Cách xác định vận tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động thẳng đều hay, chi tiết
A. Phương pháp & Ví dụ

- Sử dụng công thức trong chuyển động thẳng đều: S = v.t

- Công thức tính tốc độ trung bình:

Véc tơ vận tốc tức thời trung bình:

Bài tập vận dụng

Bài 1: Một xe chạy trong 5h: 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60 km/h, 3h sau xe chạy với tốc độ trung bình 40 km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trong suốt thời kì chuyển động.

Hướng dẫn:

Quãng đường đi trong 2h đầu: S1 = v1.t1 = 60.2 = 120 km

Quãng đường đi trong 3h sau: S2 = v2.t2 = 40.3 = 120 km

Tốc độ trung bình của xe trong suốt thời kì chuyển động:

Bài 2: Một xe đi nửa đoạn đường trước nhất với tốc độ trung bình v1 = 12 km/h và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v2 = 20 km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường.

Hướng dẫn:

Thời kì đi nửa đoạn đường đầu:

Thời kì đi nửa đoạn đường cuối:

Tốc độ trung bình:

Bài 3: Một ô tô đi trên con đường bằng phẳng với v = 60 km/h, trong thời kì 5 phút, sau đó lên dốc 3 phút với v = 40 km/h. Coi ôtô chuyển động thẳng đều. Tính quãng đường ô tô đã đi trong cả giai đoạn.

Hướng dẫn:

Bài 4: Một ô tô đi từ A tới B. Đầu chặng ô tô đi 1/4 tổng thời kì với v = 50 km/h. Giữa chặng ô tô đi 1/Hai thời kì với v = 40 km/h. Cuối chặng ô tô đi 1/4 tổng thời kì với v = 20 km/h. Tính tốc độ trung bình của ô tô?

Hướng dẫn:

Quãng đường tiên phong chặng:

Quãng đường chặng giữa:

Quãng đường đi chặng cuối:

Tốc độ trung bình:

Bài 5: Hai xe cùng chuyển động đều trên phố thẳng. Nếu chúng đi ngược chiều thì cứ 30 phút khoảng cách của chúng giảm 40km. Nếu chúng đồng hành chiều thì cứ sau 20 phút khoảng cách giữa chúng giảm 8km. Tính véc tơ vận tốc tức thời mỗi xe.

Hướng dẫn:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của mỗi xe.

Nếu đi ngược chiều thì

Nếu đồng hành chiều thì

Giải (1) (2): v1 = 52 km/h ; v2 = 28 km/h

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Tốc độ trung bình bằng tổng quãng đường chia tổng thời kì đi hết quãng đường đó:

A.7m/s                  B.5,71m/s                  C. 2,85m/s                  D. 0,7m/s

Câu 2: Một vật chuyển động thẳng ko đổi chiều. Trên quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với véc tơ vận tốc tức thời v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật đi với véc tơ vận tốc tức thời v2 = 5m/s. Véc tơ vận tốc tức thời trung bình trên cả quãng đường là:

A.12,5m/s                  B. 8m/s                  C. 4m/s                  D.0,2m/s

Câu 3: Một xe chuyển động thẳng ko đổi chiều; Hai giờ đầu xe chạy với véc tơ vận tốc tức thời trung bình 60 km/h, 3 giờ sau xe chạy với véc tơ vận tốc tức thời trung bình 40km/h. Véc tơ vận tốc tức thời trung bình của xe trong suốt thời kì chạy là:

A. 50km/h                  B. 48 km/h                  C. 44km/h                  D. 34km/h

Câu 4: Một xe chuyển động thẳng ko đổi chiều với véc tơ vận tốc tức thời trung bình là 20 km/h trên 1/4 đoạn đường đầu và 40 km/h trên 3/4 đoạn đường còn lại. Véc tơ vận tốc tức thời trung bình của xe trên cả đoạn đường là :

A. 30km/h                   B. 32 km/h                  C. 128km/h                  D. 40km/h

Câu 5: Một xe chuyển động thẳng ko đổi chiều, trong nửa thời kì đầu xe chạy với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/h. Trong nửa thời kì sau xe chạy với véc tơ vận tốc tức thời 18 km/h. Véc tơ vận tốc tức thời trung bình trong suốt thời kì đi là:

A.15km/h                  B.14,5km/h                   C. 7,25km/h                  D. 26km/h

Câu 6: Một người đi xe đạp ko đổi chiều trên 2/3 đoạn đường đầu với véc tơ vận tốc tức thời trung bình 10 km/h và 1/3 đoạn đường sau với véc tơ vận tốc tức thời trung bình 20 km/h. Véc tơ vận tốc tức thời trung bình của người đi xe đạp trên cả quảng đường là

A. 12km/h                   B. 15km/h                   C. 17km/h                   D. 13,3km/h

Câu 7: Thế nào là chuyển động thẳng đều?

A. Chuyển động thẳng đều là chuyển động với quỹ đạo là đường thẳng và với tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường

B. Chuyển động thẳng đều là chuyển động trên phố thẳng, với vectơ véc tơ vận tốc tức thời ko đổi theo thời kì

C. Chuyển động thẳng đều là chuyển động trên phố thẳng, vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời kì bằng nhau

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Chọn đáp án đúng:

Trong chuyển động thẳng đều:

A. Quãng đường đi được s tỉ lệ nghịch với tốc độ v

B. Tọa độ x tỉ lệ thuận với tốc độ v

C. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời kì chuyển động t

D. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời kì chuyển động t

Câu 9: Công thức tính tốc độ trung bình là:

                   

Câu 10: Chọn câu phát biểu ĐÚNG. Trong chuyển động thẳng đều thì :

A. Quãng đường đi được s tăng tỉ lệ với véc tơ vận tốc tức thời v.

B. Tọa độ x tăng tỉ lệ với véc tơ vận tốc tức thời v.

C. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời kì chuyển động t.

D. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời kì chuyển động t.

  • Dạng 1: Cách xác định véc tơ vận tốc tức thời, quãng đường, thời kì trong chuyển động thẳng đều hay, chi tiết
  • Dạng 2: Viết phương trình chuyển động thẳng đều
  • Dạng 3: Vẽ đồ thị của chuyển động thằng đều

Đã với lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
  • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 với đáp án
  • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 với đáp án chi tiết
  • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 với đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *