33 câu trắc nghiệm Phương trình mũ và phương trình lôgarit có đáp án (phần 1)
Với 33 bài tập & thắc mắc trắc nghiệm Phương trình mũ và phương trình lôgarit Toán lớp 12 Giải tích với đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ những mức độ nhận diện, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học trò ôn trắc nghiệm Toán 12.

33 câu trắc nghiệm Phương trình mũ và phương trình lôgarit với đáp án (phần 1)

Câu 1: Giả sử x là nghiệm của phương trình

A. 0   B. ln3    C. –ln3    D. 1/ln3

Câu 2: Tính tích tất cả những nghiệm của phương trình 32x2 + 2x + 1 - 28.3x2 + x + 9 = 0

A. -4    B. -2    C. 2    D. 4

Câu 3: Tìm nghiệm của phương trình 2x - 1 = 31 - 2x

Câu 4: Giải phương trình (x2 - 2x)lnx = lnx3

A. x = 1, x = 3    B. x = -1, x = 3     C. x = ±1, x = 3    D. x = 3

Câu 5: Nếu log7(log3(log2x)) = 0 thì x-1/2 bằng :

Câu 6: Giải phương trình logx = log(x + 3) - log(x - 1)

A. x = 1   B. x = 3   C. x = 4    D. x = -1, x = 3

Câu 7: Giải phương trình log√2(x + 1) = log2(x2 + 2) - 1

A. x = 1   B. x = 0   C. x = 0, x = -4   D. x = 0, x = 1

A. b    B. √b    C. 1/b     D. 1/b2

Câu 9: Cho biết 2x = 8y + 1 và 9y = 3x - 9 . Tính trị giá của x + y

A. 21     B. 18   C. 24    D. 27

Câu 10: Giả sử x, y là hai số thực thỏa mãn đồng thời 3x2 - 2xy = Một và 2log3x = log3(y + 3). Tính x + y

A. 9/4     B. 3/2    C. 3   D. 9

Câu 11: Giải phương trình 10x = 0,00001

A. x = -log4    B. x = -log5    C. x = -4    D. x = -5

Câu 12: Giải phương trình

Câu 13: Cho phương trình

Nghiệm của phương trình này nằm từ nào dưới đây ?

Câu 14: Giải phương trình 32x - 3 = 7 . Viết nghiệm dưới dạng thập phân, làm tròn tới hàng phần nghìn.

A. x ≈ 2,38   B. x ≈ 2,386    C. x ≈ 2,384   D. x ≈ 1,782

Câu 15: Tính tổng bình phương những nghiệm của phương trình 4x2 + 2 - 9.2x2 + 2 + 8 = 0

A. 2   B. 4   C. 17   D. 65

Câu 16: Giải phương trình 4x + 2x + 1 - 15 = 0. Viết nghiệm tìm được dưới dạng thập phân, làm tròn tới hàng phần trăm

A. x ≈ 0,43     B. x ≈ 0,63    C. x ≈ 1,58    D. x ≈ 2,32

  • 32 câu trắc nghiệm Hàm số mũ và hàm số lôgarit với đáp án (phần 2)
  • 33 câu trắc nghiệm Phương trình mũ và phương trình lôgarit với đáp án (phần 1)
  • 33 câu trắc nghiệm Phương trình mũ và phương trình lôgarit với đáp án (phần 2)
  • 30 câu trắc nghiệm Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit với đáp án (phần 1)
  • 30 câu trắc nghiệm Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit với đáp án (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán với đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa với đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý với đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh với đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khácLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *