25 Bài tập về CO2 cực hay, có lời giải chi tiết
Câu 1 . Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch nước vôi trong thu được hiện tượng là

 A. Xuất hiện kết tủa trắng.

 B. Xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch trong suốt.

 C. Xuất hiện kết tủa trắng xanh.

 D. Ko xảy ra hiện tượng gì.

Câu 2 . Nhóm những chất khí (hoặc khá) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính lúc nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép?

 A. CH4 và H2O.

 B. CO2 và CH4.

 C. N2 và CO.

 D. CO2 và O2.

Câu 3 . Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần tiêu dùng thuốc thử là

 A. nước brom.

 B. CaO.

 C. dung dịch Ba(OH)2.

 D. dung dịch NaOH.

Câu 4 . Để tách CO2 ra khỏi hỗn hợp gồm CO2, HCl và khá nước, sở hữu thể cho hỗn hợp tuần tự qua những bình đựng

 A. NaOH và H2SO4 đặc.

 B. Na2CO3 và P2O5.

 C. H2SO4 đặc và KOH.

 D. NaHCO3 và P2O5.

Câu 5 . Cho thăng bằng (trong bình kín) sau:

CO (k) + H2O (k) ⇌ CO2 (k) + H2 (k) ΔH < 0

Trong những yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng khá nước; (3) thêm một lượng H2; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) tiêu dùng chất xúc tác. Dãy gồm những yếu tố đều làm thay đổi thăng bằng của hệ là

 A. (1), (4), (5).

 B. (1), (2), (3).

 C. (2), (3), (4).

 D. (1), (2), (4).

Câu 6 . Chất nào sau đây ko tác dụng với CO2?

 A. Na2O.

 B. K2CO3.

 C. LiOH.

 D. Br2.

Câu 7 . CO2 ko cháy và ko duy trì sự cháy nhiều chất nên được tiêu dùng để dập tắt những đám cháy. Tuy nhiên, CO2 ko tiêu dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây?

 A. đám cháy do xăng, dầu.

 B. đám cháy nhà cửa, quần áo.

 C. đám cháy do magie hoặc nhôm.

 D. đám cháy do khí gas.

Câu 8 . “Nước đá khô” ko nóng chảy mà thăng hoa nên được tiêu dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là

 A. CO rắn.

 B. SO2 rắn.

 C. H2O rắn.

 D. CO2 rắn.

Câu 9 . Cho CO2 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Chất tan sở hữu trong dung dịch X là

 A. Na2CO3.

 B. Na2CO3 và NaHCO3.

 C. NaHCO3.

 D. Na2CO3 và NaOH.

Câu 10 . Sục 4,48l khí CO2 (đktc) vào 500ml dd NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là

 A. 8,95 gam.

 B. 9,85 gam.

 C. 17,Một gam.

 D. 5,85 gam.

Câu 11 . Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 1M thu được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dung dịch lại thấy sở hữu kết tủa nữa. Trị giá của V là

 A. 1,12 lít.

 B. 2,24 lít.

 C. 3,36 lít.

 D. 3,136 lít.

Câu 12 . Dẫn khí CO2 từ từ tới dư vào dung dịch KOH thu được dung dịch X. Muối tan sở hữu trong dung dịch X là

 A. K2CO3.

 B. K2CO3 và KHCO3.

 C. KHCO3.

 D. K2CO3 và KOH.

Câu 13 . Cho 2,24 lít khí CO2 ở đktc phản ứng với dung dịch chứa 0,05 mol KOH. Khối lượng muối tan sở hữu trong dung dịch sau phản ứng là

 A. 13,8 gam.

 B. 12,8 gam.

 C. 10 gam.

 D. 5 gam.

Câu 14 . Trường hợp nào sau đây ko hòa tan kết tủa?

 A. Sục CO2 vào dung dịch chứa kết tủa BaCO3.

 B. Sục SO2 vào dung dịch chứa kết tủa BaSO3.

 C. Sục CO2 vào dung dịch chứa kết tủa MgCO3.

 D. Sục SO3 vào dung dịch chứa kết tủa BaSO4,

Câu 15 . Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch X, sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là

 A. Fe(OH)3.

 B. K2CO3.

 C. Al(OH)3.

 D. BaCO3

Câu 16 . Cacbon đioxit thuộc loại oxit nào sau đây?

 A. oxit axit.

 B. oxit bazơ.

 C. oxit lưỡng tính.

 D. oxit trung tính.

Câu 17 . Điều nào sau đây là đúng cho phản ứng của khí CO với khí O2?

 A. Phản ứng thu nhiệt.

 B. Phản ứng tỏa nhiệt.

 C. Phản ứng kèm theo sự tăng thể tích.

 D. Phản ứng ko xảy ra.

Câu 18 . Trong phòng thí nghiệm CO2 thường được điều chế theo cách nào dưới đây?

 A. Cho dung dịch HCl tác dụng với đá vôi.

 B. Đốt cháy CO.

 C. Nung CaCO3 ở 1000 độ C.

 D. Chưng đựng phân đoạn ko khí lỏng.

Câu 19 . Cách nào dưới đây ko tiêu dùng thu khí CO2 trong công nghiệp?

 A. Thu hồi trong quá trình đốt cháy hoàn toàn than.

 B. Thu hồi từ quá trình chuyển hóa khí thiên nhiên, những sản phẩm dầu mỏ.

 C. Thu hồi từ quá trình nung vôi.

 D. Cho dung dịch HCl tác dụng với đá vôi.

Câu 20 . Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch ko thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là

 A. 0,1M.

 B. 0,4M.

 C. 0,6M.

 D. 0,2M.

Câu 21 . Nhận xét nào sau đây ko đúng về tính chất vật lý của CO2?

 A. Chất khí ko màu.

 B. Nặng gấp 1,5 lần ko khí.

 C. Tan ko nhiều trong nước.

 D. CO2 rắn sở hữu màu xanh.

Câu 22 . Nhận xét nào sau đây ko đúng về tính chất hóa học của CO2?

 A. CO2 là oxit axit.

 B. CO2 ko duy trì sự cháy.

 C. Lúc tan trong nước một lượng nhỏ CO2 tác dụng với nước tạo thành bazơ.

 D. Người ta thường tiêu dùng bình tạo khí CO2 để dập tắt những đám cháy.

Câu 23 . CO2 ko phản ứng với chất nào dưới đây?

 A. C.

 B. CO.

 C. NaOH.

 D. CaO.

Câu 24 . Thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc lúc cho 10 gam CaCO3 tác dụng với lượng dư HCl là?

 A. 1,12 lít.

 B. 2,24 lít.

 C. 3,36 lít.

 D. 4,48 lít.

Câu 25 . Nung 15 gam CaCO3 ở nhiệt độ cao cho tới lúc khối lượng ko thay đổi. Thể tích khí thoát ra ở đktc là?

 A. 1,12 lít.

 B. 2,24 lít.

 C. 3,36 lít.

 D. 4,48 lít.

 • Bài tập về Axit Cacbonic và Muối cacbonat cực hay, sở hữu lời giải chi tiết
 • Bài tập về Cacbon monooxit (CO) cực hay, sở hữu lời giải chi tiết
 • Bài tập về Cacbon (C) cực hay, sở hữu lời giải chi tiết
 • Bài tập về Silic (Si) và hợp chất của Silic cực hay, sở hữu lời giải chi tiết

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 sở hữu đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 sở hữu đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác
--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết 20 Bài tập về Cacbon monooxit (CO) cực hay, có lời giải chi tiết từ website vietjack.com cho từ khoá bài tập khí co trắc nghiệm sở hữu lời giải.Câu 1 . Đặc điểm nào sau đây ko phải của CO?

 A. CO là chất khí ko màu.

 B. CO ko mùi, ko vị.

 C. Khí CO rất độc.

 D. CO tan rất tốt trong nước.

Câu 2 . Cacbon monooxit thuộc loại oxit nào sau đây?

 A. oxit axit.

 B. oxit bazơ .

 C. oxit lưỡng tính.

 D. oxit trung tính.

Câu 3 . Để phòng nhiễm độc CO, là khí ko màu, ko mùi, rất độc người ta tiêu dùng chất hấp thụ là

 A. Đồng (II) oxit và mangan oxit.

 B. Đồng (II) oxit và magie oxit.

 C. Đồng (II) oxit và than hoạt tính.

 D. Than hoạt tính.

Câu 4 . Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, MgO, FeO (nóng) sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là

 A. Al2O3, MgO, Fe

 B. Al, Fe, Mg.

 C. Al2O3, Mg, Fe

 D. MgO, Al2O3,Fe2O3

Câu 5 . Cacbon monooxit sở hữu phản ứng với nhóm chất nào sau đây

 A. O2,Fe2O3, CuO.

 B. O2, Ca(OH)2, H2O.

 C. CuO, CuSO4, NaOH.

 D. O2, Al2O3, H2

Câu 6 . Khử 1,6g hỗn hợp những oxit kim loại: FeO,Fe2O3,Fe3O4, CuO, PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao, khối lượng chất rắn thu được là 1,12 g. Thể tích lúc CO đã tham gia phản ứng (đktc) là

 A. 0,672 lít.

 B. 6,72 lít.

 C. 3,36 lít.

 D. 4,48 lít.

Câu 7 . Dẫn một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng Fe3O4 và CuO nung nóng tới lúc phản ứng hoàn toàn thu được 2,32 gam hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra khỏi bình được dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 9,85 gam kết tủa. Tổng khối lượng Hai oxit trong hỗn hợp đầu là

 A. 1,32 gam.

 B. 3,12 gam.

 C. 2,13 gam.

 D. 3,21 gam.

Câu 8 . Trong những phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?

Câu 9 . Nhóm gồm những khí đều phản ứng trực tiếp với oxi là?

 A. SO2, CO2.

 B. CO, H2.

 C. Cl2, SO2.

 D. Cl2, CO.

Câu 10 . Khí X sở hữu tính chất: rất độc, ko màu, ko mùi, ko vị, ít tan trong nước, khá nhẹ hơn ko khí. X là khí nào trong những khí sau?

 A. H2.

 B. CO.

 C. Cl2.

 D. CO2.

Câu 11 . Cho V lít khí CO (ở đktc) phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng.. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,48 gam. Trị giá của V là

 A. 0,448.

 B. 0,672

 C. 0,224.

 D. 0,560.

Câu 12 . Cho luồng khí CO (dư) đi qua 10 gam hỗn hợp X gồm FeO và MgO nung nóng tới lúc phản ứng hoàn toàn, thu được 8,4 gam chất rắn. Khối lượng FeO sở hữu trong hỗn hợp X là

 A. 8,0 gam.

 B. 4,0 gam.

 C. 3,6 gam

 D. 7,Hai gam.

Câu 13 . Khử hoàn toàn một lượng CuO bằng V lít khí CO (vừa đủ) thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn chất rắn X thu được bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit HNO3 thu được 6,72 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Trị giá của V là

 A. 6,72 lít

 B. 8,96 lít

 C. 10,08 lít

 D. 11,Hai lít

Câu 14 . CO, H2 đều sở hữu phản ứng với chất nào trong những chất sau?

 A. H2O.

 B. MgO.

 C. NaOH.

 D. CuO.

Câu 15 . Ứng dụng nào sau đây là của CO?

 A. Làm nhiên liệu khí.

 B. Tiêu dùng trong luyện kim để khử oxit kim loại.

 C. CO rất độc nên ko sở hữu ứng dụng.

 D. Cả A và B.

Câu 16 . Trong PTN khí CO được điều chế bằng phương pháp nào?

 A. Đun nóng HCOOH lúc sở hữu mặt H2SO4 đặc.

 B. Đun nóng Na2CO3 với HCl.

 C. Đốt cháy C.

 D. Khí CO độc nên ko được điều chế trong PTN.

Câu 17 . Thể tích khí CO ở đktc thu được lúc đun nóng 4,6 gam HCOOH trong H2SO4 đặc là

 A. 1,12 lít.

 B. 2,24 lít.

 C. 3,36 lít.

 D. 4,48 lít.

Câu 18 . Phương pháp nào sau đây được tiêu dùng để sản xuất CO trong công nghiệp?

 A. Đun nóng HCOOH lúc sở hữu mặt H2SO4 đặc.

 B. Chưng đựng phân đoạn ko khí lỏng.

 C. Cho khá nước đi qua than nung đỏ.

 D. Khí CO độc nên ko được sản xuất trong công nghiệp.

Câu 19 . Điều nào sau đây là ko đúng cho phản ứng của khí CO với khí O2?

 A. Phản ứng thu nhiệt.

 B. Phản ứng tỏa nhiệt.

 C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích.

 D. Phản ứng ko xảy ra ở điều kiện thường.

Câu 20 . Thành phần chủ yếu của khí than ướt là

 A. CO.

 B. CO2.

 C. H2.

 D. N2.

 • Bài tập về Axit Cacbonic và Muối cacbonat cực hay, sở hữu lời giải chi tiết
 • Bài tập về Cacbon (C) cực hay, sở hữu lời giải chi tiết
 • Bài tập về CO2 cực hay, sở hữu lời giải chi tiết
 • Bài tập về Silic (Si) và hợp chất của Silic cực hay, sở hữu lời giải chi tiết

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8 Bài 20: Tính tỉ khối chất lượng khí có đáp án và lời giải chi tiết từ website tailieu.com cho từ khoá bài tập khí co trắc nghiệm sở hữu lời giải.

Nội dung bộ 38 bài tập trắc nghiệm Hóa 8 Bài 20: Tính tỉ khối chất lượng khí được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp kèm đáp án và lời giải được trình bày rõ ràng và chi tiết. Mời những em học trò và quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Bộ 38 bài tập trắc nghiệm: Tính tỉ khối chất lượng khí sở hữu đáp án và lời giải chi tiết

Câu 1: Khí N2 nhẹ hơn khí nào sau đây?

A. H2.

B. NH3.

C. C2H2.

D. O2.

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Biểu thức tính tỉ khối của chất A đối với ko khí là:

Lời giải:

Câu 3: Chất nào sau đây nặng hơn ko khí?

A. SO2.

B. H2.

C. CH4.

D. N2.

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Với những khí sau: N2, O2, Cl2, CO, CO2, SO2. Những khí nặng hơn ko khí là:

A. N2, O2, Cl2, CO 

B. O2, Cl2, CO2 , SO2

C. N2, O2, Cl2, SO2

D. N2, Cl2, CO, SO2

Lời giải:

Ko khí sở hữu khối lượng mol là 29

Những khí nặng hơn ko khí là: O2, Cl2, CO2, SO2

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Dãy những chất khí đều nặng hơn  ko khí là:

A.SO2, Cl2, H2S

B. N2, CO2, H2

C. CH4, H2S, O2

D. Cl2, SO2, N2

Lời giải:

Dãy những chất khí đều nặng hơn  ko khí là: SO2, Cl2, H2S

B sở hữu N2( M=28) và H2(M=2) nhẹ hơn ko khí

C sở hữu CH4 sở hữu M =16 nhẹ hơn ko khí

D sở hữu Nnhẹ hơn ko khí

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Dãy gồm những chất khí nhẹ hơn ko khí là

A. CO2, H2, O3.

B. SO2, Cl2, N2.

C. NO2, H2, SO3.

D. NH3, H2, CH4.

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D     

Câu 7: Chất khí nhẹ hơn ko khí là:

A. Cl2

B. C2H6

C. CH4   

D. NO2

Lời giải:

Khí Cl2 sở hữu phân tử khối là 71

Khí C2H6 sở hữu phân tử khối là 30

Khí CH4 sở hữu phân tử khối là 16

Khí NO2 sở hữu phân tử khối là 46

Những khí Cl2, C2H6, NO2 sở hữu phân tử khối to hơn 29 nên những khí này nặng hơn ko khí. Khí CH4 sở hữu phân tử khối nhỏ hơn 29 nên nhẹ hơn ko khí

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Tỉ khối của khí A đối với ko khí là dA/KK< 1. Là khí nào trong những khí sau:

A. O2

B. H2S    

C. CO2

D. N2

Lời giải:

MO2 = 32g/mol;           MH2S = 34g/mol

MCO2 = 44g/mol;          MN2 = 28g/mol

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Dãy những chất khí đều nhẹ hơn ko khí là:

A. CO2, O2, H2S, N2

B. N2, CH4, H2, C2H2

C. CH4, H2S, CO2, C2H4                                                       

D. Cl2, SO2, N2, CH4

Lời giải:

Dãy những chất khí đều nhẹ hơn ko khí là: N2, CH4, H2, C2H2

A sở hữu CO2 (M =44) nặng hơn ko khí

C sở hữu CO2 (M =44) nặng hơn ko khí

D sở hữu Cl2 ( M=71) và SO­2( M=64) nặng hơn ko khí

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Tỉ khối của A đối với H2 là 22. A là khí nào sau đây?

A. NO2.   

B. N2.      

C. CO2.

D. Cl2.

Lời giải:

Loại A vì NO2 sở hữu M = 14 + 16.2 = 46

Loại B vì N2 sở hữu M = 2.14 = 28

Chọn C vì CO2 sở hữu M = 12 + 16.2 = 44

Loại D vì Cl2 sở hữu M = 2.35,5 = 71

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Tỉ khối của khí B đối với oxi là 0,5 và tỉ khối của khí A đối với khí B là 2,125. Khối lượng mol của khí A là

A. 32 g/mol.

B. 34 g/mol.

C. 36 g/mol.

D. 28 g/mol.

Lời giải:

Vậy khối lượng mol của A là 34 g/mol

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Một khí Xsở hữu tỉ khối khá đối với khí axetilen (C2H2) bằng 2,731. Khí X2 là

A. O2

B. N2

C. Cl2

D. H2

Lời giải:

Vận dụng công thức tính tỉ khối:  dX2/C2H2=

Vậy khí cần tìm là Cl2

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Một halogen X sở hữu tỉ khối khá đối với canxi bằng 4. Xác định ký hiệu và tên gọi.

A. Clo, Cl  

B. Brom, Br

C. iot, I

D. Flo, F

Lời giải:

Halogen sở hữu công thức phân tử là X2.

Vận dụng công thức tính tỉ khối:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Khí A sở hữu công thức dạng RO2. Biết dA/KK = 1,5862. Hãy xác định công thức của khí A.

A. SO2

B. NO2

C. CO2

D. H2O

Lời giải:

Khối lượng mol của khí A là

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Oxit sở hữu công thức hoá học RO2, trong đó mỗi nhân tố chiếm 50% khối lượng. Khối lượng của R trong Một mol oxit là:

A. 16g

B. 32g  

C. 48g    

D. 64g

Lời giải:

Ta sở hữu mỗi nhân tố chiếm 50% khối lượng

Mặt khác %O = (MO : MRO2) . 100% = [32 : (MR + 32)] . 100% = 50%

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16: Tỉ khối của hỗn hợp X chứa 3,36 lít khí H2 và 6,72 lít khí N2 (đều đo ở đktc) so với khí heli là:

A. 4,83

B. 19,33

C. 33,18

D. 33,19

Lời giải:

Số mol khí H2 là:  

Số mol khí N2 là:  

Khí He sở hữu M = 4

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: Tỉ  khối của hỗn hợp chứa 4 gam metan (CH4) và 7 gam khí etilen (C2H4) so với ko khí là:

A. 

B. 

C. 

D. 

Lời giải:

Số mol của CH4 là:  

Số mol của C2H4 là: 

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18: Tỉ khối của hỗn hợp chứa 4 g metan và 7 g khí etilen so với ko khí là:

A. 22/28

B. 22/29    

C. 29/21

D. 29/22

Lời giải:

nCH4 = 4 : 16 = 0,25 mol; nC2H4 = 7 : 28 = 0,25 mol

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19: Tỉ khối của hỗn hợp chứa N2 và O2 theo tỉ lệ về thể tích là 1 : Hai so với ko khí là:

A. 

B. 

C. 

D. 

Lời giải:

Hỗn hợp chứa N2 và O2 theo tỉ lệ vê thể tích là 1 : 2

Khối lượng trung bình của hỗn hợp khí là:

Đáp án cần chọn là: a

Câu 20: Tỉ khối của hỗn hợp chứa N2 và O3 theo tỉ lệ 1 : Hai so với ko khí là: 

A. 

B. 

C. 

D. 

Lời giải:

Khối lượng trung bình của hỗn hợp khí là:

Đáp án cần chọn là: c

Câu 21: Hỗn hợp khí O2 và khí CO2 sở hữu tỉ khối đối với khí Hiđrô là 19, thành phần phần trăm những khí trong hỗn hợp tuần tự là:

A. 60%, 25%                           

B. 75%, 40%                          

C. 50%, 50%                          

D. 70%, 30%

Lời giải:

Đặt nCO2 = x và nO2 = y trong Một mol hỗn hợp thì x + y =1 (1)

Khối lượng mol của hỗn hợp khí là

→ x =y=0,5

→%VCO2 =%VO2=50%

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22: Ở đktc 0,5 lít khí X sở hữu khối lượng là 1,25 gam

A. 24

B. 65

C. 56

D. 64

Lời giải:

Số mol khí X là:   mol

Đáp án cần chọn là: C

Câu 23: Khí A sở hữu công thức phân tử dạng RO2, sở hữu tỉ khối khá so với H2 là 32. Vậy A sở hữu công thức phân tử là:

A. SO2

B. CO2

C. SO3

D. NO2

Lời giải:

Vậy công thức phân tử của A là SO2

Đáp án cần chọn là: A

Câu 24: Một hỗn hợp X gồm H2 và O2 (ko sở hữu phản ứng xảy ra) sở hữu tỉ khối so với ko khí là 0,3276. Phần trăm theo số mol của khí H2 trong hỗn hợp là

A. 25%

B. 75%

C. 30%

D. 70%

Lời giải:

Gọi số mol của H2 và O2 trong hỗn hợp tuần tự là x và y mol

Tỉ khối của X so với ko khí :  

Công thức tính khối lượng trung bình của hỗn hợp X là

Đáp án cần chọn là: B

Câu 25: Khí N2 nặng hơn khí H2 bằng bao nhiêu lần? (N = 14, H = 1)

A. 10 lần. 

B. 12 lần. 

C. 8 lần. 

D. 14 lần.

Lời giải:

Phân tử khối của N2 = 14×2 = 28 (gam/mol)

Phân tử khối của H2 = 2×1 = 2 (gam/mol)

Suy ra 

dN2/H2

Vậy N­2 nặng hơn H2 14 lần

Đáp án cần chọn là: D

Câu 26: Khí nào sở hữu thể thu được bằng cách đặt ngược bình (hình vẽ):

A. Khí Cacbonic (CO2).

B. Khí Oxi (O2).

C. Khí Clo (Cl2).

D. Khí Hiđro (H2).

Lời giải:

Khí thu được bằng cách đặt úp bình →→ khí này sở hữu phân tử khối nhẹ hơn ko khí

→ khí X là khí H2 (MH2=2g/mol)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 27: Khí nào trong số những khí sau được thu bằng cách đẩy ko khí úp bình?

A. Khí CO2

B. Khí Cl2

C. Khí H2

D. Khí O2

Lời giải:

Vì khí hiđrô sở hữu MH2 = 2 , nhẹ hơn ko khí nên sở hữu thể thu bằng phương pháp đẩy ko khí úp bình

Khí CO2, Cl2 đều nặng hơn ko khí nên ko thu được bằng cách trên mà phải ngửa ống thử.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 28: Với thể thu được những khí nào vào bình ( từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm): khí H2, N2, CH4, O2 bằng cách đặt đứng bình?

A.  H2

B. CH4

C. N2

D. O2

Lời giải:

Những chất khí nặng hơn ko khí thì ta thu bằng cách đặt đứng bình

→ O2 sở hữu khối lượng mol là 32 nặng hơn ko khí

Đáp án cần chọn là: D

Câu 29: Khí nào sau đây sở hữu thể thu được bằng cách đẩy nước trong phòng thí nghiệm?

A. SO3

B. Cl2

C. NO2

D. SO2

Lời giải:

Khí thu được bằng cách đẩy nước là những khí tan ít hoặc ko tan trong nước

→ chọn khí SO2

Đáp án cần chọn là: D

Câu 30: Cho hình vẽ thu khí như sau: Những khí nào trong số những khí H2, N2, NH3 ,O2, Cl2, CO2,HCl, SO2, H2S sở hữu thể thu được theo cách trên?

A. Chỉ sở hữu khí H2

B. H2, N2, NH3

C. O2, N2, H2,Cl2, CO2                                                

D. Tất cả những khí trên.

Lời giải:

Để thu khí bằng úp ngược bình thì khí đấy phải nhẹ hơn ko khí

→ chọn khí H2, N2, NH3

Đáp án cần chọn là: B

Câu 31: A là oxit của lưu huỳnh sở hữu tỉ khối khá so với Ne là 3,2. Vậy A sở hữu công thức phân tử là:

A. SO2

B. CO2

C. SO3

D. NO2

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 32: A là oxit của lưu huỳnh sở hữu tỉ khối khá so với phân tử oxi là 2. Vậy A sở hữu công thức phân tử là:

A. S

B. SO2

C. SO3                         

D. NO2

Lời giải:

Vận dụng công thức tính tỉ khối: . Tính được MA  = 2. 32 = 64.

Do A là oxit của lưu huỳnh sở hữu phân tử khối là 64 nên A chỉ sở hữu thể là SO2

Đáp án cần chọn là: B

Câu 33: B là oxit của nitơ sở hữu tỷ khối khá so với mêtan (CH4) là 1,875. B sở hữu công thức phân tử là:

A. NO2

B. N2O  

C. N2O4

D. NO

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 34: B là oxit của nitơ sở hữu tỷ khối khá so với khí cacbonic (CO2) là 1. B sở hữu công thức phân tử là:

A.  NO2

B. N2

C. N2O4                       

D. NO

Lời giải:

Vận dụng công thức tính tỉ khối:

 Tính được MB  = 1. 44 = 44

Do B là oxit của nito sở hữu phân tử khối là 44 nên A chỉ sở hữu thể là N2O

Đáp án cần chọn là: B

Câu 35: Hỗn hợp khí CO và CO2 sở hữu tỉ khối so với O2 là 1. Thể tích khí  CO2  cần thêm vào 8,96  lít hỗn hợp trên (đktc) để sở hữu tỉ khối so với O2 tăng lên bằng 1,075 là:

A. 2,24 lít

B. 1,12 lít

C. 11,Hai lít

D. 22,4 lít

Lời giải:

 Gọi số mol của CO và CO2 tuần tự là a, b (mol)

Mặt khác sở hữu: a + b = (8,96 : 22,4) = 0,4 (2)

Lấy (1) thay vào (2) ta được b = 0,Một mol và a=0,3 mol

Gọi số mol CO2 cần thêm vào là x mol

Đáp án cần chọn là: A

Câu 36: Hỗn hợp khí SO2 và O2 sở hữu tỉ khối so với CH4 là 3. Thể tích khí  O2  cần thêm vào 4,48  lít hỗn hợp trên (đktc) để sở hữu tỉ khối so với CH4 giảm còn 2,8 là:

A. 2,24 lít 

B. 1,12 lít    

C. 11,Hai lít   

D. 22,4 lít

Lời giải:

Gọi số mol của SO2 và O2 tuần tự là a, b (mol)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 37: Cho những khí sau: Cl2; H2; O2; SO3; CH4; CO2. Số lượng khí sở hữu thể thu được bằng cách đẩy nước trong phòng thí nghiệm là:

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Lời giải:

Khí thu bằng phương pháp đẩy nước  phải chọn những khí ít hoặc ko tan trong nước

Khí sở hữu thể thu được bằng cách đẩy nước trong phòng thí nghiệm là: H2; O2; CH4; CO2.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 38: Cho hình vẽ về cách thu khí dời nước như sau: Hình vẽ bên sở hữu thể vận dụng để thu được khí nào trong những khí sau đây?

A. H2, HCl, H2S

B. H2, CO2

C. NH3, HCl

D. H2, NH3

Lời giải:

    Khí thu bằng phương pháp đẩy nước  phải chọn những khí ít hoặc ko tan trong nước

→ chọn B sở hữu CO2 ít tan trong nước và H2 ko tan trong nước

Đáp án cần chọn là: B

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ 38 bài tập trắc nghiệm về Tính tỉ khối chất lượng khí sở hữu đáp án và lời giải chi tiết file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *