Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật chuẩn 100% [Bài tập có lời giải]

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ san sớt lý thuyết nửa chu vi hình chữ nhật và công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật kèm theo bài tập với lời giải chi tiết từ A – Z để những bạn cùng tham khảo nhé

Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là một nửa độ dài đường bao quanh hình chữ nhật, bằng tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật chia Hai hoặc bằng chiều dài cùng với chiều rộng.

P = C/2 = a +b 

Trong đó:

  • P: là nửa chu vi hình chữ nhật
  • C: Chu vi hình chữ nhật
  • a: chiều dài hình chữ nhật
  • b: chiều rộng hình chữ nhật

THam khảo thêm:

  • Công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật
  • Công thức tính chu vi, diện tích hình bình hành
  • Công thức tính diện tích tam giác đều, cân, vuông, thường

Bài tập tính nửa chu vi hình chữ nhật

Ví dụ: Một hình chữ nhật với nửa chu vi bằng 16cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật chính là tổng chiều dài và chiều rộng.

Chiều dài của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60 cm

Ví dụ 2: Cho hình chữ nhật với chiều rộng bằng 6cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là: 6 x 2 = 12 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là:6 + 12 = 18 (cm).

Ví dụ 3:

Tính chu vì và diện tích hình chữ nhật với chiều rộng bằng 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều dài hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

Ví dụ 4:

Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích hình chữ nhật là 400cm2 và chiều dài hình chữ nhật là 25cm.

Lời giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là 25 + 8 = 33 (cm).

Ví dụ 5: Một hình chữ nhật với chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài và chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng thêm 436m2. Tính nửa chu vi ban sơ của hình chữ nhật đó.

Lời giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích ban sơ và diện tích sau lúc tăng lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì lúc tăng chiều dài và chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng thêm 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2d + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Kỳ vọng với những tri thức mà chúng tôi vừa san sớt với thể giúp những bạn nhớ được công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật để vận dụng vào làm bài tập nhé

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *