Bài Tập Quản Lý Dự Án Sơ Đồ Pert Có Lời Giải, Bài Tập Quản Lí Dự Án

cách vẽ sơ đồ pert là một trong những keyword được search nhiều nhất trên Google về chủ đề cách vẽ sơ đồ pert. Trong bài viết này, minhtungland.com sẽ viết bài viết Hướng dẫn cách vẽ sơ đồ pert mới nhất 2020

Để lập sơ đồ PERT cần phải biết độ dài của những công việc và mối liên hệ của những công việc đó. Lúc lập sơ dồ PERT cần tuân theo những quy tắc sau:

– Một sơ đồ PERT chỉ với một điểm đầu và một điểm cuối

Những yếu tố thời kì của những sự kiện

– Tính thời hạn Open sớm của những sự kiện : Thời kì Open sớm của sự kiện j là thời hạn sớm nhất kể từ lúc mở màn dự án tới lúc đạt tới sự kiện j. = tjs = max tis + tijThời gian Open sớm của những sự kiện được tính từ trái sang phải, với sự kiện khởi đầu, thời hạn Open sớm bằng 0 .– Tính thời hạn Open muộn của những sự kiện : Thời kì Open muộn của sự kiện i là thời hạn chậm nhất phải đạt tới sự kiện i nếu k muốn lê dài all thời hạn hoàn thành xong dự án .tim = min tjm – tijĐể dựng lại thời hạn muộn nhất của sự kiện i tiên phong phải xác lập số lượng giới hạn kết thúc của all dự án và xuất phát từ đó thời hạn Open muộn của những sự kiện được tính từ phải sang trái. Với sự kiện kết thúc ta với thời hạn Open sớm bằng thời hạn Open muộn .– dựng lại những sự kiện găng và những việc làm găng :

Những event găng là những event với thời kì xuất hiện sớm bằng thời kì xuất hiện muộn. Đường găng là đường đi qua những event găng.

định hình thời kì dự trữ của những công việc

so với mỗi việc làm người xem xác lập 3 loại thời hạn dự trữ sau :Thời kì dự trữ tự do của việc làm ij :MLij = tsj – tsi – tijThời gian dự trữ trọn vẹn của việc làm ijMTij = tmj – tsi – tijThời gian dự trữ hiển nhiên của việc làm ijMCij = tsj – tmi – tij
Ví dụ : Một dự án sản xuất gồm 7 việc làm, với độ dài thời hạn và trình tự thực thi như sau :

Để định hình đường găng thứ nhất cần tính thời hạn sớm và thời hạn muộn của những sự kiện :ts1 = 0 vì một là sự kiện khởi đầuts2 = ts1 + ta = 0 + 3 = 3ts3 = ts1 + tc = 0 + 6 = 6ts4 = max ( ts1 + tb ; ts2 + dh ) = max ( 0 + 5 ; 3 + 0 ) = 5ts5 = ts3 + tf = 6 + 7 = 13ts6 = max ( ts2 + td ; ts4 + te ; ts5 + tg ) = max ( 3 + 8 ; 5 + 4 ; 13 + 3 ) = 16tm6 = ts6 = 16tm5 = tm6 – tg = 16 – 3 = 13tm4 = tm6 – te = 16 – 4 = 12tm3 = tm5 – tf = 13 – 7 = 6tm2 = min ( tm6 – td ; tm4 – th ) = min ( 16 – 8 ; 12 – 0 ) = 8

tm1 = min (tm3 – tc ; tm4 – th; tm2 – ta ) = min ( 6 – 6; 8 – 5; 8 – 3) = 0

Vậy những việc làm găng là c ; f ; g và độ dài đường găng là 16 .Thời kì dự trữ của những việc làm được đo lường và thống kê trong bảng :

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *