Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 5 có lời giải

Bài viết này Kỹ Năng Kế Toán sẽ gửi tới những bạn thêm một dạng bài tập về tài khoản và ghi sổ kép mang lời giải. Thực hiện làm những bài tập nguyên lý kế toán cũng là cách để những bạn mang thể nhớ tri thức nhanh và lâu hơn.

Bài Tập Về Tài Khoản Và Ghi Sổ Kép – Bài 5

I. Tình hình tài sản của một doanh nghiệp tính tới ngày 01/01/2010 được cho trong bảng cân đối kế toán như sau:

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

TÀI SẢNNỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt80.000Vay ngắn hạn120.000
Phải thu khách hàng120.000Phải trả người bán60.000
Hàng hóa tồn kho600.000Phải trả khác20.000
MMTB, nhà xưởng1.200.000Tài chính kinh doanh1.800.000
Tổng tài sản2.000.000Tổng vốn đầu tư2.000.000

Trong tháng 01/2010 tại doanh nghiệp mang những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

 1. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt là 20.000.000 đồng
 2. Doanh nghiệp nhận vốn góp của cổ đông bằng dây chuyền sản xuất trị giá 200.000.000 đồng
 3. Xuất kho hàng hóa gửi đi bán trị giá 100.000.000 đồng lớp học kế toán thuế
 4. Nhập kho một dụng cụ, dụng cụ trị giá 10.000.000 đồng trả tiền bằng tiền mặt
 5. Cung cấp tiền mặt 20.000.000 đồng để trả tiền khoản nợ người bán và 10.000.000 đồng trả tiền khoản nợ khác
 6. Chi 20.000.000 đồng tiền mặt trả tiền khoản vay ngắn hạn

Yêu cầu: lớp kế toán tổng hợp

 1. Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh vào những tài khoản tương ứng
 2. Lập bảng cân đối tài khoản cuối kỳ
 3. Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ

Đề xuất lời giải:

1. Mở tài khoản và ghi số dư đầu kỳ vào những tài khoản (sơ đồ tài khoản)

2. Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt là 20.000.000

NV1:       

Nợ TK 111 (Tiền mặt): 20.000.000

Với TK 131 (Phải thu khách hàng): 20.000.000

Doanh nghiệp nhận vốn góp của cổ đông bằng dây chuyền sản xuất:

NV2:     

Nợ TK 211 (TSCĐ): 200.000.000

Với TK 411 (Tài chính kinh doanh): 200.000.000

Xuất kho hàng hóa gửi đi bán: diễn đàn xuất nhập khẩu

NV3:         

Nợ TK 157 (Hàng gửi bán): 100.000.000

Với TK 156 (Hàng hóa): 100.000.000

Nhập kho dụng cụ dụng cụ trả tiền bằng tiền mặt: khóa học hành chính nhân sự tại hà nội

NV4:        

Nợ TK 153 (Dụng cụ dụng cụ): 10.000.000

Với TK 111 (Tiền mặt): 10.000.000

Cung cấp tiền mặt để trả tiền khoản nợ người bán và trả tiền khoản nợ khác:

NV5:       

Nợ TK 331 (Phải trả cho người bán): 20.000.000

Nợ TK 338 (Phải trả khác): 10.000.000

Với TK 111 (Tiền mặt): 30.000.000

Cung cấp tiền mặt trả tiền khoản vay ngắn hạn:

NV6:

Nợ TK 311 (Vay ngắn hạn): 20.000.000

 Với TK 111 (Tiền mặt): 20.000.000

Phản ánh vào sơ đồ tài khoản:

3. Lập bảng cân đối tài khoản

Tài khoảnSố dư đầu kỳSố phát sinhSố dư cuối kỳ
NợVớiNợVớiNợVới
11180.000 20.00060.00040.000 
131120.000 020.000100.000 
1530 10.000010.000 
156600.000 0100.000500.000 
1570 100.0000100.000 
2111.200.000 200.00001.400.000 
311 120.00020.0000 100.000
331 60.00020.0000 40.000
338 20.00010.0000 10.000
411 1.800.0000200.000 2.000.000
Tổng2.000.0002.000.000380.000380.0002.150.0002.150.000

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

4. Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ

Tài sảnSố tiềnTài chínhSố tiền
Tiền mặt40.000Vay ngắn hạn100.000
Phải thu khách hàng100.000Phải trả người bán40.000
Dụng cụ dụng cụ10.000Phải trả khác10.000
Hàng hóa500.000Tài chính kinh doanh2.000.000
Hàng gửi đi bán100.000  
MMTB, Nhà xưởng1.400.000  
Tổng tài sản2.150.000Tổng vốn đầu tư2.150.000
 • Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép
 • Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 3 mang lời giải
 • Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài Hai mang lời giải
 • Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài Một mang lời giải

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *