Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và bài tập có lời giải từ A – Z

Bạn với một bài toán để tính nửa chu vi hình chữ nhật nhưng bạn ko nhớ cách tính? Sau đây, TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN sẽ san sớt công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật Kèm theo đó là những bài tập với lời giải chi tiết cho những bạn tham khảo

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật chia cho Hai hoặc bằng chiều dài cùng với chiều rộng.

P = C / 2 = a + b

Trong đó:

  • P: là nửa chu vi hình chữ nhật
  • C: Chu vi hình chữ nhật
  • a: chiều dài của hình chữ nhật
  • b: chiều rộng của hình chữ nhật

Tìm hiểu thêm:

Bài tập vận dụng công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật với lời giải

Ví dụ 1: Chiều rộng của ruộng rau hình chữ nhật là 10,5 mét. Chiều dài gấp 2,Hai lần chiều rộng. Cần bao nhiêu mét hàng rào để rào hết ruộng rau nói trên?

Câu trả lời

Chiều dài của khu vườn hình chữ nhật là

10,5 x 2,2 = 23,1 (m)

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là số mét hàng rào bằng:

(10,5 + 23,1) x 2 = 33,6 x 2 = 67,2 (m)

Trả lời: Số mét hàng rào để rào hết thửa ruộng trên là: 67,2 (m)

Ví dụ 2: Một hình chữ nhật với chiều rộng 1,8 m. Chiều dài gấp Hai lần chiều rộng. Chu vi của hình chữ nhật này là bao nhiêu?

Câu trả lời

Chiều dài của hình chữ nhật là

1,8 x 2 = 3,6 (m)

Chu vi của hình chữ nhật là

(1,8 + 3,6) x 2 = 5,4 x 2 = 10,8 (m)

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật là 10,8 (m)

Xét một hình chữ nhật với chu vi là 26cm. Tính nửa chu vi hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải pháp:

Nửa chu vi hình chữ nhật = 26: 2 = 13 (cm).

Ví dụ 3: Cho một hình chữ nhật với chiều rộng 8 cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Câu trả lời:

Chiều dài của hình chữ nhật = 8 x 2 = 16 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật = 8 + 16 = 24 (cm).

Ví dụ 4: Một hình chữ nhật với chu vi là 16 cm và chiều dài là 5 cm. Chiều rộng và nửa chu vi là bao nhiêu?

Câu trả lời:

Nửa chu vi hình chữ nhật: 16: 2 = 8 cm

Chiều rộng của hình chữ nhật: 8 – 5 = 3 cm

Đáp số: 8 cm, 3 cm

Ví dụ 5:

Một hình chữ nhật với chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài và chiều rộng thêm 2m thì diện tích tăng thêm 436m2. Tính nửa chu vi ban sơ của hình chữ nhật đó.

Câu trả lời

Cho chiều dài, chiều rộng, diện tích ban sơ và diện tích sau lúc tăng hình chữ nhật là d, r, S, S ‘

Vì lúc tăng chiều dài và chiều rộng thêm 2m thì diện tích tăng thêm 436 m2

Vậy S ‘= S + 436

⇔ (d + 2). (R + 2) = (dr) + 436

dr + 2d + 2r + 4 = (dr) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r + 2r + 4 = 3r.r + 436 (vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng)

8r = 432

r = 54 cm

d = 3,54 = 162 cm

⇒ Một nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa san sớt với thể giúp những bạn nắm được công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và vận dụng vào làm bài tập một cách nhanh chóng. Hãy thường xuyên theo dõi trường THPT CHUYÊN LÂM SƠN để được san sớt những kinh nghiệm hay về toán, hóa, lý, ..

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *