Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật có bài tập minh họa

 

1. Những cách tính nửa chu vi của hình chữ nhật

Trước hết ta cần hiểu như thế nào là nửa chu vi hình chữ nhật. Theo khái niệm từ sách giáo khoa, nửa chu vi hình chữ nhật sẽ bằng nửa độ dài đường bao quanh của hình chữ nhật, hay chính bằng tổng của chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật.

(Công thức tính nửa chu vi của hình chữ nhật)

Tương tự, nửa chu vi hình chữ nhật sẽ bằng chu vi của nó chia cho hai hoặc chiều dài cùng với chiều rộng.

Công thức: N = P/2 = a + b

  • Trong đó: N là nửa chu vi hình chữ nhật
  • P là chu vi hình chữ nhật
  • a là chiều rộng hình chữ nhật
  • b là chiều dài hình chữ nhật

Ví dụ: Nhà Mai mang một chiếc ao nuôi cá hình chữ nhật. Hôm trước ra vườn cho cá ăn thì bố hỏi Mai: nếu ao này mang chu vi là 56m thì nửa chu vi của nó là bao nhiêu? Bạn hãy giúp Mai tìm ra câu trả lời xác thực.

Giải:

Vận dụng công thức vừa học ta tính được nửa chu vi của ao cá hình chữ nhật:

N = P/2 = 56/2 = 28m

Vậy ao cá nhà Mai mang nửa chu vi là 28m

Ta mang công thức tính diện tích hình chữ nhật là S = a x b, suy ra để tính nửa chu vi hình chữ nhật lúc biết được diện tích và chiều dài ( hoặc chiều rộng) như sau:

Ví dụ: Một hình chữ nhật mang diện tích là 54m2, chiều dài là 6m. Hãy tính nửa chu vi hình chữ nhật này.

Giải:

Vận dụng công thức trên ta tính được nửa chu vi hình chữ nhật là:

N = b + S/b = 6 + 54/6 = 6 + 9 = 15m

Vậy nửa chu vi hình chữ nhật là 15m

2. Bài tập minh họa cách tính nửa chu vi hình chữ nhật

(Nửa chu vi hình chữ nhật)

Cùng làm một số bài tập minh họa sau để bạn mang thể hiểu rõ và ứng dụng thạo công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật vừa học.

Bài tập 1: Trong giờ học toán, cô giáo ra một đề bài như sau và yêu cầu cả lớp giải: nhà văn hóa quận mang một chiếc sân hình chữ nhật với chiều dài là 9m, chiều rộng là 13m. Hỏi nửa chu vi của sân nhà văn hóa là bao nhiêu?

Giải:

Với công thức N = a + b, ta tình được nửa chu vi sân nhà văn hóa là:

N = 9 + 13 = 22m

Vậy sân nhà văn hóa mang nửa chu vi là 22m

Bài tập 2: Ông Sáu định xây một chiếc bể cá cho chiếc Tí. Ông cho biết chu vi của bể cá hình chữ nhật sẽ là 42m, chiều rộng là 15m. Hãy tính giúp ông Sáu nửa chu vi và chiều dài của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi của bể cá hình chữ nhật là:

N = P/2 = 42/2 = 21m

Chiều dài của bể cá là:

Vậy nửa chu vi bể bơi là 21m và chiều dài bể bơi là 6m

Bên trên là những công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật mà bạn cần nắm để giải được những bài tập cơ bản nhất. Kỳ vọng thông qua phần tri thức lí thuyết cùng những bài tập ví dụ đi kèm sẽ giúp bạn tự tín hơn lúc gặp những bài toán dạng này. Mong gặp bạn ở những bài san sẻ tri thức toán học tiếp theo!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *