuất kho 500.000.000đ, giá bán chưa thuế 600.000.000đ, bên tậu nhận hàng trả ngay bằng tiền mặt.

3. Ngày 8/12

Đơn vị đồng ý trừ chiết khấu thương nghiệp tháng trước cho người tậu Z là 250.000đ, tổ chức trừ vào nợ tiền hàng.

4. Ngày 10/12

Đơn vị đồng ý cho người tậu trả lại lô hàng đã bán ở tháng trước theo giá bán chưa thuế  260.000.000đ  và thuế  trị giá  gia tăng 26.000.000đ, giá tậu 200.000.000đ lô hàng này người tậu đã trả tiền. Hàng trả lại còn gởi bên tậu.

5. Ngày 11/12

Đơn vị nhận được giấy báo của Đơn vị X đã nhận được lô hàng gửi đi ngày 5/12, kèm theo biên bản thiếu một số  hàng  theo giá bán chưa thuế 20.000.000đ, giá tậu 18.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Đơn vị X đồng ý tậu theo số thực tế, tiền chưa trả tiền .

6. Ngày 16/12

Đơn vị xuất kho hàng hóa gửi đi cho Đơn vị Y theo hình thức chuyển hàng , trị  giá hàng hóa thực tế  xuất kho 700.000.000đ, giá bán chưa thuế 900.000.000đ, bên tậu chưa nhận được hàng.

7. Ngày 17/12

Đơn vị tậu hàng HTX và đã bán thẳng cho Đơn vị N trị giá tậu chưa thuế 200.000.000đ, trị giá bán chưa thuế 370.000.000đ, tiền tậu và bán chưa trả tiền.

8. Ngày 19/12

Đơn vị nhận được giấy báo của Đơn vị Y đã nhận được lô hàng gửi đi ngày 16/12, kèm theo biên bản thừa một số hàng theo giá bán chưa thuế 100.000đ, giá tậu 80.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Đơn vị Y đồng ý tậu hàng theo hóa đơn, tiền chưa trả tiền. Hàng thừa tổ chức Y giữ hộ cho bên bán.

9. Ngày 22/12

Đơn vị xuất kho bánh ngọt, nước ngọt phục vụ cho tổng kết năm của hoạt động công đoàn tổ chức, giá bán chưa thuế là 200.000đ, giá vốn là 160.000đ.

10. Ngày 24/12

Xuất kho hàng hóa làm từ thiện sở hữu giá tậu 4.000.000đ, giá bán chưa thuế 5.000.000đ do quỹ phúc lợi tài trợ.

11. Ngày 25/12

Đơn vị xuất kho hàng để thưởng cho viên chức quảng cáo bán hàng, giá bán chưa thuế là 100.000đ, giá vốn là 80.000đ.

Yêu cầu:

1. Ghi nhận những bút toán phát sinh trên

2. Tính và lập bút toán kết chuyển Doanh thu bán hàng thuần vào cuối kỳ.

3. Tính và lập bút toán kết chuyền Giá vốn hàng bán vào cuối kỳ.

Bài giải

1.

Nợ TK 157:   500.000.000

Mang TK 156:   500.000.000

2.

Nợ TK 632:   500.000.000

Mang TK 156:   500.000.000

Nợ TK 111:   660.000.000

Mang TK 511:   600.000.000

Mang TK 3331:   60.000.000

3.

Nợ TK 331:           250.000

Mang TK 521:           250.000

4.

Nợ TK 531:   260.000.000

Nợ TK 333:     26.000.000

Mang TK 111:    286.000.000

Nợ TK 1388: 200.000.000

Mang TK 632:   200.000.000

5.

Nợ TK 632:   482.000.000   = 500.000.000 – 18.000.000

Mang TK 157:   482.000.000

Nợ TK 1381:   18.000.000

Mang TK 157:     18.000.000

Nợ TK 131:   638.000.000

Mang TK 511:    580.000.000   = 600.000.000 – 20.000.000

Mang TK 333:     58.000.000

6.

Nợ TK 157:   700.000.000

Mang TK 156:   700.000.000

7.

Nợ TK 131:   407.000.000

Mang TK 511:    370.000.000

Mang TK 333:      37.000.000

Nợ TK 632:   200.000.000

Nợ TK 133:     20.000.000

Mang TK 331:   220.000.000

8.

Nợ TK 632:   700.000.000

Mang TK 157:   700.000.000

Nợ TK 1388:   80.000.000

Mang TK 3381:   80.000.000

Nợ TK 131:  990.000.000

Mang TK 511:  900.000.000

Mang TK 333:    90.000.000

9.

Nợ TK 632:       160.000

Mang TK 156:       160.000

Nợ TK 642:       220.000

Mang TK 512:        200.000

Mang TK 3331:        20.000

10.

Nợ TK 632:      4.000.000

Mang TK 156:       4.000.000

Nợ TK 4312:     5.500.000

Mang TK 512:        5.000.000

Mang TK 3331:         500.000

11.

Nợ TK 632:             80.000

Mang TK 156:              80.000

Nợ TK 4311:           110.000

Mang TK 512:             100.000

Mang TK 3331:             10.000

Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần vào cuối kỳ:

Nợ TK 511:      510.000.000

Mang TK 531:      260.000.000

Mang TK 521:      250.000.000

Nợ TK 511:   1.940.000.000

Nợ TK 512:          5.300.000   = 5.000.000 + 100.000 + 200.000

Mang TK 911:   1.945.300.000

Kết chuyển giá vốn hàng bán vào cuối kỳ:

Nợ TK 911:   1.886.240.000

Mang TK 632:   1.886.240.000

Tham khảo:

Khóa học thực hiện kế toán dành cho sinh viên

Bài tập tài chính doanh nghiệp: Định giá trái phiếu

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí – bài 1

Các bạn có thể tham khảo các khóa học thực hành tại Kế toán Việt Hưng. Đặc biệt sau khóa học chúng tôi có hỗ trợ tìm việc làm


--- Cập nhật: 18-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Ví dụ về kế toán xác định kết quả kinh doanh từ website nguyenlyketoan.net cho từ khoá bài tập kết chuyển lãi lỗ sở hữu lời giải.

Lợi nhuận kinh doanh phản ánh tính hình hoạt động của doanh nghiệp. Việc xác định kết quả kinh doanh là rất quan yếu vì căn cứ vào đó những nhà quản lý sở hữu thể biết được quá trình kinh doanh của doanh nghiệp mình sở hữu đạt được hiệu quả hay ko, lời hay lỗ thế nào? Từ đó, định hướng phát triển trong tương lai. Dưới đây là ví dụ về kế toán xác định kết quả kinh doanh để độc giả tham khảo

Ví dụ về kế toán xác định kết quả kinh doanh sở hữu lời giải

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 6/N sở hữu những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Nhập kho thành phẩm hoàn thành từ quá trình sản xuất với tổng giá thành sản xuất là 268.000

2. Xuất kho thành phẩm chuyển cho khách hàng, trị giá thành phẩm xuất là 146.000, giá bán sở hữu cả thuế GTGT 10% là 198.000 khóa học trưởng phòng nhân sự tại hà nội

3. Số hàng gửi bán kỳ trước được khách hàng chấp nhận trả tiền qua nhà băng, doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Mang. Gía vốn thành phẩm gửi bán 75.000, giá bán sở hữu cả thuế GTGT 10% là 121.000

4. Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, giá vốn thành phẩm xuất kho 94.000, giá bán theo hóa đơn sở hữu cả thuế GTGT 10% là 132.000. Sau lúc trừ tiền khách hàng trả trước 82.000 trong tháng 5/N, số còn lại khách hàng sẽ trả tiền trong tháng 8/N. Giá bán vận chuyển trả tiền bằng tiền mặt 2.100, trong đó thuế GTGT 5%. 

5. Số hàng gửi bán trong kỳ được khách hàng chấp nhận trả tiền toàn bộ bằng tiền mặt.  lớp học kế toán thuế tại tphcm

6. Giá bán bán hàng khác phát sinh trong kỳ bao gồm:

– Tiền lương viên chức bán hàng phải trả: 8.600

– Trích BHXH, BHYT, KPCĐ: 19%

– Trích khấu hao tài sản nhất quyết: 3.500

– Những khoản giá thành khác trực tiếp bằng tiền mặt: 2.900

7. Giá bán quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ bao gồm:

– Tiền lương bộ máy quản lý doanh nghiệp phải trả: 12.500

– Trích BHXH, BHYT, KPCĐ: 19% các khóa học kế toán online

– Trích khấu hao tài sản  nhất quyết: 4.800

– Những khoản chi khác trực tiếp bằng tiền mặt: 3.400

8. Kết chuyển xác định kết quả tiêu thụ trong tháng

Những nghiệp vụ trên được ghi sổ như sau:

1. học chứng chỉ hành nghề kế toán ở đâu

Nợ TK Thành phẩm 268.000

       Mang TK Sản phẩm dở dang 268.000

2.

Nợ TK Hàng gửi bán 146.000

       Mang TK Thành phẩm 146.000

3a.

Nợ TK Gía vốn hàng bán 75.000

       Mang TK Hàng gửi bán 75.000

3b.

Nợ TK Tiền gửi nhà băng 121.000

       Mang TK Doanh thu bán hàng 110.000

       Mang TK Thuế phải nộp 11.000

4a.

Nợ TK Gía vốn hàng bán 94.000 khóa học xuất nhập khẩu lê ánh

       Mang TK Thành phẩm 94.000

4b.

Nợ TK Trả tiền với khách hàng 132.000

       Mang TK Doanh thu bán hàng 120.000

       Mang TK Thuế phải nộp 12.000

4c.

Nợ TK Giá bán bán hàng 2.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 100

      Mang TK tiền mặt 2.100

5a. lop hoc ke toan truong

Nợ TK Gía vốn hàng bán 146.000

      Mang TK Hàng gửi bán 146.000

5b.

Nợ TK Tiền mặt 198.000  học kế toán thực hiện ở đâu tốt nhất tphcm

      Mang TK Doanh thu bán hàng 180.000

      Mang TK Thuế phải nộp 18.000

6.

Nợ TK Giá bán bán hàng 16.634

      Mang TK Phải trả người lao động 8.600

      Mang TK BHXH, BHYT, KPCĐ 1.634

      Mang TK Hao mòn tài sản nhất quyết 3.500

      Mang TK Tiền mặt 2.900

7.

Nợ TK Giá bán quản lý doanh nghiệp 23.075

      Mang TK Phải trả người lao động 12.500 khóa học logistics tại hà nội

      Mang TK BHXH, BHYT, KPCĐ 2.375

      Mang TK Hao mòn tài sản nhất quyết 4.800

      Mang TK Tiền mặt 3.400

8a.

Nợ TK Xác định kết quả 356.709

      Mang TK Gía vốn hàng bán 315.000

      Mang TK Giá bán bán hàng 18.634

      Mang TK Giá bán quản lý doanh nghiệp 23.075

8b.

Nợ TK Doanh thu bán hàng 410.000

      Mang TK Xác định kết quả  410.000

Kết quả tiêu thụ = 410.000 – 356.709 = 53.291

8c.

Nợ TK Xác định kết quả 53.291

     Mang TK Lợi nhuận chưa phân phối 53.291

Ví dụ 2: Doanh nghiệp Hoa Lan trong tháng 12/N sở hữu tài liệu kế toán như sau:

I, Số dư ngày 1/12/N của những tài khoản ( ĐVT: đồng )

Tài khoảnSố tiềnChi tiết
TK 155457.500.000Sản phẩm A: 457.500.000, số lượng: 3.000 sản phẩm
TK 15495.000.000Sản phẩm A: 95.000.000
TK 111340.000.000
TK 1121.870.000.000
TK 12162.000.000TK 1211: 62.000.000, số lượng: 1.000 cổ phiếu
TK 152230.000.000Vật liệu M: 230.000.000, số lượng: 50 chiếc
TK 15312.000.000
TK 2141.142.000.000
TK 331 ( Dư sở hữu )310.000.000Đơn vị ST: 160.000.000

Đơn vị HG: 150.000.000

TK 414822.000.000
TK 4113.760.500.000
TK 131 (Dư nợ)

 

420.000.000Đơn vị GB: 320.000.000

Đơn vị HG: 150.000.000

TK 2112.950.000.000
TK 353402.000.000TK 3532: 402.000.000

II, Những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/N như sau:

1, Ngày 01/12: Tìm 10.000 kg vật liệu M của tổ chức MK, trị giá tậu chưa sở hữu thuế GTGT là 460.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%. Giá bán vận chuyển đã chi bằng tiền mặt theo giá bao gồm thuế GTGT 10% là 2.200.000 đồng. Số vật liệu trên đã nhập đủ kho, doanh nghiệp đã trả tiền 20% bằng TGNH, số còn lại nợ kỳ sau.

2, Ngày 04/12: Xuất kho 5.200 kg vật liệu M để sử dụng, trong đó 5.00 kg sử dụng trực tiếp sản xuất sản phẩm, 200kg sử dụng cho phòng ban quản lý phân xưởng.

3, Ngày 5/12: Xuất kho 20 chiếc dụng cụ C2 ( loại phân bổ 25%) trong đó 16 chiếc sử dụng cho phòng ban quản lý phân xưởng; 4 chiếc sử dụng cho phòng ban QLDN.

4, Ngày 6/12: Nhượng bán Một xe ô tô được đầu tư bằng quỹ phúc lợi sử dụng để đưa đón cán bộ công viên chức ( ko thu tiền ), sở hữu nguyên giá 820.000.000 đồng, trị giá hao mòn lũy kế 518.000.000 đồng, giá bán chưa thuế GTGT 380.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. Khách hàng đã chuyển khoản trả tiền 50% , số còn lại sẽ trả tiền vào tháng sau. Giá bán nhượng bán đã trả bằng tiền mặt 5.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%.

5, Ngày 6/12: Xuất kho 1.500.000 sản phẩm A gửi cho đại lý Z bán đúng giá hưởng huê hồng, giá bán chưa sở hữu thuế GTGT là 205.000 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế GTGT 10%. Huê hồng đại lý được lợi 8% trên tổng giá trả tiền, thuế suất thuế GTGT 10%.

6, Ngày 10/12: Xuất kho 1.500 sản phẩm A bán cho tổ chức K, giá bán chưa sở hữu thuế GTGT 205.000 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế GTGT 10%. Đơn vị K đã trả tiền ngay bằng tiền mặt 20.000.000 đồng, số còn lại trả tiền vào tháng sau.

7, Ngày 15/12: Nhà băng thông tin lại tiền gửi nhập luôn vào tài khoản của doanh nghiệp 2.250.000 đồng.

8, Ngày 20/12: Đại lý Z thông tin đã bán 850 sản phẩm A. Đại lý đã nộp toàn bộ tiền bán hàng cho doanh nghiệp ( sau lúc đã trừ tiền huê hồng được lợi và thuế GTGT theo huê hồng) bằng TGNH.

9, Ngày 21/12: Nhượng bán 1.000 cổ phiếu ngắn hạn cho tổ chức H thu ngay bằng TGNH, biết giá bán là 95.000 đồng/cổ phiếu, giá gốc 62.000 đồng/cổ phiếu. Giá bán môi giới chi ngay bằng tiền mặt là 1.000.000 đồng.

10, Ngày 25/12: Nhận ký quỹ của tổ chức Hà Phát 20.000.000 đồng bằng tiền mặt.

11, Ngày 26/12: Nhập khẩu một thiết bị sản xuất sử dụng ở phòng ban sản xuất giá nhập khẩu 20.000 USD ( giá CIF), chưa trả tiền cho Đơn vị NPF, thuế suất thuế nhập khẩu 10%, thuế suất thuế GTGT của hàng nhập khẩu là 10%. Tỷ giá giao dịch thực tế là 23.400 VNĐ/USD, tỷ giá Thương chính trên tờ khai Thương chính là 23.300 VNĐ/USD. Giá bán lắp đặt, chạy thử chi bằng tiền mặt bao gồm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000 đồng. Tài sản đã đưa vào sử dụng và được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ khấu hao 8%/năm.

12, Ngày 28/12: Theo bảng tổng hợp trả tiền tiền lương toàn doanh nghiệp tháng 12/N, tiền lương phải trả cho:

+ Phòng ban sản xuất sản phẩm: 125.000.000 đồng

+ Phòng ban QLPX: 30.000.000 đồng

+ Phòng ban bán hàng: 20.000.000 đồng

+ Phòng ban quản lý doanh nghiệp: 55.000.000 đồng

13, Ngày 28/12: Theo bảng phân bổ tiền lương và BHXH tháng 12/N, trích những khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định hiện hành .

14, Ngày 29/12: Giá bán nhà sản xuất tậu ngoài theo giá chưa thuế GTGT 30.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa trả tiền cho nhà sản xuất, phân bổ cho những phòng ban như sau:

+ Phòng ban sản xuất sản phẩm: 17.000.000 đồng

+ Phòng ban bán hàng: 7.000.000 đồng

+ Phòng ban QLDN: 8.000.000 đồng

15, Ngày 31/12: Theo số liệu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, số khấu hao đã trích trong tháng 12/N 45.500.000 đồng, trong đó:

+ Phòng ban sản xuất sản phẩm : 25.500.000 đồng;

+ Phòng ban bán hàng: 12.000.000 đồng;

+ Phòng ban QLDN: 8.000.000 đồng

16, Ngày 31/12: Sản xuất hoàn thành nhập kho 3.500 sản phẩn A và 200 sản phẩm dở dang cuối kỳ trị giá 23.125.000 đồng. Biết doanh nghiệp chi sản xuất và kinh doanh Một loại sản phẩm A.

17, Ngày 31/12: kết chuyển toàn bộ giá thành, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tháng 12/N.

III. Yêu cầu:

1, Định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 12/N

Tài liệu bổ sung:

Doanh nghiệp Hoa Lan ứng dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính; hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên; hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước- xuất trước; Tỷ giá ngoại tệ xuất quỹ tính theo phương pháp bình quân gia quyền di động; lúc trả tiền nợ phải trả cho người bán bằng ngoại tệ kế toán ứng dụng tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh; tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng; thuế suất thuế TNDN 20%. Giả sử lợi nhuận kế toán trước thuế bằng thu nhập tính thuế.

Những nghiệp vụ trên được ghi sổ như sau:

1.

+ Nợ TK 152 (M) : 460.000.000

    Nợ TK 133: 46.000.000

          Mang TK 112 : 101.200.000

          Mang TK 331: 404.800.000

+ Nợ TK 152 (M) : 2.000.000

   Nợ TK 133 : 200.000

          Mang TK 111: 2.200.000

2.

   Nợ TK 621 : 230.000.000

   Nợ TK 627 : 9.240.000

         Mang TK 152 : 239.240.000

3.

  + Nợ TK 242 : 4.800.000

           Mang TK 153 : 4.800.000

+  Nợ TK 627 : 960.000

    Nợ TK 642: 240.000

           Mang TK 242 : 1.200.000

4.

+ Ghi giảm TS

      Nợ TK 3533 : 302.000.000

      Nợ TK 214 : 518.000.000

            Mang TK 211 : 820.000.000

+ CP nhượng bán

      Nợ TK 3532 : 5.000.000

      Nợ TK 133: 500.000

            Mang TK 111: 5.500.000

+ Thu nhượng bán :

      Nợ TK 112: 209.000.000

      Nợ TK 131: 209.000.000

            Mang TK 3532 : 380.000.000

            Mang TK 3331: 38.000.000

5.

      Nợ TK 157 : 246.000.000

            Mang TK 155 (A) : 246.000.000

6.

+ P/a giá vốn :

     Nợ TK 632 : 228.750.000

           Mang TK 155 ( A) : 228.750.000

+ P/a doanh thu :

     Nợ TK 111 : 20.000.000

     Nợ TK 131 : 318.250.000

           Mang TK 511: 307.250.000

           Mang TK 3331 : 30.750.000

7.

      Nợ TK 138 : 2.250.000

            Mang TK 515 : 2.250.000

8.

+ P/a giá vốn:

       Nợ TK 632 : 129.625.000

             Mang TK 155 (A) : 129.625.000

+ P/a doanh thu

        Nợ TK 131 : 181.527.500

               Mang TK 511 : 165.025.000

               Mang TK 3331 : 16.502.500

       Nợ TK 641 : 14.522.200

       Nợ TK 133 : 1.452.220

             Mang TK 131 : 15.974.420

       Nợ TK 112 : 165.553.080

             Mang TK 131 : 165.553.080

9.

       Nợ TK 112 : 95.000.000

             Mang TK 515 : 33.000.000

             Mang TK 121 : 62.000.000

+ Giá bán môi giới

      Nợ TK 635 : 1.000.000

             Mang TK 111 : 1.000.000

10.

      Nợ TK 111 : 20.000.000

             Mang TK 344 : 20.000.000

11.

     + Nợ TK 211 : 514.600.000

              Mang TK 331 : 468.000.000

              Mang TK 3333: 46.600.000

      + Nợ TK 1332 : 51.460.000

               Mang TK 33312 : 51.460.000

      + Nợ TK 211 : 6.000.000

         Nợ TK 133 : 600.000

                Mang TK 111 : 6.600.000

     + Nợ TK 414 : 566.060.000

               Mang TK 411 : 566.060.000

12.

        Nợ TK 621 : 125.000.000

        Nợ TK 627 : 30.000.000

        Nợ TK 641: 20.000.000

        Nợ TK 642: 55.000.000

              Mang TK 334 : 230.000.000

13.

        Nợ TK 621 : 29.375.000

        Nợ TK 627 : 7.050.000

        Nợ TK 641 : 4.700.000

        Nợ TK 642 : 12.925.000

        Nợ TK 331 : 24.150.000

               Mang TK 338 : 78.200.000

14.

       Nợ TK 621 : 17.000.000

       Nợ TK 641 : 7.000.000

       Nợ TK 642 : 6.000.000

        Nợ TK 133 : 3.000.000

              Mang TK 331 : 33.000.000

15.

        Nợ TK 621 : 25.500.000

        Nợ TK 641 : 12.000.000

        Nợ TK 642 : 8.000.000

              Mang TK 214 : 45.500.000

16.

+ Kết chuyển giá thành nguyên vật liệu trực tiếp

        Nợ TK 154 : 426.875.000

              Mang TK 621 : 426.875.000

+ Kết chuyển giá thành sản xuất chung

        Nợ TK 154: 47.250.000

              Mang TK 157 : 47.250.000

Z= Dđk + C – Dck

= 95.000.000 + 426.875.000 + 47.250.000 – 23.125.000

= 546.000.000

z = Z/Q = 546.000.000/ 3.500 = 156.000 đ/sp

        Nợ TK 155 (A) : 546.000.000

              Mang TK 154 : 546.000.000

17. Kết chuyển doanh thu:

          Nợ TK 511 : 472.525.000

                Mang TK 911 : 472.525.000

+ Kết chuyển giá vốn hàng bán

          Nợ TK 911 : 358.375.000

                 Mang TK 632 : 358.375.000

+ Kết chuyển CPBH và CPQLDN

          Nợ TK 911: 140.387.200

                Mang TK 641 : 58.222.200

                Mang TK 642 : 82.165.000

+ kết chuyển doanh thu tài chính

         Nợ TK 515 : 35.250.000

                 Mang TK 911 : 35.250.000

+ Kết chuyển CPTC

       Nợ TK 911 : 1.000.000

             Mang TK 635 : 1.000.000

KQKD = DTT + DTTC – ( GVHB + CPBH + CPQLDN + CPTC )

Thuế TNDN = 8.012.800 x 20% = 1.602.560

         Nợ TK 8211 : 1.602.560

               Mang TK 3334 : 1.602.560

Kết chuyển thuế TNDN

          Nợ TK 911 : 1.602.560

                Mang TK 8211 : 1.602.560

Lợi nhuận sau thuế : 8.012.800 – 1.602.560 = 6.410.240

Kết chuyển lãi sau thuế:

         Nợ TK 911 : 6.410.240

               Mang TK 421 : 6.410.240

Trên đây, là Hai bài tập về kế toán xác định kết quả kinh doanh,Những bạn hãy chủ động làm thật nhiều bài tập, qua đó sẽ củng cố và rút ra những tri thức đã học so sánh với thực tế.Từ đó sở hữu thể học hỏi được những kinh nghiệm tạo điều kiện cho công việc sau này. Nguyên lý kế toán chúc bạn thành công!

Bài biết được soạn bởi Team Nguyên Lý Kế Toán.Bạn sở hữu thể mail nội dung thắc mắc cần tư vấn của mình tới liên hệ mail [email protected]  Tư vấn viên sẽ tư vấn thắc mắc và gửi lại mail cho bạn.

Bài viết được quan tâm: Học kế toán ở đâu tại Hà Nội

Tags:

  • https://nguyenlyketoan net/vi-du-ve-ke-toan-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *