Ôn tập Sinh học 11 Chương 1 Sự Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Đề cương ôn tập Sinh vật học 11 Chương 1

A. Tóm tắt lý thuyết

 • Sự hấp thụ và vận chuyển những chất của thực vật
 • Yếu tố khoáng 
 • Quang quẻ hợp
 • Hô hấp
 • Tiêu hóa và tuần hoàn ở động vật
 • Thăng bằng nội môi

B. Một số nghi vấn ôn tập chương

Bài 1: Dưới đây là những giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày:

1. Những chất dinh dưỡng đơn thuần được hấp thụ từ ko bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng Phần  thức ăn ko được tiêu hóa trong ko bào được Thải ra khỏi tế bào theo kiểu xuất bào.

2. Màng tế bào lõm dần vào, hình thành ko bào tiêu hóa chứa thức ăn bên trong.

3. Lizôxôm gắn vào ko bào tiêu hóa. Những enzim của lizôxôm vào ko bào tiêu hóa và thủy phân những chất dinh dưỡng phức tạp thành những chấi dinh dưỡng đơn thuần.

Chọn câu trả lời đúng về trình tự những giai đoạn của quá trình tiêu hóa là

A. 1 →  2 → 3.                 B. 2 → 3 → 1.                 C. 2 → 1 → 3.              D. 3 → 2 → 1.

 Trả lời

Đáp án B

Bài 2: Mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa? Vì sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau lúc được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?

Trả lời

1. Trong túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa trong lòng túi tiêu hóa, bên ngoài tế bào) và tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên trong những tế bào ưên thành túi tiêu hóa).

2. Thức ăn phải được tiếp tục tiêu hóa nội bào (tiêu hóa trong ko bào tiêu hóa) trở thành dạng đơn thuần để thân thể mang thể sử dụng được 

Bài 3: Ống tiêu hóa phân hóa thành những phòng ban khác nhau mang tác dụng gì? Vì sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

 Trả lời

1. Ống tiêu hóa phân hóa thành những phòng ban khác nhau mang tác dụng làm tăng hiệu quả tiêu hóa thức ăn.

2. Nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào vì thức ăn được tiêu hóa trong lòng ống tiêu hóa, bên ngoài tế bào.  

Bài 4:  Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa?

 Trả lời

Những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa là:

- Thức ăn đi theo Một chiều trong ống tiêu hóa ko bị trộn lẫn với chất thải  (phân); thức ăn trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn với chất thải. Nhờ thức ăn đi theo một chiều, nên ống tiêu hóa hình thành những phòng ban chuyển hóa, thực hiện những chức năng khác nhau như tiêu hóa cơ học, tiêu hóa hóa học.

- Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa ko bị hòa loãng, còn trong túi tiêu hóa dịch tiêu hóa bị hòa loãng với rất nhiều nước.

Bài 5: Rễ của thực vật ở trên cạn mang đặc điểm hình thái gì thích ứng với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?

Trả lời

Rễ của thực vật trên cạn sinh trưởng rất nhanh, đâm sâu và lan tỏa tới hướng nguồn nước. Đặc thù, chúng hình thành liên tục với số lượng rất to những lông hút, tạo nên bề mặt xúc tiếp to giữa rễ và đất. Do vậy, sự hất thụ nước và những ion khoáng được thuận lợi.

Bài 6: Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?

Trả lời

- Nước được hấp thụ vào rễ theo cơ chế thụ động (theo cơ chế thẩm thấu), tức là di chuyển từ môi trương đất - nơi mang nồng độ chất tan thấp (môi trường nhược trương) vào tế bào rễ - nơi mang nồng độ chất tan cao (dịch bào ưu trương, áp suất thẩm thấu cao).

- Khác với sự hấp thụ nước, những ion khoáng di chuyển từ đất vào tế bào một cách chọn lựa theo hai cơ chế:
+ Cơ chế thụ động: Những ion khoáng di chuyển từ đất (hoặc môi trường dinh dưỡng) vào rễ theo građien nồng độ. Nước đi sau từ môi trường (nơi mang nồng độ ion cao) vào rễ (nơi nồng độ của ion đó thấp).
+ Cơ chế chủ động: Đối với một số ion cây mang nhu cầu cao. Ví dụ, ion Kali (K+), di chuyển ngược chiều građien nồng độ. Sự di chuyển ngược chiều nồng độ tương tự đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng sinh vật học ATP từ hô hấp (phải tiêu dùng bơm ion, ví dụ: bơm natri: Na+ - ATPaza, bơm Kali: K+ - ATPaza,...)

Bài 7: Giảng giải vì sao cây trên cạn ngập úng lâu ngày sẽ bị chết ?

Trả lời 

Đối với cây trên cạn, lúc ngập úng nước ngăn cách sư xúc tiếp của ko khí với mặt đất, ôxi ko xâm nhập được vào đất làm rễ cây thiếu ôxi. Thiếu ôxi phá hoại tiến trình hô hấp thường ngày của rễ, tích lũy những chất độc hại dối với tế bào và làm cho long hút chết mà cũng ko hình thành được lông hút mới. Ko mang lông hút cây sẽ ko hấp thụ được nước, thăng bằng nước bị phá vỡ, cây sẽ bị chết. Ngoài ra, cây bị ngấp úng so với điều kiện cạn ở ban sơ là sự thay đổi môi trường đột ngột làm cây ko kịp thích ứng với điều kiện mới.

Bài 8: Nêu những dạng nước trong cây và vai trò của những dạng nước trong đời sống của cây?

Trả lời

Nêu được hai dạng nước: nước tự do, nước liên kết và phân biệt được đặc điểm tự do, đặc điểm liên kết của hai dạng nước. Từ đó nêu vai trò của dạng nước tự do với đầy đủ vai trò của nước ở dạng phân tử, trong lúc đó nước liên kết chỉ còn vai trò cấu trúc.

Bài 9: Đặc điểm cấu trúc và sinh lí của lông hút liên quan tới quá trình hấp thụ nước?

Trả lời

 • Thành tế bào mỏng, ko thấm cutin
 • Chỉ mang một ko bào trung tâm to chiếm sắp hết thể tích tế bào
 • Áp suất thẩm thấu của tế bào lông hút rất to vì hoạt động hô hấp xoành xoạch cao.

Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Chương 1

 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài Một Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài Hai Vận chuyển những chất trong cây
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 3 Thoát tương đối nước
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 4 Vai trò của những nhân tố khoáng
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 6 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 8 Quang quẻ hợp ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 9 Quang quẻ hợp ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 10 Tác động của những nhân tố ngoại cảnh tới quang quẻ hợp
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 11 Quang quẻ hợp và năng suất cây trồng
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 12 Hô hấp ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 15 Tiêu hóa ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 16 Tiêu hóa ở động vật tiếp theo
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 17 Hô hấp ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 18 Tuần hoàn máu
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 19 Tuần hoàn máu tiếp theo
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 20 Thăng bằng nội môi

Tài liệu tham khảo 

Phần này những em mang thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ nghi vấn và đáp án làm bài. 

 • 50 Nghi vấn trắc nghiệm ôn tập về Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh vật học 11 mang đáp án
 • 17 Nghi vấn tự luận ôn tập chuyên đề Quang quẻ hợp và hô hấp Sinh vật học 11 mang lời giải chi tiết
 • 22 Nghi vấn tự luận ôn tập chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh vật học 11 mang đáp án
 • 40 Nghi vấn trắc nghiệm ôn tập chuyên đề Vận chuyển nước và những ion khoáng trong cây Sinh vật học 11 mang đáp án
 • Lý thuyết và bài tập ôn tập chuyên đề Trao đổi nước ở thực vật Sinh vật học 11 mang lời giải chi tiết
 • Lý thuyết và bài tập ôn tập chuyên đề Sự hấp thụ khoáng và trao đổi nito ở thực vật Sinh vật học 11 mang lời giải chi tiết
 • Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh vật học 11 mang đáp án
 • Nghi vấn tự luận ôn tập vấn đề Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh vật học 11 mang đáp án
 • 34 Nghi vấn trắc nghiệm sinh trưởng và phát triển ở thực vật Sinh vật học 11 mang đáp án và lời giải chi tiết
 • Bài tập trắc nghiệm Hô hấp ở động vật Sinh vật học 11 mang đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật Sinh vật học 11 mang đáp án
 • Phân loại bài tập Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh vật học 11
 • 74 bài tập trắc nghiệm Sinh 11 chủ đề Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
 • Lý thuyết những nhóm vi sinh vật chuyển hóa nito Sinh vật học 11
 • Tri thức trọng tâm chủ đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh vật học 11
 • Nghi vấn trắc nghiệm tuần hoàn máu ở động vật Sinh vật học 11 mức độ nhận mặt
 • Nghi vấn trắc nghiệm tiêu hóa ở động vật Sinh vật học 11 mức độ nhận mặt
 • Nghi vấn trắc nghiệm quang quẻ hợp ở thực vật Sinh vật học 11 mức độ nhận mặt
 • Nghi vấn trắc nghiệm hô hấp ở động vật Sinh vật học 11 mức độ nhận mặt
 • Nghi vấn trắc nghiệm thăng bằng nội môi Sinh vật học 11 mức độ nhận mặt
 • Nghi vấn trắc nghiệm hô hấp ở thực vật Sinh vật học 11 mức độ nhận mặt
 • Bài tập trao đổi nước ở thực vật Sinh vật học 11 mang đáp án và lời giải chi tiết
 • Bài tập trao đổi khoáng và nito ở thực vật Sinh vật học 11 mang đáp án và lời giải chi tiết
 • Nghi vấn ôn bồi dưỡng HSG môn Sinh lớp 11 - Chuyên đề Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
 • 255 nghi vấn trắc nghiệm ôn tập Chương Chuyển hóa vật và năng lượng Sinh vật học 11 mang đáp án

Đề rà soát Sinh vật học 11 Chương 1

Trắc nghiệm online Chương Một Sinh 11 (Thi Online)

Phần này những em được làm trắc nghiệm online với những nghi vấn trong vòng 45 phút để rà soát năng lực và sau đó đối chiếu kết quả từng nghi vấn.  

 • 40 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương Một Sinh vật học 11 năm 2019-2020 Trường THPT
 • Đề rà soát Một tiết Chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh lớp 11 năm 2018-2019 - Trường THPT Yên Dũng
 • Đề rà soát Một tiết Chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh lớp 11 năm 2018-2019 - Trường THPT Ngô Gia Tự

Đề rà soát Sinh vật học 11 Chương 1 (Tải file)

Phần này những em mang thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ nghi vấn và đáp án làm bài. 

 • Đề rà soát Một tiết Chương I môn Sinh vật học lớp 11 năm 2020 - Trường THPT Lê Quý Đôn mang đáp án
 • Đề rà soát Chương I môn Sinh vật học lớp 11 năm 2018-2019 - Trường THCS Yên Dũng mang đáp án
 • Đề rà soát Một tiết chương I môn Sinh lớp 11 năm 2018-2019 - Trường THPT Ngô Gia Tự

Lý thuyết từng bài chương Một và hướng dẫn giải bài tập SGK

Lý thuyết Sinh vật học 11 Chương 1

 • Lý thuyết Sinh 11 Bài Một Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 2: Vận chuyển những chất trong cây
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 3: Thoát tương đối nước
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 4: Vai trò của những nhân tố khoáng 
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 7: Thực hiện
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 8: Quang quẻ hợp ở thực vật
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 9: Quang quẻ hợp ở những nhóm thực vật 
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 10: Tác động của những nhân tố ngoại cảnh tới quang quẻ hợp
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 11: Quang quẻ hợp và năng suất cây trồng
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 13: Thực hiện
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 14: Thực hiện
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 18: Tuần hoàn máu
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 20: Thăng bằng nội môi
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 21: Thực hiện

Giải bài tập Sinh vật học 11 Chương 1

 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 1 
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 2
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 3 
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 4 
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 5 
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 6 
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 7 
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 8 
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 9 
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 10 
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 11
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 12 
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 13 
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 14
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 15
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 16
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 17
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 18
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 19
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 20
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 21 

Trên đây là nội dung của tài liệu Ôn tập Sinh vật học 11 Chương Một Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng. Kỳ vọng với tài liệu này, những em sẽ ôn tập tốt và củng cố tri thức một cách vững chắc. Để thi online và tải file về máy những em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net. Ngoài ra, những em còn mang thể san sẻ lên Facebook để giới thiệu bạn bè cùng vào học, tích lũy thêm điểm HP và mang thời cơ nhận thêm nhiều phần quà mang trị giá từ HỌC247 ! 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *