Ví dụ về kế toán xác định kết quả kinh doanh

Lợi nhuận kinh doanh phản ánh tính hình hoạt động của doanh nghiệp. Việc xác định kết quả kinh doanh là rất quan yếu vì căn cứ vào đó những nhà quản lý mang thể biết được quá trình kinh doanh của doanh nghiệp mình mang đạt được hiệu quả hay ko, lời hay lỗ thế nào? Từ đó, định hướng phát triển trong tương lai. Dưới đây là ví dụ về kế toán xác định kết quả kinh doanh để độc giả tham khảo

Ví dụ về kế toán xác định kết quả kinh doanh mang lời giải

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 6/N mang những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Nhập kho thành phẩm hoàn thành từ quá trình sản xuất với tổng giá thành sản xuất là 268.000

2. Xuất kho thành phẩm chuyển cho khách hàng, trị giá thành phẩm xuất là 146.000, giá bán mang cả thuế GTGT 10% là 198.000 khóa học trưởng phòng nhân sự tại hà nội

3. Số hàng gửi bán kỳ trước được khách hàng chấp nhận trả tiền qua nhà băng, doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Sở hữu. Gía vốn thành phẩm gửi bán 75.000, giá bán mang cả thuế GTGT 10% là 121.000

4. Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, giá vốn thành phẩm xuất kho 94.000, giá bán theo hóa đơn mang cả thuế GTGT 10% là 132.000. Sau lúc trừ tiền khách hàng trả trước 82.000 trong tháng 5/N, số còn lại khách hàng sẽ trả tiền trong tháng 8/N. Giá bán vận chuyển trả tiền bằng tiền mặt 2.100, trong đó thuế GTGT 5%. 

5. Số hàng gửi bán trong kỳ được khách hàng chấp nhận trả tiền toàn bộ bằng tiền mặt.  lớp học kế toán thuế tại tphcm

6. Giá bán bán hàng khác phát sinh trong kỳ bao gồm:

– Tiền lương viên chức bán hàng phải trả: 8.600

– Trích BHXH, BHYT, KPCĐ: 19%

– Trích khấu hao tài sản nhất thiết: 3.500

– Những khoản giá bán khác trực tiếp bằng tiền mặt: 2.900

7. Giá bán quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ bao gồm:

– Tiền lương bộ máy quản lý doanh nghiệp phải trả: 12.500

– Trích BHXH, BHYT, KPCĐ: 19% các khóa học kế toán online

– Trích khấu hao tài sản  nhất thiết: 4.800

– Những khoản chi khác trực tiếp bằng tiền mặt: 3.400

8. Kết chuyển xác định kết quả tiêu thụ trong tháng

Những nghiệp vụ trên được ghi sổ như sau:

1. học chứng chỉ hành nghề kế toán ở đâu

Nợ TK Thành phẩm 268.000

       Sở hữu TK Sản phẩm dở dang 268.000

2.

Nợ TK Hàng gửi bán 146.000

       Sở hữu TK Thành phẩm 146.000

3a.

Nợ TK Gía vốn hàng bán 75.000

       Sở hữu TK Hàng gửi bán 75.000

3b.

Nợ TK Tiền gửi nhà băng 121.000

       Sở hữu TK Doanh thu bán hàng 110.000

       Sở hữu TK Thuế phải nộp 11.000

4a.

Nợ TK Gía vốn hàng bán 94.000 khóa học xuất nhập khẩu lê ánh

       Sở hữu TK Thành phẩm 94.000

4b.

Nợ TK Trả tiền với khách hàng 132.000

       Sở hữu TK Doanh thu bán hàng 120.000

       Sở hữu TK Thuế phải nộp 12.000

4c.

Nợ TK Giá bán bán hàng 2.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 100

      Sở hữu TK tiền mặt 2.100

5a. lop hoc ke toan truong

Nợ TK Gía vốn hàng bán 146.000

      Sở hữu TK Hàng gửi bán 146.000

5b.

Nợ TK Tiền mặt 198.000  học kế toán thực hiện ở đâu tốt nhất tphcm

      Sở hữu TK Doanh thu bán hàng 180.000

      Sở hữu TK Thuế phải nộp 18.000

6.

Nợ TK Giá bán bán hàng 16.634

      Sở hữu TK Phải trả người lao động 8.600

      Sở hữu TK BHXH, BHYT, KPCĐ 1.634

      Sở hữu TK Hao mòn tài sản nhất thiết 3.500

      Sở hữu TK Tiền mặt 2.900

7.

Nợ TK Giá bán quản lý doanh nghiệp 23.075

      Sở hữu TK Phải trả người lao động 12.500 khóa học logistics tại hà nội

      Sở hữu TK BHXH, BHYT, KPCĐ 2.375

      Sở hữu TK Hao mòn tài sản nhất thiết 4.800

      Sở hữu TK Tiền mặt 3.400

8a.

Nợ TK Xác định kết quả 356.709

      Sở hữu TK Gía vốn hàng bán 315.000

      Sở hữu TK Giá bán bán hàng 18.634

      Sở hữu TK Giá bán quản lý doanh nghiệp 23.075

8b.

Nợ TK Doanh thu bán hàng 410.000

      Sở hữu TK Xác định kết quả  410.000

Kết quả tiêu thụ = 410.000 – 356.709 = 53.291

8c.

Nợ TK Xác định kết quả 53.291

     Sở hữu TK Lợi nhuận chưa phân phối 53.291

Ví dụ 2: Doanh nghiệp Hoa Lan trong tháng 12/N mang tài liệu kế toán như sau:

I, Số dư ngày 1/12/N của những tài khoản ( ĐVT: đồng )

Tài khoảnSố tiềnChi tiết
TK 155457.500.000Sản phẩm A: 457.500.000, số lượng: 3.000 sản phẩm
TK 15495.000.000Sản phẩm A: 95.000.000
TK 111340.000.000
TK 1121.870.000.000
TK 12162.000.000TK 1211: 62.000.000, số lượng: 1.000 cổ phiếu
TK 152230.000.000Vật liệu M: 230.000.000, số lượng: 50 chiếc
TK 15312.000.000
TK 2141.142.000.000
TK 331 ( Dư mang )310.000.000Tổ chức ST: 160.000.000

Tổ chức HG: 150.000.000

TK 414822.000.000
TK 4113.760.500.000
TK 131 (Dư nợ)

 

420.000.000Tổ chức GB: 320.000.000

Tổ chức HG: 150.000.000

TK 2112.950.000.000
TK 353402.000.000TK 3532: 402.000.000

II, Những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/N như sau:

1, Ngày 01/12: Sắm 10.000 kg vật liệu M của đơn vị MK, trị giá tìm chưa mang thuế GTGT là 460.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%. Giá bán vận chuyển đã chi bằng tiền mặt theo giá bao gồm thuế GTGT 10% là 2.200.000 đồng. Số vật liệu trên đã nhập đủ kho, doanh nghiệp đã trả tiền 20% bằng TGNH, số còn lại nợ kỳ sau.

2, Ngày 04/12: Xuất kho 5.200 kg vật liệu M để sử dụng, trong đó 5.00 kg sử dụng trực tiếp sản xuất sản phẩm, 200kg sử dụng cho phòng ban quản lý phân xưởng.

3, Ngày 5/12: Xuất kho 20 chiếc phương tiện C2 ( loại phân bổ 25%) trong đó 16 chiếc sử dụng cho phòng ban quản lý phân xưởng; 4 chiếc sử dụng cho phòng ban QLDN.

4, Ngày 6/12: Nhượng bán Một xe ô tô được đầu tư bằng quỹ phúc lợi sử dụng để đưa đón cán bộ công viên chức ( ko thu tiền ), mang nguyên giá 820.000.000 đồng, trị giá hao mòn lũy kế 518.000.000 đồng, giá bán chưa thuế GTGT 380.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. Khách hàng đã chuyển khoản trả tiền 50% , số còn lại sẽ trả tiền vào tháng sau. Giá bán nhượng bán đã trả bằng tiền mặt 5.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%.

5, Ngày 6/12: Xuất kho 1.500.000 sản phẩm A gửi cho đại lý Z bán đúng giá hưởng huê hồng, giá bán chưa mang thuế GTGT là 205.000 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế GTGT 10%. Hoả hồng đại lý thừa hưởng 8% trên tổng giá trả tiền, thuế suất thuế GTGT 10%.

6, Ngày 10/12: Xuất kho 1.500 sản phẩm A bán cho đơn vị K, giá bán chưa mang thuế GTGT 205.000 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế GTGT 10%. Tổ chức K đã trả tiền ngay bằng tiền mặt 20.000.000 đồng, số còn lại trả tiền vào tháng sau.

7, Ngày 15/12: Nhà băng thông tin lại tiền gửi nhập luôn vào tài khoản của doanh nghiệp 2.250.000 đồng.

8, Ngày 20/12: Đại lý Z thông tin đã bán 850 sản phẩm A. Đại lý đã nộp toàn bộ tiền bán hàng cho doanh nghiệp ( sau lúc đã trừ tiền huê hồng thừa hưởng và thuế GTGT theo huê hồng) bằng TGNH.

9, Ngày 21/12: Nhượng bán 1.000 cổ phiếu ngắn hạn cho đơn vị H thu ngay bằng TGNH, biết giá bán là 95.000 đồng/cổ phiếu, giá gốc 62.000 đồng/cổ phiếu. Giá bán môi giới chi ngay bằng tiền mặt là 1.000.000 đồng.

10, Ngày 25/12: Nhận ký quỹ của đơn vị Hà Phát 20.000.000 đồng bằng tiền mặt.

11, Ngày 26/12: Nhập khẩu một thiết bị sản xuất sử dụng ở phòng ban sản xuất giá nhập khẩu 20.000 USD ( giá CIF), chưa trả tiền cho Tổ chức NPF, thuế suất thuế nhập khẩu 10%, thuế suất thuế GTGT của hàng nhập khẩu là 10%. Tỷ giá giao dịch thực tế là 23.400 VNĐ/USD, tỷ giá Thương chính trên tờ khai Thương chính là 23.300 VNĐ/USD. Giá bán lắp đặt, chạy thử chi bằng tiền mặt bao gồm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000 đồng. Tài sản đã đưa vào sử dụng và được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ khấu hao 8%/năm.

12, Ngày 28/12: Theo bảng tổng hợp trả tiền tiền lương toàn doanh nghiệp tháng 12/N, tiền lương phải trả cho:

+ Phòng ban sản xuất sản phẩm: 125.000.000 đồng

+ Phòng ban QLPX: 30.000.000 đồng

+ Phòng ban bán hàng: 20.000.000 đồng

+ Phòng ban quản lý doanh nghiệp: 55.000.000 đồng

13, Ngày 28/12: Theo bảng phân bổ tiền lương và BHXH tháng 12/N, trích những khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định hiện hành .

14, Ngày 29/12: Giá bán nhà sản xuất tìm ngoài theo giá chưa thuế GTGT 30.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa trả tiền cho nhà sản xuất, phân bổ cho những phòng ban như sau:

+ Phòng ban sản xuất sản phẩm: 17.000.000 đồng

+ Phòng ban bán hàng: 7.000.000 đồng

+ Phòng ban QLDN: 8.000.000 đồng

15, Ngày 31/12: Theo số liệu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, số khấu hao đã trích trong tháng 12/N 45.500.000 đồng, trong đó:

+ Phòng ban sản xuất sản phẩm : 25.500.000 đồng;

+ Phòng ban bán hàng: 12.000.000 đồng;

+ Phòng ban QLDN: 8.000.000 đồng

16, Ngày 31/12: Sản xuất hoàn thành nhập kho 3.500 sản phẩn A và 200 sản phẩm dở dang cuối kỳ trị giá 23.125.000 đồng. Biết doanh nghiệp chi sản xuất và kinh doanh Một loại sản phẩm A.

17, Ngày 31/12: kết chuyển toàn bộ giá bán, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tháng 12/N.

III. Yêu cầu:

1, Định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 12/N

Tài liệu bổ sung:

Doanh nghiệp Hoa Lan ứng dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính; hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên; hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước- xuất trước; Tỷ giá ngoại tệ xuất quỹ tính theo phương pháp bình quân gia quyền di động; lúc trả tiền nợ phải trả cho người bán bằng ngoại tệ kế toán ứng dụng tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh; tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng; thuế suất thuế TNDN 20%. Giả sử lợi nhuận kế toán trước thuế bằng thu nhập tính thuế.

Những nghiệp vụ trên được ghi sổ như sau:

1.

+ Nợ TK 152 (M) : 460.000.000

    Nợ TK 133: 46.000.000

          Sở hữu TK 112 : 101.200.000

          Sở hữu TK 331: 404.800.000

+ Nợ TK 152 (M) : 2.000.000

   Nợ TK 133 : 200.000

          Sở hữu TK 111: 2.200.000

2.

   Nợ TK 621 : 230.000.000

   Nợ TK 627 : 9.240.000

         Sở hữu TK 152 : 239.240.000

3.

  + Nợ TK 242 : 4.800.000

           Sở hữu TK 153 : 4.800.000

+  Nợ TK 627 : 960.000

    Nợ TK 642: 240.000

           Sở hữu TK 242 : 1.200.000

4.

+ Ghi giảm TS

      Nợ TK 3533 : 302.000.000

      Nợ TK 214 : 518.000.000

            Sở hữu TK 211 : 820.000.000

+ CP nhượng bán

      Nợ TK 3532 : 5.000.000

      Nợ TK 133: 500.000

            Sở hữu TK 111: 5.500.000

+ Thu nhượng bán :

      Nợ TK 112: 209.000.000

      Nợ TK 131: 209.000.000

            Sở hữu TK 3532 : 380.000.000

            Sở hữu TK 3331: 38.000.000

5.

      Nợ TK 157 : 246.000.000

            Sở hữu TK 155 (A) : 246.000.000

6.

+ P/a giá vốn :

     Nợ TK 632 : 228.750.000

           Sở hữu TK 155 ( A) : 228.750.000

+ P/a doanh thu :

     Nợ TK 111 : 20.000.000

     Nợ TK 131 : 318.250.000

           Sở hữu TK 511: 307.250.000

           Sở hữu TK 3331 : 30.750.000

7.

      Nợ TK 138 : 2.250.000

            Sở hữu TK 515 : 2.250.000

8.

+ P/a giá vốn:

       Nợ TK 632 : 129.625.000

             Sở hữu TK 155 (A) : 129.625.000

+ P/a doanh thu

        Nợ TK 131 : 181.527.500

               Sở hữu TK 511 : 165.025.000

               Sở hữu TK 3331 : 16.502.500

       Nợ TK 641 : 14.522.200

       Nợ TK 133 : 1.452.220

             Sở hữu TK 131 : 15.974.420

       Nợ TK 112 : 165.553.080

             Sở hữu TK 131 : 165.553.080

9.

       Nợ TK 112 : 95.000.000

             Sở hữu TK 515 : 33.000.000

             Sở hữu TK 121 : 62.000.000

+ Giá bán môi giới

      Nợ TK 635 : 1.000.000

             Sở hữu TK 111 : 1.000.000

10.

      Nợ TK 111 : 20.000.000

             Sở hữu TK 344 : 20.000.000

11.

     + Nợ TK 211 : 514.600.000

              Sở hữu TK 331 : 468.000.000

              Sở hữu TK 3333: 46.600.000

      + Nợ TK 1332 : 51.460.000

               Sở hữu TK 33312 : 51.460.000

      + Nợ TK 211 : 6.000.000

         Nợ TK 133 : 600.000

                Sở hữu TK 111 : 6.600.000

     + Nợ TK 414 : 566.060.000

               Sở hữu TK 411 : 566.060.000

12.

        Nợ TK 621 : 125.000.000

        Nợ TK 627 : 30.000.000

        Nợ TK 641: 20.000.000

        Nợ TK 642: 55.000.000

              Sở hữu TK 334 : 230.000.000

13.

        Nợ TK 621 : 29.375.000

        Nợ TK 627 : 7.050.000

        Nợ TK 641 : 4.700.000

        Nợ TK 642 : 12.925.000

        Nợ TK 331 : 24.150.000

               Sở hữu TK 338 : 78.200.000

14.

       Nợ TK 621 : 17.000.000

       Nợ TK 641 : 7.000.000

       Nợ TK 642 : 6.000.000

        Nợ TK 133 : 3.000.000

              Sở hữu TK 331 : 33.000.000

15.

        Nợ TK 621 : 25.500.000

        Nợ TK 641 : 12.000.000

        Nợ TK 642 : 8.000.000

              Sở hữu TK 214 : 45.500.000

16.

+ Kết chuyển giá bán nguyên vật liệu trực tiếp

        Nợ TK 154 : 426.875.000

              Sở hữu TK 621 : 426.875.000

+ Kết chuyển giá bán sản xuất chung

        Nợ TK 154: 47.250.000

              Sở hữu TK 157 : 47.250.000

Z= Dđk + C – Dck

= 95.000.000 + 426.875.000 + 47.250.000 – 23.125.000

= 546.000.000

z = Z/Q = 546.000.000/ 3.500 = 156.000 đ/sp

        Nợ TK 155 (A) : 546.000.000

              Sở hữu TK 154 : 546.000.000

17. Kết chuyển doanh thu:

          Nợ TK 511 : 472.525.000

                Sở hữu TK 911 : 472.525.000

+ Kết chuyển giá vốn hàng bán

          Nợ TK 911 : 358.375.000

                 Sở hữu TK 632 : 358.375.000

+ Kết chuyển CPBH và CPQLDN

          Nợ TK 911: 140.387.200

                Sở hữu TK 641 : 58.222.200

                Sở hữu TK 642 : 82.165.000

+ kết chuyển doanh thu tài chính

         Nợ TK 515 : 35.250.000

                 Sở hữu TK 911 : 35.250.000

+ Kết chuyển CPTC

       Nợ TK 911 : 1.000.000

             Sở hữu TK 635 : 1.000.000

KQKD = DTT + DTTC – ( GVHB + CPBH + CPQLDN + CPTC )

Thuế TNDN = 8.012.800 x 20% = 1.602.560

         Nợ TK 8211 : 1.602.560

               Sở hữu TK 3334 : 1.602.560

Kết chuyển thuế TNDN

          Nợ TK 911 : 1.602.560

                Sở hữu TK 8211 : 1.602.560

Lợi nhuận sau thuế : 8.012.800 – 1.602.560 = 6.410.240

Kết chuyển lãi sau thuế:

         Nợ TK 911 : 6.410.240

               Sở hữu TK 421 : 6.410.240

Trên đây, là Hai bài tập về kế toán xác định kết quả kinh doanh,Những bạn hãy chủ động làm thật nhiều bài tập, qua đó sẽ củng cố và rút ra những tri thức đã học so sánh với thực tế.Từ đó mang thể học hỏi được những kinh nghiệm tạo điều kiện cho công việc sau này. Nguyên lý kế toán chúc bạn thành công!

Bài biết được soạn bởi Team Nguyên Lý Kế Toán.Bạn mang thể mail nội dung thắc mắc cần trả lời của mình tới liên hệ mail [email protected]  Tư vấn viên sẽ trả lời thắc mắc và gửi lại mail cho bạn.

Bài viết được quan tâm: Học kế toán ở đâu tại Hà Nội

Tags:

  • https://nguyenlyketoan net/vi-du-ve-ke-toan-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *