Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài theo giá net – gross (ví dụ)

Công thức - Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu theo giá net và giá gross (thuế GTGT - TNDN - TNCN) đối với tư nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài.

I. Xác định doanh thu tính thuế nhà thầu nước ngoài

Để xác định doanh thu tính thuế nhà thầu, bạn phải xác định được trị giá hợp đồng thầu giữa Việt Nam và nhà thầu nước ngoài mang phát sinh thu nhập tại Việt Nam đã bao gồm thuế hay chưa.

 • Trường hợp đã bao gồm thuế:  
  • Tính thuế nhà thầu theo giá Gross;
  • Doanh thu tính thuế nhà thầu chính bằng trị giá hợp đồng thầu giữa doanh nghiệp tại Việt Nam và nhà thầu nước ngoài;
  • Thực hiện tính thuế GTGT trước, rồi sau đó tính thuế TNDN.
 • Trường hợp chưa bao gồm thuế:  
  • Tính thuế nhà thầu theo giá Net;
  • Doanh thu tính thuế nhà thầu phải được quy đổi thành doanh thu đã bao gồm thuế trước lúc tính thuế;
  • Thực hiện tính thuế TNDN trước, rồi tính thuế GTGT.

II. Cách tính thuế GTGT và thuế TNDN với nhà thầu là tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài

1. Cách tính thuế nhà thầu lúc trị giá hợp đồng là Net

➤ Tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Trong đó: Doanh thu ko bao gồm thuế TNDN là trị giá hợp đồng thầu.

➤ Tính thuế trị giá gia tăng (GTGT)

Trong đó: Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT là doanh thu tính thuế TNDN.

2. Cách tính thuế nhà thầu lúc trị giá hợp đồng là Gross

➤ Tính thuế trị giá gia tăng

➤ Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong đó: Doanh thu tính thuế TNDN = Trị giá hợp đồng - Thuế GTGT phải nộp

 

3. Tỷ lệ % để tính thuế TNDN, thuế GTGT

➤ Tỷ lệ % tính thuế TNDN

Theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư 103/2014/TT-BTC, tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh như sau:

 

➤ Tỷ lệ % tính thuế GTGT

Theo Khoản 2, Điều 12, Thông tư 103/2014/TT-BTC, tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu đối với ngành kinh doanh như sau:

 

Ví dụ 1: Nhà thầu nước ngoài H sản xuất cho doanh nghiệp T ở Việt Nam nhà sản xuất tư vấn giám sát dự án xây dựng, giá hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN là 532.000 USD. Theo hợp đồng, doanh nghiệp T chịu trách nhiệm trả những loại thuế phát sinh thay cho nhà thầu nước ngoài. Tỷ lệ % thuế GTGT và thuế TNDN là 5%. 

Lúc đó, thuế sẽ được tính theo giá Net vì trị giá hợp đồng nhà thầu nước ngoài nhận được chưa bao gồm thuế.

 • Doanh thu tính thuế TNDN = 532.000 / (1 - 5%) = 560.000 USD
 • Doanh thu tính thuế GTGT = 560.000 / (1 - 5%) = 589.474 USD

Ví dụ 2: Nhà thầu nước ngoài N sản xuất cho doanh nghiệp T ở Việt Nam nhà sản xuất giám sát dự án xây dựng nhà máy D, trị giá hợp đồng đã bao gồm thuế là 256.500 USD. Theo hợp đồng, nhà thầu nước ngoài chịu trách nhiệm trả những loại thuế phát sinh. Tỷ lệ % thuế GTGT và thuế TNDN là 5%.

Lúc đó, thuế sẽ được tính theo giá Gross vì trị giá nhà thầu nước ngoài nhận được đã bao gồm thuế.

 • Doanh thu tính thuế GTGT = Trị giá hợp đồng = 256.500 USD
 • Doanh thu tính thuế TNDN = 256.500 - 12.825 = 243.675 USD

III. Cách tính thuế GTGT và thuế TNCN đối với nhà thầu nước ngoài là tư nhân kinh doanh 

Căn cứ theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/04/2014 quy định rõ tư nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, mang phát sinh thu nhập tại Việt Nam hoặc theo Khoản 1, Điều 1, Chương 1, Nghị định 90/2007/NĐ-CP ngày 31/05/2007 quy định tư nhân nước ngoài đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài, được pháp luật nước ngoài xác nhận gọi là thương nhân phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT và thuế TNCN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu.

Ngoài điều kiện trên, phải xét tới điều kiện khác là tư nhân thuộc diện trú ngụ hay ko trú ngụ theo Điều Hai của Luật Thuế thu nhập tư nhân và Nghị định 65 /2013/NĐ-CP, từ đó tính ra được số thuế phát sinh phải nộp theo quy định hiện hành một cách chuẩn xác nhất, cụ thể:

 • Đối với tư nhân trú ngụ là tư nhân giải quyết được những điều kiện sau đây: 
  • Với mặt tại Việt Nam từ đủ 183 ngày trở lên tính trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày trước tiên mang mặt tại Việt Nam;
  • Với nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo Luật Trú ngụ hoặc mang nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định pháp luật về nhà ở với thời hạn của hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.
 • Tư nhân ko trú ngụ là tư nhân ko giải quyết được những điều kiện trên.

➤ Xác định thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp

Trong đó: 

 • Với tư nhân trú ngụ: 
  • Nếu phát sinh thu nhập dưới 100 triệu/năm thì ko phát sinh những khoản thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp;
  • Nếu phát sinh thu nhập trên 100 triệu/năm thì tỷ lệ % tính thuế GTGT và thuế TNCN như sau:

 

 • Với tư nhân ko trú ngụ: 
  • Tỷ lệ % thuế GTGT giống với tư nhân trú ngụ;
  • Tỷ lệ % tính thuế TNCN như sau:

 

Ví dụ 1: Ông Alex mang quốc tịch Anh tới Việt Nam du lịch trong 3 tháng, tại đây ông được một người bạn giới thiệu tư vấn, thiết kế bản vẽ nhà ở cho doanh nghiệp TNHH ABC trị giá 70 triệu đồng. Tại Vương Quốc Anh, ông mang chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư được pháp luật nước Anh xác nhận và cho phép hành nghề. Tương tự, theo Điều 1, Thông tư 111/2013/TT-BTC, mang thể thấy ông Alex là tư nhân kinh doanh, nhưng ko trú ngụ tại Việt Nam được tính theo từng lần phát sinh thu nhập. Giả thiết trong trường hợp này ông Alex ko đủ điều kiện để kê khai trực tiếp tại Việt Nam thì doanh nghiệp TNHH ABC mang trách nhiệm khấu trừ và kê khai, nộp thay thuế GTGT và thuế TNCN cho tư nhân kinh doanh người nước ngoài.

 • Thuế GTGT phải nộp = 70 triệu x 5% = 3,5 triệu
 • Thuế TNCN phải nộp = 70 triệu x 5% = 3,5 triệu

Ví dụ 2: Anh Jack tới sinh sống và làm việc tại Việt Nam được hơn Một năm, tại đây anh thấy nhu cầu thị trường về đồ uống mang đi tại Việt Nam rất mang tiềm năng. Anh quyết định đăng ký kinh doanh loại đồ uống này và được pháp luật chấp thuận. Tình hình kinh doanh ổn định, doanh thu mỗi tháng anh nhận về là 50 triệu đồng/tháng. Giả thiết anh Jack kinh doanh vào tháng 03/202x trở đi và mang doanh thu ổn định và đáp ứng đủ điều kiện để kê khai trực tiếp thì số thuế phải nộp phát sinh như sau: 

 • Thuế GTGT phải nộp = 50 triệu x 2% = Một triệu
 • Thuế TNCN phải nộp = 50 triệu x 1% = 0,5 triệu

Tương tự, tổng số thuế phát sinh phải nộp của anh Jack là 1,5 triệu đồng.

Ví dụ 3: Cô Julie mang quốc tịch Hà Lan tới Việt Nam làm cố vấn cấp cao cho doanh nghiệp A thuộc tập đoàn AA-Group mang trụ sở chính tại Hà Lan, tính từ ngày trước tiên cô mang mặt ở Việt Nam liên tục cho tới nay là được 18 tháng theo diện công việc và ko phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam. Tại đây cô được một người bạn giới thiệu để cô làm tư vấn viên về pháp luật định cư tại Hà Lan cho doanh nghiệp TNHH MNC trị giá 7 triệu đồng/tháng. Tại Hà Lan, cô Julie mang chứng chỉ hành nghề trạng sư được pháp luật nước quốc gia cô xác nhận và cho phép hành nghề. Tương tự, theo Điều 3, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015, mang thể thấy cô Julie là tư nhân trú ngụ và tổng thu nhập của cô ko quá 100 triệu đồng trong năm dương lịch nên ko phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp.

Vũ Trường & Hoài Thu - Phòng Kế toán Anpha

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *